49 výsledkov
vector_online-rozhovor_375x250_mc.jpg

Ak sa chcete dozvedieť viac k téme ročného zúčtovania dane z príjmov zo závislej činnosti za rok 2018, položte otázku našej odbornej poradkyni Viere Kubankovej.

vector_online-rozhovor_375x250_mc.jpg

Ak sa chcete dozvedieť viac k téme nezdaniteľných častí základu dane v rámci ročného zúčtovania dane, položte otázku našej odbornej poradkyni Ing. Jane Repáčovej.

kalend_mzdov_uctov.jpg

Pozrite si povinnosti mzdového účtovníka na mesiac február 2019 v prehľadnom kalendári, aby ste tak predišli prípadným sankciám za nedodržanie zákonom stanovených termínov. 

vector_online-rozhovor_375x250_mc.jpg

Ak sa chcete dozvedieť viac k téme ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov fyzických osôb zo závislej činnosti za rok 2018, položte otázku našej odbornej poradkyni Viere Kubankovej.

vector_online-rozhovor_375x250_mc.jpg

Ak sa chcete dozvedieť viac na tému povinnosti zamestnávateľa v oblasti mzdového účtovníctva pri uzatváraní roku 2018 a prechod na rok 2019, položte otázku našej odbornej poradkyni Ing. Jane Repáčovej.

kalend_mzdov_uctov.jpg

Pozrite si povinnosti mzdového účtovníka na mesiac január 2019 v prehľadnom kalendári, aby ste tak predišli prípadným sankciám za nedodržanie zákonom stanovených termínov. 

vector_online-rozhovor_375x250_mc.jpg

Ak sa chcete dozvedieť viac na tému minimálna mzda a minimálne mzdové nárky pre rok 2019, položte otázku našej odbornej poradkyni Viere Kubankovej.

vector_online-rozhovor_375x250_mc.jpg

Ak sa chcete dozvedieť viac na tému zabezpečenie stravovania zamestnancom, položte otázku našej odbornej poradkyni Ing. Jane Repáčovej, ktorá vám rada odpovie.

kalend_mzdov_uctov.jpg

Pozrite si povinnosti mzdového účtovníka na mesiac december 2018 v prehľadnom kalendári, aby ste tak predišli prípadným sankciám za nedodržanie zákonom stanovených termínov. 

vector_online-rozhovor_375x250_mc.jpg

Ak sa chcete dozvedieť viac na tému skúšobná doba, položte otázku našej odbornej poradkyni Viere Kubankovej, ktorá vám rada odpovie.

Partner