Vyhľadávanie > Príklady z praxe > Archívne > JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD.
10 výsledkov

Zobraziť filtreSkryť filtre

JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD.

silluet_man__300x300.jpg

Je autorom viacerých kníh o pracovnom práve (napr. Zákonník práce s komentárom – Poradca podnikateľa 2016, Konto pracovného času), prednáša o pracovnom práve, publikuje akademické aj praktické články v oblasti pracovného práva. Od roku 2010 pôsobí na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny SR a od roku 2011 je riaditeľom odboru zodpovedným za oblasť právnej úpravy pracovnoprávnych vzťahov – napr. za Zákonník práce, zákon o minimálnej mzde, zákon o kolektívnom vyjednávaní a podieľal sa na všetkých novelách Zákonníka práce v tomto čase.

Dátum publikácie: 9. 1. 2019
Autor: JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD.
Právny stav od: 18. 6. 2016
Právny stav do: 29. 7. 2020

Montážna firma vysiela svojich zamestnancov na výkon prác do zahraničia, pričom majú vystavený prenosný dokument A1. V praxi dochádza k situácii, keď dôjde k prerušeniu pobytu v zahraničí z dôvodu napríklad krátkodobej dovolenky alebo ukončenia turnusu. Napríklad zamestnanec je vyslaný do ČR od 1. 9. 2018 do 31. 10. 2018. Dňa 26. 9. 2018 sa zamestnanec vráti na Slovensko, napríklad čerpá dovolenku a až 1. 10. 2018 opäť pracuje v ČR. Pri platení sviatkov zamestnávateľ vychádza z toho, v akom štáte sa zamestnanec počas vyslania zdržiava. To znamená, že ak 28. 9. 2018 je v ČR sviatok a zamestnanec je doma na Slovensku, náhradu za sviatok nedostane, pretože sa nezdržiaval v ČR. Je to správne?

Dátum publikácie: 18. 4. 2017
Autor: JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD.
Právny stav od: 1. 9. 2011
Právny stav do: 1. 5. 2018

Zamestnanci (šoféri) majú nerovnomerne rozvrhnutý pracovný čas a do práce prídu niekedy ráno už na 5:00 hod. a končia o 13:00 hod. Patrí im v takomto prípade mzdové zvýhodnenie za nočnú prácu 1 hod. x 20 % príplatok z minimálnej mzdy?

Dátum publikácie: 12. 4. 2017
Autor: JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD.
Právny stav od: 1. 1. 2013
Právny stav do: 18. 11. 2019

Aký nárok na dovolenku má zamestnanec, ak má pracovný čas rozvrhnutý vždy od pondelka do soboty? Zamestnanec má 50 rokov.

Dátum publikácie: 1. 2. 2017
Autor: JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD.
Právny stav od: 18. 6. 2016
Právny stav do: 30. 4. 2018

Zamestnanci sú vyslaní do ČR na výkon prác, kde pracujú aj vo sviatok, pričom v SR sviatok nie je. Ako má zamestnávateľ postupovať?

Dátum publikácie: 18. 8. 2016
Autor: JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD.
Právny stav od: 18. 6. 2016
Právny stav do: 29. 7. 2020

Zamestnávateľ vysiela zamestnancov na výkon práce do cudziny, napríklad do Anglicka, kde v dohode o vyslaní uvedie hodinovú mzdu v mene GBP. Akým kurzom má zamestnávateľ prepočítať danú hodinovú mzdu na menu euro? V zmysle § 128 Zákonníka práce podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska, ktorý je platný v deň predchádzajúci dňu určenému na výplatu mzdy? Pri väčšom počte zamestnancov zamestnávateľ nemôže čakať na kurz, aby následne mohol generovať mzdy. Môže zamestnávateľ prepočítavať mzdu napríklad priemerným mesačným kurzom Európskej centrálnej banky?

Dátum publikácie: 15. 8. 2016
Autor: JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD.
Právny stav od: 1. 7. 2002
Právny stav do: 30. 4. 2018

Zamestnanec má v popise práce vymedzené, že pracuje ako mechanik, jeho úlohou je údržba strojov, liniek, drobné mechanické práce na výrobných strojoch. Okrem iného má v popise práce aj prevoz materiálu a výrobkov (t. j. cestuje zo Slovenska do Talianska po materiál, prípadne vozí zo Slovenska do Talianska vyrobené výrobky) s motorovým vozidlom zamestnávateľa (vozidlo do 3,5 t) – nejde však o profesionálneho vodiča, je to len doplnková činnosť, ktorú pre zamestnávateľa vykonáva.

Pracovná doba zamestnanca je v čase od 8:00 do 16:00 hod.

Zamestnanec nastúpi na pracovnú cestu zo Slovenska do Talianska v piatok 6. 5. 2016 o 22:00 hod., vezie výrobky do Talianska, do Talianska príde na miesto určenia v sobotu 7. 5. 2016 o 12:30 hod. Výrobky vyloží u odberateľa. Presunie sa k inému talianskemu dodávateľovi pre materiál, ktorý má doviezť na Slovensko a auto odstaví o 14:00 hod. V nedeľu 8. 5. 2016 o 12:30 hod. naloží u talianskeho dodávateľa materiál a vezie ho na Slovensko, služobná cesta mu skončí v pondelok 9. 5. 2016 ráno o 2:00 hod. príchodom na Slovensko.

Ako sa v tomto prípade posudzuje výkon práce vo väzbe na prácu nadčas?

  1. Je práca v sobotu v čase od 8:00 do 14:00 hod. výkon práce, za ktorú patrí zamestnancovi náhrada mzdy (náhradné voľno za tieto hodiny určite čerpať nebude)?
  2. Je práca v nedeľu v čase od 8.00 hod. do 12:30 hod. pracovnou pohotovosťou, lebo čaká, kým mu naložia tovar? A od 12:30 hod. do 16:00 hod. ide o výkon práce s náhradou mzdy?
  3. Na deň 8. 5. 2016 pripadol v SR sviatok – patrí tomuto zamestnancovi aj príplatok za prácu vo sviatok za čas od 8:00 hod. do 16:00 hod.?

Dodatok:
Tým, že zamestnanec má v popise práce aj prevoz materiálu (nie však ako profesionálny vodič) – môžu sa ostatné hodiny mimo času 8:00 hod. do 16:00 hod. považovať len za cestovanie počas pracovnej cesty, a teda nie ako výkon práce? Alebo v jeho prípade je celá služobná cesta považovaná za výkon práce?

Dátum publikácie: 11. 7. 2016
Autor: JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD.
Právny stav od: 1. 4. 2002
Právny stav do: 30. 4. 2018

Zamestnávateľ má zamestnancov – vodičov (MV nad 3,5t), ktorí prevážajú tovar po území SR aj mimo územia SR. Majú títo vodiči nárok na príplatok za nočnú prácu? Ak áno, postupuje sa podľa § 98 a § 123 Zákonníka práce a zároveň aj podľa zákona č. 462/2007 Z. z. o organizácii pracovného času v doprave? Ak nemajú nárok na príplatok za nočnú prácu, na základe akého predpisu?

Dátum publikácie: 27. 6. 2016
Autor: JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD.
Právny stav od: 1. 9. 2011
Právny stav do: 30. 4. 2018

Zamestnávateľ má zamestnancov – vodičov (MV nad 3,5 t), ktorí prevážajú tovar po území SR aj mimo územia SR. Majú títo vodiči nárok na príplatok za sviatok a príplatok za prácu nadčas?

Dátum publikácie: 11. 3. 2016
Autor: JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD.
Právny stav od: 1. 4. 2002
Právny stav do: 30. 11. 2016

Zamestnancovi z Ukrajiny skončil prechodný pobyt na Slovensku. S ukončením prechodného pobytu končí aj pracovný pomer alebo zamestnanec by mal písomne oznámiť skončenie prechodného pobytu a následne aj ukončenie pracovného pomeru?

Dátum publikácie: 6. 8. 2015
Autor: JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD.
Právny stav od: 1. 1. 2015
Právny stav do: 18. 6. 2016

1. Je spoločnosť povinná platiť vyslaným zamestnancom minimálne minimálnu mzdu platnú v Nemecku aj v prípadoch vyslania na 2 až 3-dňové rokovanie alebo zaučenie na novú výrobu kvôli transferu výroby na Slovensko?

2. Aký je postup – ohlasovacie povinnosti?

3. Platí to aj pre Holandsko?

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.