2787 výsledkov
...
Dátum publikácie: 26. 11. 2020
Autor: Viera Kubanková
Právny stav od: 1. 4. 2019

Ak zamestnanec a zároveň konateľ spoločnosti má upravený pracovný pomer na 6 hodín denne a zarába mesačne 435 €, má nárok na daňový bonus aj mesačne?

Dátum publikácie: 24. 11. 2020
Autor: Ing. Katarína Jašurková
Právny stav od: 1. 1. 2013

Obec dostala dotáciu na Free Wifi z EÚ. Ako to správne zaúčtovať? Peniaze na účet obce neprídu. Ako to zaradiť do majetku?

Dátum publikácie: 24. 11. 2020
Autor: Viera Kubanková
Právny stav od: 1. 4. 2002

Má zamestnanec nárok na prekážku v práci na hľadanie nového pracovného miesta, ak pracovný pomer končí dohodou z dôvodu § 63 ods. 1 písm. b) Zákonníka práce?

Dátum publikácie: 24. 11. 2020
Autor: JUDr. Petra Čičkánová
Právny stav od: 1. 11. 2017

Je dodržaná písomná forma pracovnej zmluvy, ak nebude vyhotovená v listinnej podobe, ale ako elektronický dokument s tým, že tak podpis zamestnávateľa, ako aj podpis zamestnanca bude elektronický cez mobilnú aplikáciu? Bola by takto vyhotovená pracovná zmluva dostatočná napr. v prípade kontroly zo strany Inšpektorátu práce alebo pri jej predložení Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny s cieľom vyradenia zamestnanca z evidencie uchádzačov o zamestnanie?

Dátum publikácie: 24. 11. 2020
Autor: Ing. Jana Repáčová
Právny stav od: 1. 1. 2013

Zamestnancovi spätne priznali 3,5 roka starobný dôchodok. V roku 2018 mal uzatvorenú dohodu o vykonaní práce. Zdravotná poisťovňa vyzvala zamestnávateľa o opravu preddavkov na zdravotné poistenie. Ako má zamestnávateľ postupovať?

Dátum publikácie: 24. 11. 2020
Autor: Ing. Jana Repáčová
Právny stav od: 1. 4. 2011

Zamestnávateľ chce zaviesť benefit pre zamestnancov, ktorí čerpajú rodičovskú dovolenku. Počas tejto doby im bude vyplácať finančný príspevok. Bude mať pravidelné vyplácanie benefitu počas rodičovskej dovolenky vplyv na nárok na rodičovský príspevok?

Dátum publikácie: 24. 11. 2020
Autor: Viera Kubanková
Právny stav od: 1. 1. 2013

Na základe akého dokladu má zamestnávateľ vyplatiť odchodné, ak zamestnanec požiada o predčasný starobný dôchodok nasledujúci deň po skončení pracovného pomeru? Stačí, ak predloží potvrdenie zo Sociálnej poisťovne, že požiadal o dôchodok alebo musí priniesť rozhodnutie?

Dátum publikácie: 24. 11. 2020
Autor: Viera Kubanková
Právny stav od: 1. 4. 2002

Zamestnanec je v pracovnom pomere od 1. 1. 2017 a má základnú výmeru dovolenky 25 dní. Od 15. 2. 2020 do 30. 6. 2020 je práceneschopný a ukončením PN končí aj pracovný pomer. Aký má nárok na dovolenku v roku 2020?

Dátum publikácie: 20. 11. 2020
Autor: M.Sc. Ing. Kristína Žilínková
Právny stav od: 29. 9. 2020

Slovenský zamestnávateľ chce zamestnať českého občana - dôchodcu. Bude vykonávať technickú pomoc v Afrike po dobu asi 3 mesiacov. Čistú mzdu by mal dostať približne 40 000 CZK mesačne. Aký pracovný pomer alebo dohoda by bola najvýhodnejšia pre z hľadiska odvodov? Stravné hradí zamestnávateľ podľa zákona.

Dátum publikácie: 20. 11. 2020
Autor: JUDr. Petra Čičkánová
Právny stav od: 1. 1. 2020

Je možné uzatvoriť dohodu o vykonaní práce so štátnym príslušníkom tretej krajiny, ktorý má udelený pobyt na účel štúdia, študuje na vysokej škole, no štúdium na vysokej škole má prerušené? Aké sú v tomto prípade povinnosti zamestnávateľa?

...

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.