1273 výsledkov
...
Dátum publikácie: 12. 12. 2020
Autor: Bc. Katarína Danajovičová
Právny stav od: 1. 12. 2020

Po ukončení miezd za posledný kalendárny mesiac v roku – za december 2020 je potrebné urobiť aj ukončenie celého kalendárneho roka. Medzi základné povinnosti, ktoré ukladá zákon č. 595/2003 Z. z. (ďalej len „zákon o dani z príjmov“), patrí podľa § 39 ods. 1: viesť mzdové listy a výplatné listiny vrátane ich rekapitulácie za kalendárny mesiac aj za celé zdaňovacie obdobie.

Dátum publikácie: 12. 12. 2020
Autor: Ing. Cecília Olexová, PhD.
Právny stav od: 1. 1. 2020

Podnikové vzdelávanie sa považuje za efektívne vtedy, ak vychádza zo stratégie vzdelávania v podniku a prebieha neprestajne a cyklicky.

Dátum publikácie: 12. 12. 2020
Autor: Ing. Ľuboslava Minková
Právny stav od: 1. 1. 2020

Miesto výkonu práce a pravidelné pracovisko zamestnanca v kontexte pracovnej cesty, prerušenie pracovnej cesty a COVID-19 opatrenia v oblasti cestovných náhrad a ich dosahy.

Dátum publikácie: 12. 12. 2020
Autor: Ing. Ľuboslava Minková
Právny stav od: 1. 1. 2020

Ak vyslanie na pracovnú cestu nevyplýva priamo z povahy dohodnutého druhu práce alebo miesta výkonu práce alebo ak možnosť vyslania na pracovnú cestu je dohodnutá v pracovnej zmluve, zamestnávateľ môže zamestnanca vyslať na pracovnú cestu len s jeho súhlasom.

Dátum publikácie: 12. 12. 2020
Autor: Ing. Ľuboslava Minková
Právny stav od: 1. 1. 2020

Zamestnanec môže prerušiť pracovnú cestu na základe dohody so zamestnávateľom z dôvodov na jeho strane alebo z dôvodu návštevy rodiny.

Dátum publikácie: 12. 12. 2020
Autor: Ing. Ľuboslava Minková
Právny stav od: 1. 1. 2020

Do 31. decembra 2021 sa nebude uplatňovať mechanizmus na zvyšovanie súm stravného pri tuzemských pracovných cestách a základnej náhrady za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách.

Dátum publikácie: 12. 12. 2020
Autor: JUDr. Igor Hvojník
Právny stav od: 1. 12. 2020

Zmeny ohľadom 13. dôchodku, zvýšenie dôchodkov od januára 2021 a tiež zníženie dôchodkového veku.

Dátum publikácie: 12. 12. 2020
Autor: JUDr. Igor Hvojník
Právny stav od: 1. 12. 2020

Výška 13. dôchodku je odstupňovaná v rozpätí od 300 eur do 50 eur. Už nie je dávkou sociálneho poistenia, ale štátna sociálna dávka. 

Dátum publikácie: 12. 12. 2020
Autor: JUDr. Igor Hvojník
Právny stav od: 1. 12. 2020

Zvyšovanie dôchodkov sa sa odvodzuje od rastu cien tovarov a služieb, ktoré nakupujú slovenskí dôchodcovia, teda najmä od rastu cien potravín, energií, liekov a pod. Zachovávajú sa aj ďalšie pravidlá, podľa ktorých sa zvyšujú dôchodkové dávky vyplácané k 1. januáru príslušného kalendárneho roka. 

Dátum publikácie: 12. 12. 2020
Autor: JUDr. Igor Hvojník
Právny stav od: 1. 12. 2020

Zákon č. 275/2020 Z. z. upravil dôchodkový vek žien, ktoré sa narodili v roku 1957 a neskôr, a to preto, aby sa aj u týchto ročníkov správne uplatnila zásada znižovania dôchodkového veku podľa počtu vychovaných detí.

...

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.