1481 výsledkov
...
Dátum publikácie: 29. 6. 2021
Autor: JUDr. Tatiana Mičudová
Právny stav od: 1. 3. 2021

Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru môže zamestnávateľ uzatvoriť s fyzickými osobami v prípade, že ide o prácu, ktorá je vymedzená výsledkom práce alebo ak ide o príležitostnú činnosť vymedzenú druhom práce.

 

Dátum publikácie: 29. 6. 2021
Autor: JUDr. Tatiana Mičudová
Právny stav od: 1. 3. 2021

Počas trvania pracovného pomeru môžu nastať situácie, ktoré bránia osobnému výkonu práce zamestnancom, prípadne prideľovať zamestnávateľovi túto prácu. Tieto situácie môžu mať pritom trvalý alebo dočasný charakter. No i za taký čas je zamestnávateľ povinný zamestnancovi poskytnúť náhradu mzdy v zákonom stanovenej výške.

Dátum publikácie: 29. 6. 2021
Autor: JUDr. Tatiana Mičudová
Právny stav od: 1. 3. 2021

Počas trvania pracovného pomeru môžu nastať situácie, ktoré bránia osobnému výkonu práce zamestnancom, prípadne prideľovať zamestnávateľovi túto prácu. Tieto situácie môžu mať pritom trvalý alebo dočasný charakter. 

Dátum publikácie: 29. 6. 2021
Autor: JUDr. Monika Kiklicová
Právny stav od: 1. 3. 2021

Novela zákona Zákonníka práce účinná od 1. marca 2021 priniesla viaceré zmeny do pracovnoprávnych vzťahov a jedna z nich sa týka i brigádnickej práce študentov. Keďže sa blíži leto a s ním spojený koniec školského roka – je to téma nanajvýš aktuálna (pre študentov určite) a stojí za to priblížiť si ju.

Dátum publikácie: 29. 6. 2021
Autor: JUDr. Slavomíra Andrea Rusnak
Právny stav od: 1. 1. 2021

Dohodou o zrážkach zo mzdy možno zabezpečiť finančný záväzok zamestnanca zo strany zamestnávateľa. Uvedená dohoda zvyšuje istotu veriteľa do splatnosti danej pohľadávky. Na druhej strane po splatnosti pohľadávky dáva možnosť veriteľovi uspokojiť svoju pohľadávku. 

Dátum publikácie: 29. 6. 2021
Autor: Ing. Dušan Adamček
Právny stav od: 1. 1. 2021

Pomoc firmám v boji s chorobou v prostredí práce poskytuje aj Európska komisia, resp. jej odborné agentúry. Európska agentúra pre BOZP (EU-OSHA) zverejnila už na jar roka 2020 usmernenia na zabezpečenie BOZP v podmienkach pandémie COVID-19 pod názvom COVID-19: Späť na pracovisko, úprava pracovísk a ochrana pracovníkov.

Dátum publikácie: 29. 6. 2021
Autor: Ing. Valéria Jarinkovičová
Právny stav od: 1. 1. 2021

Tento článok sa skladá z dvoch sekcií. Prvá sa zaoberá nemocenským a úrazovým zabezpečením. Hneď v ďalšej časti si rozoberieme dávky výsluhového zabezpečenia a služby sociálneho zabezpečenia policajtov a profesionálnych vojakov.

Dátum publikácie: 29. 6. 2021
Autor: Ing. Valéria Jarinkovičová
Právny stav od: 1. 1. 2021

Základom poskytovania dávok je zákon o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Upravuje sociálne zabezpečenie policajtov a profesionálnych vojakov, ktoré tvorí nemocenské zabezpečenie, úrazové zabezpečenie, výsluhové zabezpečenie a služby sociálneho zabezpečenia.

Dátum publikácie: 29. 6. 2021
Autor: Ing. Valéria Jarinkovičová
Právny stav od: 1. 1. 2021

Z výsluhového zabezpečenia sa podľa zákona o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov poskytujú tieto dávky: výsluhový príspevok, odchodné, úmrtné, výsluhový dôchodok, invalidný výsluhový dôchodok, vdovský výsluhový dôchodok, vdovecký výsluhový dôchodok a sirotský výsluhový dôchodok.

Dátum publikácie: 29. 6. 2021
Autor: Bc. Katarína Danajovičová
Právny stav od: 1. 7. 2021

Novelizačný zákon č. 416/2020 Z. z. prináša zmeny do ZDP aj v oblasti daňového bonusu na dieťa, a to hneď s dvoma dátumami platnosti. Ide o zvýšenie daňového bonusu od 1. júla 2021 a 1. januára 2022. V článku si priblížime aj podmienky vzniku nároku na daňový bonus a spôsoby uplatnenia.

...

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.