2838 výsledkov
...
Dátum publikácie: 25. 2. 2021
Autor: Viera Kubanková
Právny stav od: 1. 1. 2021

Ako má zamestnávateľ správne vykonať ročné zúčtovanie dane, ak zamestnanec ukončil pracovný pomer v priebehu roka? Môže mu byť uplatnená nezdaniteľná časť základu dane v plnej výške?

Dátum publikácie: 23. 2. 2021
Autor: Ing. Jana Repáčová
Právny stav od: 1. 1. 2014

Zamestnanec pracoval v roku 2020 na dohodu o pracovnej činnosti s nepravidelným príjmom. Dohoda bola na celý rok, ale peniaze boli vyplatené len za niektoré mesiace. Na potvrdenie o zdaniteľných príjmoch do riadku 13 sa majú uviesť mesiace, v ktorých bola platná dohoda alebo mesiace, za ktoré bola odmena vyplatená?

Dátum publikácie: 23. 2. 2021
Autor: Viera Kubanková
Právny stav od: 1. 1. 2014

Firma požiadala o vyhlásenie konkurzu dňa 17. 12. 2020 z dôvodu platobnej neschopnosti a 5. 1. 2021 súd rozhodol o prijatí konkurzu. Zamestnancom nebola vyplatená mzda za 12/2020, ktorá bude vyplatená z garančného poistenia. Ako má zamestnávateľ vystaviť potvrdenia zamestnancom - iba od 1 do 11/2020 alebo až do 12/2020? Ak iba do 11/2020, tak príjem za 12/2020 si majú vyrovnať v roku 2021?

Dátum publikácie: 23. 2. 2021
Autor: Ing. Jana Repáčová
Právny stav od: 1. 3. 2021

Zamestnávateľ zabezpečuje stravovanie formou stravovacích poukážok a prispieva aj zo sociálneho fondu. V akej výške bude poskytovať finančný príspevok od 1. 3. 2021? Nebude už možné prispievať zo sociálneho fondu?

Dátum publikácie: 23. 2. 2021
Autor: Ing. Jana Repáčová
Právny stav od: 1. 1. 2020

Zamestnávateľ má nový mzdový softvér. Zamestnanec má hrubú mzdu 5 290 €. Nemá odpočítateľnú položku na daň. V starom softvéri mu počíta 20 % daň, v novom 21 % daň. Na webových stránkach sa uvádza, že vyššia daň je až od daňového základu 36 256,38 €, inak je 19 %. Je to tak?

Dátum publikácie: 23. 2. 2021
Autor: Ing. Jana Repáčová
Právny stav od: 1. 3. 2021

Organizácia má viac stredísk - administratíva a 3 prevádzky. Na prevádzkach sa robia 2 zmeny, ranná a poobedná. Administratíva a prevádzka, ktorá má rannú zmenu, má zamestnávateľom zabezpečenú stravu formou dodávateľa. Kto chce, môže využiť zabezpečenú stravu, kto nechce, má automaticky stravný lístok. Z tohto dôvodu ako bolo na školení povedané, zamestnanec nemá nárok výberu, či chce stravný lístok alebo finančný príspevok. Otázne však ostáva, čo v prípade zamestnancov, ktorí sú na poobednej zmene, na ktorú zamestnávateľ nezabezpečuje stravu. 

Dátum publikácie: 22. 2. 2021
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 3. 2021

Spoločnosť denne poskytuje teplú stravu svojim zamestnancom vo vlastných priestoroch. Stravné lístky dostávali zamestnanci, ktorí: 1. majú potvrdenie od špecialistu o zdravotných problémoch, 2. pracovali viac ako 12 hodín, 3. pracujú z domu na home office, 4. pracovali v čase, keď sa strava nevydávala (napr. práca v sobotu, kde bolo potrebné, aby pár ľudí prišlo do práce, ale dodávateľ stravy stravu nevydával z dôvodu nedostatočného záujmu – nebola naplnená podmienka min. počtu vydávaného jedla). Majú títo zamestnanci v takýchto prípadoch právo si vybrať, či chcú poskytnúť stravný lístok alebo finančný príspevok?

Dátum publikácie: 22. 2. 2021
Autor: Ing. Martina Oravcová
Právny stav od: 1. 1. 2021

Ako sa má aplikovať vylúčenie výdavkov hradených z príspevkov na náhradu straty príjmu pre SZČO a na náhradu mzdy zamestnancov, vyplácaných v rámci opatrení riešiacich pomoc podnikateľom zasiahnutých nemožnosťou vykonávania práce a nedosahovania príjmov z dôvodu pandémie v prípade uplatňovania paušálnych výdavkov a preukázateľných výdavkov? Ako sa v daňovom priznaní fyzickej osoby uvedú údaje týkajúce sa poistného, ak sa prijatý príspevok použil na jeho úhradu?

Dátum publikácie: 19. 2. 2021
Autor: Viera Kubanková
Právny stav od: 1. 1. 2021

SZČO má pozastavenú živnosť a je zamestnaná vo svojej s. r. o. ako zamestnanec. Môže jej zamestnávateľ vykonať ročné zúčtovanie dane alebo si musí podať daňové priznanie? Príjem má iba zo závislej činnosti.

Dátum publikácie: 18. 2. 2021
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 1. 2020

Ako sa podstupuje v prípade vyplácania stravných lístkov v hotovosti? Ak firma prispieva zamestnancom na stravné lístky aj nad rámec zákona - povinný príspevok, t. j. účtuje príspevok zo sociálneho fondu a ešte aj príspevok nad rámec zákona, bude sa toto považovať za súčasť mzdy? Alebo ide stále o oslobodený príjem, aj keď sa zamestnanci rozhodnú pre hotovosť?

...

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.