2919 výsledkov
...
Dátum publikácie: 14. 5. 2021
Autor: Viera Kubanková
Právny stav od: 1. 1. 2004

Zamestnanec – otec – je na rodičovskej dovolenke a poberá rodičovské dávky. Okrem toho má uzatvorenú dohodu o vykonaní práce. Aké odvody bude z odmeny na dohodu odvádzať do Sociálnej a zdravotnej poisťovne, ak mu je priznaný aj invalidný dôchodok s mierou poklesu 60 %?

Dátum publikácie: 14. 5. 2021
Autor: JUDr. Jana Kňazovická
Právny stav od: 1. 1. 2015

Môže byť konanie zamestnanca, ktorý v rozpore so všeobecne záväzným právnym predpisom nepoužíva na pracovisku a v podnikovej doprave rúško, považované za porušovanie pracovnej disciplíny? Môže zamestnávateľ z uvedeného dôvodu dať zamestnancovi písomné upozornenie na porušenie pracovnej disciplíny?

Dátum publikácie: 14. 5. 2021
Autor: M.Sc. Ing. Kristína Žilínková
Právny stav od: 30. 7. 2020

Spoločnosť A zamestnáva zamestnanca v oblasti personalistiky a miezd na ½ úväzok. Tento istý zamestnanec pracuje na ½ úväzok u iného zamestnávateľa B. U tohto druhého zamestnávateľa mu po uplynutý dvojmesačnej výpovednej doby, dňa 30. novembra 2020, skončil pracovný pomer. Týmto dňom bol zamestnanec uznaný za práceneschopného u tohto zamestnávateľa. Zamestnanec informoval zamestnávateľa A o svojej dočasnej práceneschopnosti mailom v daný deň vo večerných hodinách (21.30 h). Na základe vzniku dočasnej práceneschopnosti a informovania až vo večerných hodinách prišlo u zamestnávateľa A k nepredvídanej situácii, pri ktorej bolo ohrozené spracovanie miezd 45 zamestnancov za mesiac november 2020. Zamestnanec neuviedol žiadne informácie o ďalšom postupe. Zamestnávateľ A to považuje za hrubé porušenie pracovnej disciplíny. Je možné zamestnancovi doručiť písomné napomenutie na porušenie pracovnej disciplíny?

Dátum publikácie: 14. 5. 2021
Autor: Ing. Katarína Jašurková
Právny stav od: 1. 1. 2012

Keď zamestnanec v roku 2020 kúpil nehnuteľnosť a prenajímal ju, môže požiadať zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania dane? Alebo si musí podať sám daňové priznanie a zohľadniť v ňom všetky tieto skutočnosti?

Dátum publikácie: 12. 5. 2021
Autor: Ing. Jana Repáčová
Právny stav od: 1. 9. 2017

Prechod práv a povinností z jednej spoločnosti do druhej bol k 27. 11. 2020. Priemerný zárobok sa má počítať z oboch spoločností alebo z aktuálnej nastupujúcej organizácie?

Dátum publikácie: 12. 5. 2021
Autor: Viera Kubanková
Právny stav od: 1. 3. 2021

Ak si zamestnanci od 1. 3. 2021 vyberú finančný príspevok na stravovanie, môže im ho zamestnávateľ dať v mzdách za mesiac február vyplatených v marci? Môže si aj SZČO namiesto gastrolístkov vyplatiť finančný príspevok?

Dátum publikácie: 11. 5. 2021
Autor: JUDr. Petra Čičkánová
Právny stav od: 25. 5. 2018

U zamestnávateľa prebieha kontrola zo strany inšpektorátu práce. Inšpektorátu práce predložil zamestnávateľ požadované dokumenty, odpovedal na jeho otázky. Ten však požaduje od zamestnávateľa osobné údaje zamestnancov v rozsahu súkromné telefónne číslo a súkromný e-mail. Je inšpektorát práce oprávnený dané údaje žiadať? Je zamestnávateľ povinný tieto údaje poskytnúť?

Dátum publikácie: 11. 5. 2021
Autor: JUDr. Petra Čičkánová
Právny stav od: 25. 5. 2018

Zamestnávateľ chce kontaktovať bývalých zamestnancov, o ktorých aj po skončení pracovného pomeru spracúva osobné údaje – email a telefónne číslo, ohľadom pracovnej ponuky. Na základe akého právneho základu je zamestnávateľ oprávnený uvedené osobné údaje spracúvať aj po skončení pracovného pomeru zamestnancov?

Dátum publikácie: 11. 5. 2021
Autor: JUDr. Petra Čičkánová
Právny stav od: 25. 5. 2018

Prevádzkovateľ (správca bytového domu) chce spracúvať osobné údaje vlastníkov bytov v rozsahu e-mail a telefónne číslo za účelom elektronického doručovania písomností podľa zákona č. 182/1993 Z. z. (zmluva o výkone správy, správa o činnosti, vyúčtovanie, plán opráv atď.), a to podľa uzatvorenej dohody o elektronickej komunikácii medzi správcom bytového domu a vlastníkmi jednotlivých bytov (formou sms bude zaslané heslo na otvorenie prílohy emailu)? Na akom právnom základe bude tieto osobné údaje spracúvať?

Dátum publikácie: 11. 5. 2021
Autor: JUDr. Petra Čičkánová
Právny stav od: 1. 1. 2019

Zamestnankyňa chce nastúpiť na materskú dovolenku, jej zastupovaním chce zamestnávateľ poveriť iného zamestnanca, ktorý ale vzhľadom na jeho špecializáciu nie je schopný zastupovať zamestnankyňu v plnom rozsahu. Porušil by zamestnávateľ Zákonník práce (iný predpis), ak by zamestnankyňu zastupoval zamestnanec bez dostatočnej špecializácie? Môže zamestnanec toto zastupovanie odmietnuť? Ak bude so zastupovaním súhlasiť, bude plne zodpovedný za celú agendu?

...

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.