Všetky články z rubriky
84 výsledkov

mc_2020-03_tt_noviny.png

V Mzdových novinách sa dozviete, aké najnovšie zmeny nastali v oblasti legislatívy aj v súvislosti s opatreniami proti šíreniu koronavírusu, ako reaguje MF SR a Finančné riaditeľstvo SR na súčasnú situáciu a tiež dôležité informácie zo Sociálnej poisťovne. 

mc_2020-02_tt_noviny.png

Aj v najnovšom vydaní Mzdových novín sa môžete tešiť na tradičný aktuálny prehľad daňovej a mzdovej legislatívy.

mc_2020-01_tt_noviny.png

Aj v najnovšom vydaní Mzdových novín sa môžete tešiť na tradičný aktuálny prehľad daňovej a mzdovej legislatívy.

mc_2019-12_tt_noviny.png

December sa niesol v znamení hektických zmien. Prečítajte si napr., aké právne predpisy vyšli v Zbierke zákonov, ktoré opatrernia vydal Fiančný spravodajca, metodické pokyny z portálu Finančnej správy alebo informácie zo Sociálnej poisťovne.

mc_2019-11_tt_noviny.png

Začítajte sa do aktuálneho čísla Mzdvoých novín, v ktorých vás informujeme o aktuálnych odborných témach a sledujeme za vás legislatívne zmeny za mesiac november.

mc_2019-10_tt_noviny.png

Pribúdajúce legislatívne zmeny sú len dôkazom toho, že sa blíži koniec účtovného a zdaňovacieho obdobia. Oboznámte sa s najnovšou legislatívou a s jej správnym uplatňovaním v praxi.

mc_2019-09_tt_noviny.png

Pokyny z Portálu finančnej správy, zo Sociálnej poisťovne, čo nové vyšlo v Zbierke zákonov a niekoľko praktických príkladov si prečítate v septembrových Mzdových novinách.

mc_2019-08_tt_noviny.png

Čo nové vyšlo v Zbierke zákonov, najnovšie príspevky z Finančného spravodajcu, metodické pokyny z portálu Finančnej správy, upozornenia zo Sociálnej poisťovne či aktuálne príklady z praxe. 

mc_2019-07_tt_noviny.png

Prečítajte si v skratke, čo nové vyšlo v Zbierke zákonov, vo Finančnom spravodajcovi, na čo upozorňuje Sociálna poisťovňa či niekoľko odpovedí na otázky zákazníkov. 

mc_2019-06_tt_noviny.png

Ako sa zmenila suma životného minima a stravného, na čo upozorňuje Sociálna poisťovna, novinky z Finančnej správy a odpovede na aktuálne otázky si prečítate v prvom prázdninovom čísle Mzdových novín.

Partner