1689 výsledkov
...
Dátum publikácie: 1. 7. 2019
Autor: Viera Kubanková
Právny stav od: 18. 6. 2016
Právny stav do: 29. 7. 2020

Slovenský zamestnávateľ má stavby v Nemecku. Je povinný dodržiavať minimálnu mzdu slovenských zamestnancov vyslaných na práce do Nemecka podľa nemeckých zákonov, t. j. minimálnu mzdu stanovenú v Nemecku?

Dátum publikácie: 4. 6. 2019
Autor: Viera Kubanková
Právny stav od: 1. 9. 2011
Právny stav do: 31. 12. 2019

Zamestnávateľ má v mzdovom programe nastavené počítanie mzdy za prácu nadčas priemerným počtom pracovných hodín pripadajúcich v roku na jeden kalendárny mesiac. Napríklad: zamestnanec má 40-hodinový týždenný pracovný čas a má dohodnutú mesačnú mzdu 520 € pri prvom stupni náročnosti práce. V mesiaci marec je jeho fond pracovného času 168 hodín. Pri výpočte mzdy za 8 hodín práce nadčas program počíta 520 € / 173,93 hod. x 8 hod. = 23,92 €. Je takýto výpočet správny? Ak by sa počítalo z fondu pracovného času za marec, tak by to bola suma 520 / 168 x 8 = 24,76 €?

Dátum publikácie: 28. 5. 2019
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 1. 2009
Právny stav do: 31. 12. 2019

Môže sa v januári 2019 preplatiť cestovný príkaz zamestnanca z februára 2018?

Dátum publikácie: 27. 5. 2019
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 1. 2015
Právny stav do: 31. 12. 2018

Spoločnosť si prenajala služobné byty s kapacitou 30 postelí v cene nájmu 3 000 €/mesiac, teda náklady na 1 posteľ (resp. osobu) sú 100 €, ktoré bude každému jednému ubytovanému zamestnancovi zrážať formou dohody o zrážkach zo mzdy vo výške 100 €. Späť sa spoločnosti vráti zatiaľ „len“ 800 €, kým sa neobsadí zvyšok kapacít. Je uvedený nájom benefit?

Dátum publikácie: 12. 2. 2019
Autor: Ing. Jarmila Szabová
Právny stav od: 1. 5. 2018
Právny stav do: 31. 8. 2019

Učitelia a žiaci základnej umeleckej školy boli na koncertno-poznávacom turné v Rakúsku a vo Švajčiarsku od 15. 6. do 19. 6. 2018.

Ako sa im má počítať pracovný čas, keď robili dozor žiakom, na aké príplatky majú nárok, pretože zahraničná pracovná cesta sa konala aj cez víkend?

Dátum publikácie: 12. 2. 2019
Autor: Ing. Jarmila Szabová
Právny stav od: 1. 11. 2009
Právny stav do: 31. 8. 2019

Pedagóg má ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa – špeciálna pedagogika s predmetom pedagogika pre mentálne postihnutých. Učí na základnej škole, kde sú zriadené tri špeciálne triedy. Do šk. r. 2016/2017 bol učiteľom v špeciálnej triede. V šk. roku 2017/2018 bol zaradený ako pedagóg tretieho ročníka (nie v špeciálnej triede). Toho času sú na škole 4 pedagógovia s vysokoškolským vzdelaním II. stupňa – špeciálna pedagogika. Akým výpovedným dôvodom môže byť so zamestnancom rozviazaný pracovný pomer – výpoveď podľa § 63 ods. 1 písm. b) – nadbytočnosť alebo podľa § 63 ods. 1 písm. d) bod 1 – nespĺňa predpoklady ustanovené právnymi predpismi na výkon dohodnutej práce?

Dátum publikácie: 6. 2. 2019
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 1. 2018
Právny stav do: 31. 12. 2019

Ako sa rátajú odvody SZČO do zdravotnej poisťovne za rok 2019? Vychádza sa z celkovej sumy príjmu podľa § 6 ods. 1 a 2 alebo z čiastkového základu dane, ktorý je ponížený o paušálne výdavky? 

Dátum publikácie: 5. 2. 2019
Autor: Ing. Katarína Jašurková
Právny stav od: 1. 7. 2002
Právny stav do: 1. 7. 2019

Pracovná cesta zamestnanca začala 1. 10. 2018 o 6:00 v Ružomberku. Cieľom bolo Rakúsko a následne koniec cesty opäť v Ružomberu o 17.00 hod. Ako sa vypočíta nárok na stravné?

Dátum publikácie: 21. 1. 2019
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 1. 2015
Právny stav do: 31. 12. 2018

Ako bude u zamestnávateľa účtovaný príspevok na poukazy na rekreáciu?

Dátum publikácie: 9. 1. 2019
Autor: JUDr.et Mgr. Jozef Toman, PhD.
Právny stav od: 18. 6. 2016
Právny stav do: 29. 7. 2020

Montážna firma vysiela svojich zamestnancov na výkon prác do zahraničia, pričom majú vystavený prenosný dokument A1. V praxi dochádza k situácii, keď dôjde k prerušeniu pobytu v zahraničí z dôvodu napríklad krátkodobej dovolenky alebo ukončenia turnusu. Napríklad zamestnanec je vyslaný do ČR od 1. 9. 2018 do 31. 10. 2018. Dňa 26. 9. 2018 sa zamestnanec vráti na Slovensko, napríklad čerpá dovolenku a až 1. 10. 2018 opäť pracuje v ČR. Pri platení sviatkov zamestnávateľ vychádza z toho, v akom štáte sa zamestnanec počas vyslania zdržiava. To znamená, že ak 28. 9. 2018 je v ČR sviatok a zamestnanec je doma na Slovensku, náhradu za sviatok nedostane, pretože sa nezdržiaval v ČR. Je to správne?

...

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.