66 výsledkov

Zobraziť filtreSkryť filtre

Ing. Eva Gášpárová

Venuje sa vedeniu účtovníctva a ostatných účtovno-ekonomických agend, organizačnému, ekonomickému a účtovnému poradenstvu. Publikačnej činnosti v oblasti jednoduchého, podvojného a mzdového účtovníctva sa venuje od roku 2002.

Dátum publikácie: 14. 12. 2018
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 12. 2018
Právny stav do: 31. 12. 2019

V oblasti mzdového účtovníctva sa v roku 2019 budú uplatňovať veličiny odvodené od všeobecného vymeriavacieho základu a priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve SR za kalendárny rok 2017, veličiny odvodené od sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu platnej k 1. 1. 2019, veličiny ustanovené príslušnými právnymi predpismi na rok 2019 a veličiny vyplývajúce z techniky výpočtov použitím koeficientov platných pre rok 2019, ustanovených príslušnými právnymi predpismi.

Dátum publikácie: 14. 12. 2018
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 12. 2018
Právny stav do: 31. 12. 2019

Zamestnávateľ je povinný poskytovať zamestnancovi mzdu najmenej v sume minimálneho mzdového nároku určeného pre stupeň náročnosti práce príslušného pracovného miesta.

Dátum publikácie: 14. 12. 2018
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 12. 2018
Právny stav do: 31. 12. 2019

Podľa § 122a Zákonníka práce patrí zamestnancovi za prácu v sobotu popri dosiahnutej mzde za každú hodinu práce v sobotu mzdové zvýhodnenie najmenej v sume 50 % minimálnej mzdy v eurách za hodinu a za prácu v nedeľu najmenej v sume 100 % minimálnej mzdy v eurách za hodinu.

Dátum publikácie: 14. 12. 2018
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 12. 2018
Právny stav do: 31. 12. 2019

Zamestnávateľ môže poskytnúť zamestnancovi za prácu pri príležitosti obdobia letných dovoleniek peňažné plnenie, ktoré sa vypláca v júni príslušného klalendárneho roka, a peňažné plnenie pri príležiotosti vianočných sviatokov, ktoré vypláca v mesiaci december príslušného kalendárneho roka.

Dátum publikácie: 14. 12. 2018
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 12. 2018
Právny stav do: 31. 12. 2019

Od 1. januára 2019 má zamestnávateľ, ktorý zamestnáva viac ako 49 zamestnancov, povinnosť poskytnúť zamestnancovi, ktorého pracovný pomer u zamestnávateľa trvá nepretržite najmenej 24 mesiacov, príspevok na rekreáciu.

Dátum publikácie: 14. 12. 2018
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 12. 2018
Právny stav do: 31. 12. 2019

Uchádzač o zamestnanie vedený v evidencii uchádzačov o zamestnanie môže za istých podmienok uzavrieť dohodu o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru.

Dátum publikácie: 14. 12. 2018
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 12. 2018
Právny stav do: 31. 12. 2019

Kto je zamestnancom na účely nemocenského poistenia, dôchodkového poistenia a poistenia v nezamestnanosti a čo je vymeriavacím základom zamestnanca a zamestnávateľa pre platenie poistného.

Dátum publikácie: 14. 12. 2018
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 12. 2018
Právny stav do: 31. 12. 2019

Charakteristika zamestnanca na účely zdravotného poistenia a vymeriavací základ pre platenie zdravotného poistenia na rok 2019.

Dátum publikácie: 14. 12. 2018
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 12. 2018
Právny stav do: 31. 12. 2019

Podmienky uplatnenia odvodovej úľavy na sociálne a zdravotné poistenie dlhodobo nezamestnaného občana.

Dátum publikácie: 14. 12. 2018
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 12. 2018
Právny stav do: 31. 12. 2019

Študenti majú možnosť zvoliť si jednu dohodu v jednom kalendárnom mesiaci, na základe ktorej nebudú mať postavenie zamestnanca na účely dôchodkového poistenia, ak právny vzťah zakladá právo na pravidelný mesačný príjem alebo nepravidelný príjem a mesačný príjem alebo priemerný mesačný príjem nepresiahne 200 €.

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.