Vyhľadávanie > Blog > Archívne > Účtovanie miezd (PÚ, JÚ)
15 výsledkov

Zobraziť filtreSkryť filtre

stockxpertcom_id20575581_jpg_eaa705250263f831ce7ab1d84c04bed1.jpg

V poslednej „sviatočne“ ladenej tematickej časti sa pokúsime zodpovedať najmä na otázky nezmenových zamestnancov, ktorí neočakávane musia vo sviatok pracovať „takmer za deravý groš“, prečo táto práca nie je súčasne aj prácou nadčas. A tiež, v ktorých prípadoch dochádza skutočne k súbehu práce vo sviatok s prácou nadčas.

iStock_000010995864XSmall.jpg

Zákonník práce kompenzuje zamestnancovi stratu nároku na mzdu za čas sviatku, resp. mu garantuje nekrátenú mesačnú mzdu za deň sviatku, kedy nepracoval. Vinou zamestnanca sa však môže stať, že ten „zo zákona“ stratí nárok na náhradu ušlej mzdy alebo na mzdu za sviatok. Pozor preto na takúto možnosť!

iStock_000004629609Medium.jpg

Pozdravujem všetkých zo slnečných púpav. Mám dovolenku, a tak oddychujem a píšem... Zachcelo sa mi slniečka, ničnerobenia, a tak som svojmu šéfovi oznámila, že si beriem pár dní voľna, že si beriem dovolenku. Môj šéf súhlasil, samozrejme... (úctivý služobníček her director...). Ale to „samozrejme“ nie je u každého zamestnávateľa samozrejmosťou. Môj predchádzajúci šéf by sa pri situácii, keď by som si uňho na koberčeku žiadala dovolenku, zhrbil ešte viac ako obvykle, prižmúril by oči a s úškrnom na tvári by ma odpálil ako golfovú loptičku na ihrisku... Nie a von! Prečo?

iStock_000002474996XSmall.jpg

Za prácu vo sviatok má zamestnanec zákonný nárok na mzdové zvýhodnenie minimálne vo výške 50 % svojho priemerného zárobku. Nemusí však tomu tak byť v každom prípade, resp. nie každý zamestnanec má nárok na toto zvýhodnenie.

iStock_000020653972XSmall.jpg

Pre skupinu zamestnancov pracujúcich v rovnomerne rozvrhnutom pracovnom čase na päť pracovných dní v týždni je sviatok skutočne sviatkom, teda aj reálne dňom pracovného pokoja. Takýto zamestnanec na rozdiel od zmenového zamestnanca nielenže vo sviatok (obrazne aj skutočne) „sedí doma“, ale ešte za to odpočívanie berie aj peniaze!

Image5325.jpg

Typickou situáciou, kedy sa musí pracovať aj vo sviatok, sú nepretržité pracovné a prevádzkové režimy. Zamestnanci pracujú podľa harmonogramov striedania pracovných zmien buď v režimoch „denná“ a „nočná“ zmena, alebo v režimoch „ranná“, „odpoludňajšia“ a „nočná“ zmena v rôznych variáciách striedania sa. No a pracuje sa aj počas tých 15 dní sviatkov v rámci roka. Ako ale posudzovať začiatok dňa sviatku u takýchto režimov?

tt_zahranicni-pracovnici.jpg

V prvej časti sme uviedli, že sviatky ako dni pracovného pokoja taxatívne vymedzuje zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch v znení neskorších predpisov. Je však sviatok skutočne dňom pracovného pokoja pre všetkých zamestnancov?

tt_kalendar.jpg

Zdanlivo antagonistický názov blogu má za cieľ naznačiť, že jeho obsahom bude najmä pristavenie sa pri nárokoch tých zamestnancov, ktorí pri želaní príjemného prežitia zajtrajšieho dňa sviatku, ktoré si neodpustia redaktori televízie, si povzdychnú: aký sviatok, keď musím do práce.

ľudia si podávajú medzi sebou peniaze

Mzda je jedným z nástrojov ako motivovať zamestnanca k práci. Jej výška je však na Slovensku vo väčšine firiem tabu. Manažmenty firiem tlačia na to, aby zamestnanci o svojej mzde príliš nehovorili. Je to tak vo všetkých firmách, respektíve na všetkých pozíciách?

tt_penazenka-bankovky.jpg

Odmeňovanie zamestnancov z pohľadu zamestnaní, veľkosti a druhu vlastníctva organizácií či migrácie.

Partner