4 výsledky

Zobraziť filtreSkryť filtre

Dátum publikácie: 31. 3. 2020
Autor: JUDr. Mária Kevická, PhD.
Právny stav od: 2. 1. 2016
Právny stav do: 2. 4. 2020

Povinnosti zamestnávateľa a práva a povinnosti zamestnanca sú ustanovené v ust. § 6 a nasl. zákona o BOZP. Podľa ust. § 7 zákona o BOZP je zamestnávateľovi uložená povinnosť oboznamovať všetkých svojich zamestnancov v rozsahu ust. § 7 ods. 1 až ods. 4 zákona o BOZP (o.i. oboznámenie s právnymi predpismi a zásadami, s existenciou nebezpečenstva a ohrozením a dosahmi daného stavu, so zákazom vstupu do priestorov). 

Dátum publikácie: 5. 2. 2020
Autor: JUDr. Igor Hvojník
Právny stav od: 1. 1. 2020
Právny stav do: 30. 6. 2020

Účelom zavedenia minimálneho starobného dôchodku a minimálneho invalidného dôchodku po dovŕšení dôchodkového veku bolo podľa zákonodarcu zabezpečiť poistencovi, ktorý splní zákonom č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení ustanovené podmienky, minimálny príjem z dôchodku na takej úrovni, aby sa nedostal do situácie, ktorú by bolo potrebné riešiť prostredníctvom pomoci v hmotnej núdzi. Z toho dôvodu sa starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok vyplácaný po dovŕšení dôchodkového veku zvýšil poistencom, ktorí splnili zákonom o sociálnom poistení ustanovené podmienky, tak, aby suma tohto dôchodku alebo suma úhrnu dôchodkov, ktoré sa poistencom vyplácajú (príp. na ktoré majú nárok), bola vyššia ako suma životného minima pre jednu plnoletú osobu.

Dátum publikácie: 28. 10. 2019
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 10. 2019
Právny stav do: 31. 12. 2019

Na účely vyčíslenia čiastkového základu dane z príjmov z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti môže fyzická osoba uplatniť paušálne daňové výdavky alebo preukázateľné daňové výdavky.

Dátum publikácie: 28. 10. 2019
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 10. 2019
Právny stav do: 31. 12. 2019

Zdanenie podielu na zisku vyplácaného osobám, ktoré sa podieľajú na základnom imaní a zamestnancovi bez účasti na základnom imaní.

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.