2076 výsledkov
...
Dátum publikácie: 18. 2. 2019
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 5. 2018

Spoločnosť chce zamestnať cudzinca na kratší pracovný čas, ktorý má povolenie na prechodný pobyt a pracuje u iného zamestnávateľa. Koľko hodín môže cudzinec odpracovať u 2 zamestnávateľov spolu?

Na stránke MPSVaR je uvedené, že cudzinec môže pracovať aj u viacerých zamestnávateľov, ak „nie je prekročený pracovný čas stanovený Zákonníkom práce u ďalšieho zamestnávateľa“.

To znamená, že cudzinec môže u obidvoch zamestnávateľov mať spolu len toľko hodín, koľko je časový fond v danom mesiaci?

Dátum publikácie: 18. 2. 2019
Autor: JUDr.et Mgr. Jozef Toman, PhD.
Právny stav od: 1. 4. 2002

Organizácia má stanovený 37,5 hodinový pracovný čas. V jednom objekte má zavedenú trojzmennú prevádzku.

- Ranná zmena je od 6.30 hod. do 14.30 hod.

- Poobedná zmena je od 14.00 hod. do 22.00 hod.

- Nočná zmena je od 22.00 hod. do 6.00 hod.

Zamestnanec má rozvrhnutý pracovný čas v mesiaci na 22 dní (ako je fond pracovného času).

Zmeny má rozvrhnuté nasledovne:

- pondelok až piatok – ranné zmeny (končí 14.30 hod.)

- sobota – nočná zmena od 22.00 hod. do 6.00 hod. (odpočinok 31,5 hod. - od piatku 14.30 hod. do 22.00 hod. začiatku zmeny)

- nedeľa – nočná zmena od 22.00 hod. do 6.00 hod. (odpočinok 16 hod. - od 6.00 hod. nedeľa do 22.00 hod. začiatku zmeny)

- pondelok – voľno

- utorok – streda – ranná zmena od 6.30 hod. do 14.30 hod.

- štvrtok – piatok – nočná zmena od 22.00 hod. do 6.00 hod.

- sobota – voľno

- nedeľa – voľno.

Je tento odpočinok medzi zmenami v súlade so Zákonníkom práce? 

Dátum publikácie: 15. 2. 2019
Autor: Viera Kubanková
Právny stav od: 1. 1. 2018

Môže zamestnávateľ vykonať ročné zúčtovanie dane za rok 2018 zamestnancovi, ktorý má trvalý pobyt v Českej republike, ale žije na Slovensku a príjmy mal len na Slovensku a uplatňuje si bonus na deti? Má nárok aj na odpočítateľnú položku? Zamestnanec žije s družkou a má s ňou deti. Družka poberá rodičovský príspevok, môže si uplatniť nezdaniteľnú časť na manželku?

Dátum publikácie: 13. 2. 2019
Autor: Ing. Jana Repáčová
Právny stav od: 1. 1. 2018

Do IV. oddielu v žiadosti o vykonanie ročného zúčtovania dane sa vypisuje suma z potvrdenia od banky alebo vypočítaný nárok na daňový bonus?

Dátum publikácie: 13. 2. 2019
Autor: Viera Kubanková
Právny stav od: 1. 1. 2019

Podľa zákona sa rekreácie môžu zúčastniť aj iné osoby žijúce so zamestnancom v spoločnej domácnosti. Sú týmito osobami aj rodičia zamestnanca žijúci v domácnosti?

Dátum publikácie: 12. 2. 2019
Autor: JUDr. Marcela Macová, PhD.
Právny stav od: 25. 5. 2018

Spoločnosť má kanceláriu v sídle spoločnosti, kde sú aj mzdové a osobné náležitosti všetkých zamestnancov. Má aj 2 prevádzky. Aké doklady je nutné mať na prevádzkach kvôli súčinnosti pri kontrole (napr. inšpektorát práce - kópie pracovných zmlúv, ochrana osobných údajov - GDPR) a kto s nimi na prevádzke, resp. na akom základe môže pracovať?

Dátum publikácie: 12. 2. 2019
Autor: Ing. Jana Repáčová
Právny stav od: 1. 9. 2011

Môže zamestnávateľ poskytnúť zamestnancom ako benefit niekoľko dní študijného voľna? Ak áno, ako to má interne ošetriť?

Dátum publikácie: 12. 2. 2019
Autor: Ing. Jana Repáčová
Právny stav od: 1. 9. 2007

Zamestnávateľ zabezpečuje stravovanie formou stravných poukážok a v kolektívnej zmluve stanovil, že ak pracovná zmena podľa rozvrhu pracovných zmien trvá viac ako 11 hodín, zabezpečí stravovanie poskytnutím ďalšej stravovacej poukážky. Postupuje zamestnávateľ správne, ak poskytuje 2 stravovacie poukážky na pracovnú zmenu, ktorá trvá 11 hodín vrátane prestávky v práci? Zamestnanec v daný deň odpracuje bez prestávky na odpočinok a jedenie 10,5 hodiny. 

Dátum publikácie: 12. 2. 2019
Autor: Viera Kubanková
Právny stav od: 1. 4. 2002

U zamestnávateľa bude ku koncu roka celozávodná dovolenka. Niektorí zamestnanci nemajú taký počet dní dovolenky, aby to pokrylo počet dní celozávodnej dovolenky. Môžu si títo zamestnanci už v decembri 2018 čerpať dovolenku z budúceho roka 2019?

Dátum publikácie: 12. 2. 2019
Autor: Viera Kubanková
Právny stav od: 1. 4. 2002

Zamestnanec pracuje v zmene od 18.00 do 6.00 hod. ráno. Má zamestnanec nárok na príplatok za nočnú prácu za 8 hodín alebo iba za 7,5 hodiny? Odpočítava sa prestávka?

...

Partner