2311 výsledkov
...
Dátum publikácie: 14. 8. 2019
Autor: Ing. Jana Repáčová
Právny stav od: 1. 5. 2018

Zamestnávateľ má vlastnú jedáleň. V rámci kalkulácie stravy zamestnávateľ prispieva z nákladov v sume 1,79 €, 1,10 € si hradí zamestnanec a v sume 0,39 € prispieva zo sociálneho fondu. Príspevok na stravovanie sa nezdaňuje?

Dátum publikácie: 14. 8. 2019
Autor: Ing. Jana Repáčová
Právny stav od: 1. 4. 2011

Je možné zamestnať ženu, ktorá čerpá rodičovskú dovolenku, u iného zamestnávateľa? Jej dieťa dovŕši 3 roky 10. 11. 2019 a po skončení rodičovskej dovolenky sa chce vrátiť naspäť do práce.

Dátum publikácie: 14. 8. 2019
Autor: Viera Kubanková
Právny stav od: 1. 1. 2004

Zamestnankyňa ukončila pracovný pomer počas rodičovskej dovolenky. Zamestnávateľ jej preplatil nevyčerpanú dovolenku. Je správne, ak z uvedeného príjmu neplatí odvody do Sociálnej poisťovne? Má zamestnávateľ použiť na výpočet náhrady za dovolenku priemerný zárobok, ktorý mala pri nástupe na materskú dovolenku?

Dátum publikácie: 14. 8. 2019
Autor: Ing. Jana Repáčová
Právny stav od: 1. 5. 2018

Zamestnanci pracujú krátky a dlhý týždeň. Ak im pripadne zmena na sobotu alebo nedeľu, majú nárok títo zamestnanci na príplatky?

Dátum publikácie: 14. 8. 2019
Autor: Ing. Alena Bajčíková
Právny stav od: 1. 12. 2009

Musí mať vedúci dopravy odbornú spôsobilosť ako garant v oblasti dopravy? Má pod sebou cca 20 vodičov nákladných vozidiel, musí mať pracovnú zmluvu na hlavný pracovný pomer?

Dátum publikácie: 14. 8. 2019
Autor: Viera Kubanková
Právny stav od: 1. 5. 2018

Zamestnávateľ sa rozhodol vyplatiť zamestnancom za podmienok stanovených v zákone trinásty plat v sume 500 €. Musí zamestnávateľ potom vyplatiť zamestnancom aj štrnásty plat najmenej v sume ich priemerných mesačných zárobkov?

Dátum publikácie: 13. 8. 2019
Autor: Ing. Katarína Jašurková
Právny stav od: 1. 1. 2004

Spoločnosť zamestnáva vodičov nákladných áut, ktorí si musia raz za päť rokov robiť psychotesty. Ak zamestnancom tieto psychotesty preplatí zamestnávateľ, pôjde o daňovo uznané náklady zamestnávateľa?

Dátum publikácie: 13. 8. 2019
Autor: Viera Kubanková
Právny stav od: 1. 9. 2011

Ako sa počítajú dni pre krátenie dovolenky počas rodičovskej dovolenky?

Dátum publikácie: 13. 8. 2019
Autor: Ing. Jana Repáčová
Právny stav od: 1. 1. 2013

Súkromná spoločnosť zamestnáva predavačku v školskom bufete. Pracovná zmluva je uzatvorená na dobu neurčitú vždy od 1. 9. Každý rok sa zamestnanec a zamestnávateľ dohodnú a skončia pracovný pomer dohodou. Je to v súlade so Zákonníkom práce?

Dátum publikácie: 13. 8. 2019
Autor: Ing. Jana Repáčová
Právny stav od: 1. 1. 2018

Dôchodca podáva daňové priznanie typu B. Príjem zo závislej činnosti mal 1 200 €, odvody na zdravotné a sociálne poistenie 112,80 €, základ dane 1 087,20 €, zrazený preddavok na daň 206,56 €. Má aj príjem z prenájmu podľa § 8 ods. 1 písm. a) zákona o dani z príjmov 715 €. Má nárok na odpočítateľnú položku v 1/2 = 50 % z 3 830,02 € (1 915,01 €) a má nárok na vrátenie zaplatenej dane z príjmov?

...

Partner