4 výsledky

Zobraziť filtreSkryť filtre

Dátum publikácie: 31. 10. 2018
Autor: Ing. Jarmila Szabová
Právny stav od: 1. 11. 2009
Právny stav do: 31. 8. 2019

Zamestnankyňa získala titul bakalára. Doteraz mala kreditové príplatky. Stráca nárok na kreditové príplatky, keď podľa získania Bc. má nárok na vyššiu platovú triedu?

Dátum publikácie: 23. 11. 2016
Autor: Ing. Tatiana Mičíková
Právny stav od: 1. 1. 2016
Právny stav do: 31. 12. 2016

Spoločnosť prijala od 1. 9. 2016 na dohodu o brigádnickej práci študentku (dcéru konateľa), ktorá bude zabezpečovať pre spoločnosť preklady rôznych dokumentov do anglického jazyka. Spoločnosť poslala v auguste študentku na jazykový pobyt do Anglicka. Je tento výdavok daňovo uznateľný?

Dátum publikácie: 2. 11. 2016
Autor: Ing. Jarmila Szabová
Právny stav od: 1. 11. 2009
Právny stav do: 31. 12. 2018

Učiteľka 2. stupňa ZŠ dosiahla vysokoškolské vzdelanie 3. stupňa v odbore súvisiacom s jej pedagogickou činnosťou. Môže jej zamestnávateľ do praxe pre uznanie tohto vzdelania na zaradenie do kariérového stupňa s atestáciou započítať:  interný doktorand na VŠ (3 roky) – vysokoškolský pedagóg (3 roky, ale v tom 1 rok a 337 dní MD a RD) – vysokoškolský pedagóg (3 roky 304 dní, ale v tom 1 rok 242 dní MD a RD)?

Môže jej zamestnávateľ toto vyučovanie na VŠ započítať pre zaradenie do platového stupňa?

Dátum publikácie: 4. 2. 2016
Autor: Ing. Jarmila Szabová
Právny stav od: 1. 11. 2009
Právny stav do: 31. 8. 2019

Môže zamestnávateľ (škola) uznať doktorát z teológie ako náhradu I. kvalifikačnej skúšky pri 3 rokoch pedagogickej praxe?

Partner