Vyhľadávanie > Príklady z praxe > Archívne > Pracovný čas, prekážky v práci
2 výsledky

Zobraziť filtreSkryť filtre

Dátum publikácie: 4. 10. 2018
Autor: Ing. Jarmila Szabová
Právny stav od: 1. 11. 2009
Právny stav do: 31. 8. 2019

Vychovávateľky na školskom internáte majú v rozpise služieb 30 hodín priamej výchovnej činnosti. Môže zamestnávateľ určiť, že neaktívna pohotovosť na pracovisku (1 nočná) bude z pracovného času na iné činnosti, teba ten zvyšok týždenného pracovného času (37,5) hod.?

Dátum publikácie: 10. 8. 2017
Autor: Ing. Jarmila Szabová
Právny stav od: 1. 1. 2004
Právny stav do: 30. 4. 2018

Patrí alebo nepatrí vedúcemu zamestnancovi, ktorý je v rámci organizácie poskytujúcej služby vo verejnom záujme (rozpočtová organizácia mesta) na II. stupni riadenia (I. stupeň riadenia je riaditeľ – štatutár organizácie), náhradné voľno alebo zvýšená hodinová sadzba z funkčného platu v prípade, že tento vedúci zamestnanec pracuje v jednozmennej prevádzke (od 7.00 hod. do 15.00 hod.) a odpracuje viac hodín v rámci tejto zmeny?

Partner