Všetky články z rubriky
87 výsledkov

mc_2020-06_tt_noviny.png

Začítajte sa do Mzdových novín za jún 2020, ktoré vás informujú o aktuálnych témach za uplynulý mesiac. 

mc_2020-05_tt_noviny.png

Aj máj bol plný zmien, ktoré sa týkali opatrení v súvislosti s ochorením COVID-19. V Mzdových novinách si prečítate upozornenia a usmernenia Sociálnej poisťovne, Finančnej správy, čo nové vyšlo za toto obdobie v Zbierke zákonov  a tiež niekoľko podnetných príkladov z praxe. 

mc_2020-04_tt_noviny.png

Mzdové noviny su tentoraz zamerané najmä na legislatívu a zmeny, ktoré nastali v súvislosti s mimoriadnou situáciou – so šírením choroby COVID-19.

mc_2020-03_tt_noviny.png

V Mzdových novinách sa dozviete, aké najnovšie zmeny nastali v oblasti legislatívy aj v súvislosti s opatreniami proti šíreniu koronavírusu, ako reaguje MF SR a Finančné riaditeľstvo SR na súčasnú situáciu a tiež dôležité informácie zo Sociálnej poisťovne. 

mc_2020-02_tt_noviny.png

Aj v najnovšom vydaní Mzdových novín sa môžete tešiť na tradičný aktuálny prehľad daňovej a mzdovej legislatívy.

mc_2020-01_tt_noviny.png

Aj v najnovšom vydaní Mzdových novín sa môžete tešiť na tradičný aktuálny prehľad daňovej a mzdovej legislatívy.

mc_2019-12_tt_noviny.png

December sa niesol v znamení hektických zmien. Prečítajte si napr., aké právne predpisy vyšli v Zbierke zákonov, ktoré opatrernia vydal Fiančný spravodajca, metodické pokyny z portálu Finančnej správy alebo informácie zo Sociálnej poisťovne.

mc_2019-11_tt_noviny.png

Začítajte sa do aktuálneho čísla Mzdvoých novín, v ktorých vás informujeme o aktuálnych odborných témach a sledujeme za vás legislatívne zmeny za mesiac november.

mc_2019-10_tt_noviny.png

Pribúdajúce legislatívne zmeny sú len dôkazom toho, že sa blíži koniec účtovného a zdaňovacieho obdobia. Oboznámte sa s najnovšou legislatívou a s jej správnym uplatňovaním v praxi.

mc_2019-09_tt_noviny.png

Pokyny z Portálu finančnej správy, zo Sociálnej poisťovne, čo nové vyšlo v Zbierke zákonov a niekoľko praktických príkladov si prečítate v septembrových Mzdových novinách.

Partner