Žiadosť o určenie preddavkov na daň z príjmov fyzických osôb inak (§ 34 ods. 4 zákona č. 595/2003 Z. z.) - z dôvodu koronavírusu COVID-19

V odôvodnených prípadoch, najmä ak suma preddavkov na daň nezodpovedá predpokladanej výške dane, na ktorú sú platené, môže správca dane na žiadosť daňovníka určiť preddavky inak, tzn. spôsobom, ktorý zodpovedá dani, na ktorú sú platené.

Dátum publikácie:8. 4. 2020
Autor:Ing. Vladimír Pastierik
Oblasti práva: Správne právo / Dane a poplatky / Daň z príjmov; Správa daní a poplatkov
Právny stav od:4. 4. 2020

Fyzické osoby postupujú pri platení preddavkov podľa § 34 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v platnom znení (ďalej len „zákon o dani z príjmov“).

Preddavky na daň v priebehu preddavkového obdobia platí daňovník, ktorého posledná známa daňová povinnosť presiahla zákonom stanovenú hranicu, pričom preddavkové obdobie je obdobie od prvého dňa nasledujúceho po uplynutí lehoty na podanie daňového priznania za predchádzajúce zdaňovacie obdobie do posledného dňa lehoty na podanie daňového priznania v nasledujúcom zdaňovacom období.

V súlade s § 34 ods. 4 zákona o dani z príjmov v odôvodnených prípadoch môže správca dane na žiadosť daňovníka určiť platenie preddavkov na daň inak.

Ide najmä o prípady, ak suma preddavkov na daň nezodpovedá predpokladanej výške dane, na ktorú sú platené. Vtedy môže správca dane na žiadosť daňovníka určiť preddavky inak, tzn. spôsobom, ktorý zodpovedá dani, na ktorú sú platené.

V žiadosti je potrebné odôvodniť zmenu výšky platenia preddavkov.

 

Daňový subjekt – fyzická osoba

Miroslava Filová – Kaderníctvo Mirka, Hlavná 8, 010 01 Žilina, DIČ: 10203040

 

                                                                                 Daňový úrad Žilina

                                                                         M. Hurbana 8

                                                                            010 01  ŽILINA

 

 

                                                                                  Žilina 8. 4. 2020

 

Vec: Určenie preddavkov inak pre FO – žiadosť o 50 % zníženie

 

Na základe podaného daňového priznania dane z príjmov fyzických osôb (FO) za rok 2019 mi vznikla povinnosť platiť mesačné preddavky vo výške 6 000 eur.

Podľa § 34 ods. 4 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov žiadam o určenie preddavkov inak.

Žiadam o 50 % zníženie preddavkov voči uvedenému daňovému priznaniu, teda na mesačnú sumu 3 000 eur, a to na obdobie apríl 2020 až marec 2021 včítane.

Žiadosť odôvodňujem tým, že zo všeobecne známeho dôvodu koronavírusu COVID-19 mi podľa odborného dohadu poklesne o cca 50 % objem služieb (príjmov) voči rovnakému obdobiu v roku 2019. Obmedzenú tvorbu finančných zdrojov musím prednostne smerovať na revitalizáciu poskytovaných služieb a udržanie zamestnanosti.

 

Táto žiadosť nepodlieha správnemu poplatku.

 

Verím, že moja žiadosť bude vzhľadom na objektívne okolnosti kladne vybavená.

 

            S pozdravom

                                                                                  Miroslava Filová

                                                                                  0905 123 456

 

 

 

V prílohe pod príspevkom nájdete vzor žiadosti vo worde, ktorý si môžete stiahnuť, uložiť a následne editovať.

 

Poznámka redakcie:

§ 34 ods. 4 zákona o dani z príjmov

Poznámky pod čiarou:


Autor: Ing. Vladimír Pastierik

Prílohy

  • Žiadosť o určenie preddavkov na daň z príjmov fyzických osôb inak (COVID-19) / 26 kB

Súvisiace komentované ustanovenia

Súvisiace vzory zmlúv a právnych podaní

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

Funkcie

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.