Referencie

DONGHEE s. r. o., Strečno:

Milí tvorcovia portálu „Mzdové centrum“,

ja osobne som veľmi uvítala, že sa na trhu objavil takýto produkt, ktorý pomáha mzdárom a personalistom v ich práci. Pri svojich začiatkoch som si veľa informácií musela nájsť sama a práve takéto odborné fakty, články a konkrétne prípady sa ťažko vyhľadávali.

To, čo by som rada pochválila v prvom rade je „Mzdová pohotovosť“. Táto služba je pre mňa „balzam na dušu“. Keď mám nejaký problém, rada ho riešim hneď, väčšinou telefonicky, no v týchto prípadoch, keď jednotlivé situácie a problémy musíte riešiť s chladnou hlavou a pozerať sa na daný problém z každej strany, je pre mňa možnosť popísania problému a následného písomného odkomunikovania  úžasná. To, že sa dá daná komunikácia aj preposlať na mail je vítaným bonusom. Raz som využila aj možnosť „Písomného poradenstva“, a to konkrétne v prípade, kedy sme nevedeli problém vyriešiť cez „Mzdovú pohotovosť“. Najskôr som bola v časovej tiesni smutná z toho, že musím na odpoveď čakať 21 dní, no potom ma príjemne prekvapilo, že profesionálnu odpoveď som dostala, a to aj s dodržaním spomenutého termínu. Okrem odborných článkov, ktoré sú aktuálne, si rada pohľadám aj informácie a poučím sa z príkladov z praxe.

Som šťastným používateľom Mzdového centra, a preto by som rada poďakovala za dobre odvedenú prácu všetkým, ktorí sa na jeho tvorbe podieľajú a dúfam, že v tomto trende budete aj naďalej pokračovať.

A. M., ved. mzdová účtovníčka, POLYGRAF PRINT, spol. s r. o.:

Práca so mzdovým portálom je pre nás prínosom a šetrí aj náš čas, hlavne pri riešení ojedinelých problémov vyskytujúcich sa v mzdovej aj personálnej agende. Využívame služby online poradne a tiež telefonické poradenstvo, pravidelne mzdové kalkulačky, hlavne zrážky zo mzdy. Užitočné sú pre nás videoškolenia a aktuálne zmeny v legislatíve. Tiež komunikácia ohľadom noviniek je užitočná, pretože sa dozvieme o zmenách na portáli, ktoré sme nepostrehli. Portál je prehľadný, veľmi dobre sa v ňom orientuje. Takže obrovské poďakovanie a spokojnosť.

K. H., hlavná a mzdová účtovníčka, Chief accountant:

Dovoľujem si Vám v mene spoločnosti Legrand Slovensko poďakovať za daňové a mzdové poradenstvo. Obzvlášť by som chcela veľmi pekne poďakovať za osobitý prístup pani Jany Repáčovej. Spolupracujem s Vašou spoločnosťou a s poradenstvom online aj telefonicky asi 4 roky a špeciálne od pani Repáčovej dostávam maximálne kompetentné odpovede. Nedá sa slovami opísať pocit, keď Vám niekto dokáže ASAP pomôcť pri veľakrát náročnom pracovnom tempe a požiadaviek od súčasnej legislatívy našej krajiny.

Dovolila som si túto cestu zvoliť hlavne kvôli tomu, lebo ocenenie jej práce piatimi hviezdičkami pre mňa nie je dostačujúce.

M. R., SOŠ obchodu a služieb, Prievidza:

Vážená pani Lasičková, ďakujem za pomoc a ochotu pri hľadaní predpisu týkajúceho sa antidiskminačného zákona a za Vašu ochotu vôbec. Kedykoľvek Vám zavolám, vždy ste pripravená pomôcť k spokojnosti klienta.

Zároveň by som chcela vysloviť uznanie za pomoc, ochotu a spoluprácu zamestnancom a všetkým ostatným, ktorí sa podieľajú na výsledkoch práce Mzdového centra. Odpovede poradcov a operátorov sú rýchle, snažia sa pomôcť klientom, pri kontakte s nimi sú srdeční, ochotní a trpezliví. Čo si najviac cením je, že v ich odpovediach nie je len odvolanie na určitý zákon (veď ten poznáme aj my, ktorí v oblasti robíme), ale v ich odpovediach je aj vysvetlenie zákonných podmienok.

Za ich prácu, ochotu a pomoc im ďakujem a želám všetkým zdravie, veľa síl pri zvládaní úloh a veľa ďalších úspechov.

A. M., EbnerGroup, s. r. o., Poprad:

Portály Daňové aj Mzdové centrum využívam v priebehu roka pravidelne, samozrejme, najčastejšie cez daňové priznania. Teraz je nový vyhľadávač, s ktorým nie som spokojná, dokonca som nenašla to, čo som hľadala a viem, že to tam je. Nakoniec som musela písať na chat, aby som mala odpoveď. Keď sa robia zmeny, mali by byť praktické. Technici by sa mali najprv porozprávať s tými, ktorí využívajú vyhľadávanie najviac a zobrať ich názor veľmi vážne. Mali by ho vrátiť tak, ako bol. Aktuálne vyhľadávanie je pre mňa úplne nepraktické a neviem sa v ňom orientovať. Inak veľmi využívam videá a články, s ktorými som veľmi spokojná. Taktiež využívam online-chat, ktorý je tiež super. Ak mi daný poradca nestihne odpovedať do chatu, odpoveď si nájdem na druhý deň v maily. Veľmi pekný a korektný prístup.

J. K., Progast spol. s r. o.:

Chcela by som sa poďakovať za Vašu profesionálnu prácu na portáli „Mzdové centrum“, ktoré často a rada navštevujem. Ak mám chvílu čas, tak si pozriem Mzdovú kaviareň, kde sú zaujímavé a hlavne aktuálne témy, ktoré rozšíria moje vedomosti. V Mzdovej TV som si už vyskúšala videoškolenie, ktoré mi pomohlo pri RZD a exekúciách. Ušetrí mi takéto školenie čas, lebo si ho môžem pozrieť, kedy to mne vyhovuje . Niekoľko krát som už využila možnosť poradiť sa s odborníkmi vo Vašej Mzdovej pohotovosti formou chatu. Veľmi mi to pomohlo pri riešení špecifických situácií a bola som rada, že som si mohla odpoveď aj vytlačiť. Som rada, že ste rozšírili možnosť pomáhať svojim klientom aj formou telefonického rozhovoru, ktorý je pre mňa na komunikáciu lepší, hlavne pre vysvetlenie problému. Som rada, že môžem využívať Vaše služby a prajem Vám veľa úspechov vo Vašej užitočnej práci.

M. P., CNC Profihala, s. r. o.:

Pre využívanie služieb portálov Daňové centrum a Mzdové centrum som sa rozhodol na základe dlhoročných skúseností ešte s tlačenými publikáciami od Poradcu podnikateľa, ktoré sa mi dostali do rúk ešte počas štúdia na vysokej škole. V tomto období a následne aj počas prvých rokov na pracovných pozíciách spätých s daňami a účtovníctvom som mal ,samozrejme, k dispozícií aj konkurenčné publikácie a neskôr aj internetové stránky, takže som mohol porovnávať najmenej medzi troma alternatívami.

Dá sa povedať, že Poradcu podnikateľa som si obľúbil hneď od začiatku, ale predsa som chcel aspoň informatívne zistiť, či nájdem niečo, čo bude ešte lepšie. Po určitom období "hľadania" som zistil, že momentálne neexistuje nič lepšie, čo by mne osobne viac vyhovovalo. A tak to trvá až do dnes. Preto som sa rozhodol zo začiatku pre odoberanie tlačených publikácií od Poradcu podnikateľa a následne po niekoľkých rokoch, keď prišla ponuka na využívanie spomínaných portálov, ani chvíľu som nezaváhal.

Hlavné dôvody, prečo so sa tak rozhodoval, boli a stále sú:

– široký tematický záber,

– skvelý tím autorov,

– články, ktoré sú napísané prehľadne, jednoznačne, s odkazmi na znenia konkrétnych paragrafov a s množstvom príkladov, čo prispieva k lepšiemu pochopeniu danej problematiky,

– "Daňová TV", pretože mi moja pracovná pozícia nedovoľuje zúčastňovať sa školení v teréne,

– "Online poradenstvo", či už telefonické alebo písomné, ktoré som už mnohokrát využil vo svojej praxi, čo mi ušetrilo veľa času, ktoré by som musel stráviť nad zákonmi.

Touto cestou by som sa Vám chcel zároveň poďakovať za skvelú prácu, ktorú Váš celý tím odvádza a dúfam, že to tak zostane, aby som Vaše služby mohol využívať aj v budúcnosti.

I. Ch., účtovník, MEDCENTRUM, s. r. o.:

Moje recenzie na Váš portál www.danovecentrum.sk sú veľmi dobré. Využívam ho vždy, keď nastanú nové skutočnosti, ktoré si potrebujem odkonzultovať s Vašimi poradcami a tiež aj v prípade zmien v zákonoch. Ja najviac oceňujem telefonické poradenstvo, niekedy on-line poradňu a keď mi to čas dovoľuje, tak aj email komunikáciu. Rada si prečítam témy za daný mesiac, kde sa vždy nájde niečo užitočné a tam zistím, ktoré prípady som nesprávne posúdila ja. V Daňovej kaviarni využívam súvisiace príklady, odborné články, registre a keď mám čas, tak si pozerám všetky ponuky, aby som zistila, čo všetko Váš portál ponúka. Hlavne na konci účtovného obdobia som často využívala videoškolenia, ktoré mi obzvlášť pomohli pri podaní daňových priznaní. Zhruba tam bolo obsiahnuté všetko, čo som si potrebovala potvrdiť. Orientácia na portály je jednoduchá a rýchla.

Ďakujem, že poskytujete takéto služby. Odkedy Váš portál využívam, si viac verím, že moja práca je prevedená zodpovedne.

Pani Ž.:

Som predplatiteľkou Mzdového centra.Najčastejšie využívam službu on-line poradne (písomne aj telefonicky), s ktorou som nadmieru spokojná. Vaša stránka je prezentovaná ako profesionálna, na vysokej úrovni. Viem sa v nej rýchlo a spoľahlivo orientovať. So službami som spokojná, keby bolo známkovanie, tak dávam najvyššiu.

A. M., ved. mzd. účt., POLYGRAF PRINT, spol. s r. o.:

Mzdové centrum je častým pomocníkom pri mojej práci mzdovej účtovníčky. Stránka je prehľadná, orientácia je jednoduchá a rýchla, v prípade potreby nie je problém nájsť odpoveď a príklady k problémom a nezrovnalostiam, ktoré sa občas vyskytnú v mojej práci. Mzdovú kaviareň, online chat, príklady z praxe, aktuálne zmeny a tiež aj kalkulačky často využívam. Priama telefonická komunikácia s pracovníkmi portálu je tiež veľmi príjemná, vždy som sa stretla s veľkou ochotou pomôcť, vysvetliť, poradiť s daným problémom.

Na Váš portál nedám dopustiť, som rada že mám pri svojej práci takého pomocníka.

D. J., Peikko Slovakia, s. r. o.:

Využívam portál Mzdové centrum. Portál je prehľadný, dobre sa mi s ním pracuje. Ľahké vyhľadávanie, orientácia na portáli je prehľadná. Doteraz som využívala Mzdovú kaviareň, Mzdovú pohotovosť a vyhľadávač. Po rozhovore s Vami určite využijem aj ostatné ponuky portálu: Mzdová TV, Literatúra. Váš portál je naozaj pomocníkom personalistu a mzdového účtovníka.

Ďakujem.

A. M., ved. mzdová účtovníčka:

Mzdový portál je mojím častým pomocníkom pri spracovaní mzdovej aj personálnej agendy. Hodnotím ho veľmi pozitívne, využívam väčšinu Vašich rubrík, zatiaľ som vždy našla to, čo som potrebovala.

Portál je prehľadný, k hľadaným infomáciám je možné dostať sa jednoducho a rýchlo, práve vďaka rôznym filtrom a prehľadom. Využívam často aj online rozhovory v Mzdovej kaviarni a tiež aj online chat. Odpovede sú zaslané v čo najkratšom čase, čo je dobré aj vzhľadom na to, že niektoré veci je treba riešiť aj v istých časových obmedzeniach (uzávierka, atď). Pozitívne hodnotím aj osobnú (telefonickú) komunikáciu. Portál používam približne rok, som spokojná a plánujem zotrvať v radách vašich predplatiteľov.

Teším sa na ďalšiu spoluprácu s Vašim portálom.

S. R., SBYT, s. r. o.:

Mzdové centrum využívam skoro stále od pondelka do piatka, či už v čítaní nových zákonov, resp. mzdovú kaviareň, online rozhovor – odpovede, online chat. Chcela by som sa poďakovať celému kolektívu za perfektnú prácu, ktorú poskytujete, od operátorky až po odborníkov, ktorí nám pomáhajú pri nejednej ľahkej úlohe.

Ešte raz veľké ďakujem.

pani. A. B.:

S Vašim portálom Danové centrum aj Mzdové centrum som maximálne spokojná, témy sú vždy aktuálne, veľmi rýchlo stránka reaguje na aktuálne zmeny v zákonoch. Videoškolenia maximálne využívam, pretože mne klasické školenia nevyhovujú (neviem sa zaoberať len s jednou vecou, lebo ma začne unavovať), pri počúvaní sa môžem venovať aj iným činnostiam a pritom sa učiť. Prednášajúcich by som tiež hodnotila na 1*****!

Len tak ďalej!

COOP Jednota, SD, pani. I. G.:

Chcem sa poďakovať tímu prispievateľov, redakcii a ďalším pracovníkom za vždy aktuálne a odborne vysoko profesionálne články vo Vašich publikáciách, ktoré nám pomáhajú orientovať sa v spleti tak rýchlo sa meniacej personálno-mzdovej legislatívy.

E. P.:

S produktmi PP, EPI sme spokojní, uľahčujú nám orientovať sa v našej práci a ľahšie riešiť každodenné problémy klientov. S Vašou spoločnosťou sme v roku 2014 absolvovali školenie na ochranu osobných údajov s pani Macovou, úroveň ktorého taktiež hodnotíme kladne. Často navštevujeme Vašu stránku v prípade otázok tykajúcich sa personálnej a mzdovej agendy, či účtovníctva. Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

Plastiflex Slovakia, spol. s r. o., S. K., personalistika:

Portál www.mzdovecentrum.sk pri svojej práci personalistky a mzdovej účtovníčky využívam v prípade akýchkoľvek otázok a nejasností v práci. Ak sa mi nedarí nájsť odpoveď v zákonoch, rada využívam mzdovú kaviareň, ale hlavne online poradenstvo formou chatu. Mám istotu rýchlej a zrozumiteľnej odpovede. Portál zatiaľ nevyužívam dlho, ale pomohol mi v čase najväčších náporov pri mojej práci v období ročných zúčtovaní dane. V praxi sa mi často vyskytnú špecifické problémy, riešenie ktorých by som v Zákonníku práce hľadala dlho. Hlavne vtedy sa radím cez online poradenstvo. Som typ človeka, ktorý ocení rýchlu odpoveď a nemusí dlho hľadať v zákonoch, preto je mi mzdové centrum tzv. „priateľom na telefóne“.

Hama Slovakia spol. s r. o., pani H. L., účtovníctvo, mzdy, personalistika:

Rada by som Vás informovala o doterajšom využívaní vašich portálov Daňové centrum a Mzdové centrum. Z dôvodu prijatia nových zákonov v roku 2014 som bola veľmi rada, že naša firma využila možnosť zakúpenia on line podpory aj pre rok 2014. Využívam prístupy k aktuálnym zákonom, ako aj k odborným článkom, blogu, tlačivám a samozrejme aj videoseminárom. Dvoch školení cez vašu agentúru som sa tento rok aj osobne zúčastnila, a to Ročné zúčtovanie dane zo závislej činnosti a Novela zákona o DPH. Obzvlášť by som chcela vyzdvihnúť školenie s pani Pšenkovou, ktoré bolo jednak vysoko odborné a zároveň veľmi príjemne podané. Oceňujem poskytnutie osobného mailu na pani lektorku, ktorý som aj následne využila a bola som príjemne prekvapená s rýchlosťou odpovede. Taktiež som doposiaľ niekoľkokrát využila on line poradenstvo vašich odborníkov na oboch portáloch, ktoré bolo po predložení otázky promptné a uspokojivé. Uľahčuje mi pracovný život, že sa môžem spoľahnúť na možnosť okamžitej odbornej pomoci formou odpovede na Vašich stránkach. Ďakujem a ostávam s pozdravom.

Filozofická fakulta UK, V. F., vedúca ekonomického oddelenia:

S portálmi mzdovecentrum a vssr sme spokojní – promptne reagujete na aktuálne legislatívne zmeny, o ktorých nás informujete, vyhovuje nám internetová kaviareň, taktiež možnosť zadávať otázky do poradne. Jednoducho tieto internetové portály nám vyhovujú viac ako papierová podoba aj z praktického hľadiska – na stránke portálu je vyhľadávač, prostredníctvom ktorého skôr niečo nájdeme, ako keď máme prelistovať niekoľko časopisov, aby sme sa dopracovali k téme, ktorú potrebujeme riešiť.

Agrowelt, s. r. o., p. Sobotovičová:

Mám ročný prístup k online portálu Mzdové centrum a Daňové centrum. Z mojej strany vyjadrujem veľkú spokojnosť. Vždy nájdem, čo potrebujem, prehľadné, zrozumiteľné odpovede na moje otázky vždy zodpovedané, videoškolenia – veľká pomoc, výborný prístup poradcov, vysoká úroveň, všetko je výborné, chválim a ďakujem.

PROCAR, a. s., pani S. P.:

Prístup k internetovému portálu Mzdové centrum mám už viac ako rok. Za toto obdobie som ho pri svojej práci využila viackrát. Veľmi sa mi páči služba chat. Riešenie problémov cez túto službu som veľmi priviítala, lebo problém väčšinou potrebujem riešiť ihneď. Aj v komplikovanejších prípadoch som bola s odpoveďou spokojná a môj problém mi to pomohlo vyriešiť. Viackrát som využila aj archív videoškolení, čo je tiež veľmi dobrá pomôcka. Portál sa stal veľmi dobrou pomôckou a zároveň poradňou pri mojej práci, takže ho vcelku hodnotím ako výborný.

WELCOME, spol. s r. o., pani J. Š., ekonóm:

Ďakujem za sprístupnenie portálu. Články spracované v jednotlivých sekciách sú profesionálne, práca s portálom je jednoduchá a prehľadná. V skutočnosti si myslím, že je prínosom pre prácu každej mzdárky.

SBYT, s. r. o., pani S. R.:

V prvom rade by som Vám chcela poďakovať za aktuálne novinky, ktoré nám prichádzajú priamo na e-mail (nemusíme listovať stránky SP, ZP a pod.). Zároveň chcem poďakovať aj za skvelú prácu, čo robíte pre zamestnávateľov, z mojej stránky sú to mzdy a presonálna agenda. Máme online chat, čo je skvelá vec, hlavne keď potrebujem niečo vyriešiť čo najskôr, resp. si niečo potvrdiť, keď si nie som istá. Ako začiatočníčka využívam túto službu skoro stále. Veľké ďakujem patrí operátorke online chatu a referentke p. Pavlusovej, ktoré nás majú na starosti. A taktiež mám dobré skúsenosti aj s telefonickými radami. Určite vrelo odporúčam každému si túto službu predplatiť. Ešte raz ďakujem pekne za pomoc. Prajem Vám len všetko dobré a hlavne veľa spokojných klientov.

pani V.:

S vašou stránkou Mzdové centrum som spokojná, nájdem v nej aktuálne legislatívne zmeny a aj poradenstvo, ktoré tiež pomôže pri riešení problémov.

Úrad Slovenskej komory architektov, M. Š., hlavný účtovník:

Doteraz som využila už niekoľkokrát rôzne formy, ktoré Vaše centrá (daňové aj mzdové) poskytujú. Zatiaľ som nadmieru spokojná. Vyhľadávanie je výborné, zatiaľ som našla všetko, čo som potrebovala či už v odborných článkoch alebo príkladoch z praxe. Úžasná je možnosť okamžitého poradenstva. Zatiaľ som využila len písomnú formu, ale všimla som si, že je aj telefonická prvá pomoc. Doterajšie odpovede na otázky mi veľmi pomohli a nie len rýchlosťou, ale hlavne odbornosťou. Mne osobne veľmi vyhovuje, že celý Váš portál je čisto odborný a nemiešajú sa tu rôzne „názory“. Tiež podklady tvrdení máte založené na paragrafoch zákonov a výkladoch príslušných štátnych orgánov, čo ja považujem za dostatočný kvalitatívny podklad vysvetlenia. Nestihla som preskúmať všetky možnosti, ale zatiaľ si „pradiem“ vždy, keď niečo potrebujem. Som rada, že ste ma presvedčili na tento spôsob.

pani K.:

V našej spoločnosti pravidelne pracujeme s portálmi mzdovecentrum.sk a danovecentrum.sk. Pozitívne hodnotím aktualizáciu portálov a zaujímavé témy z oblasti účtovnej, daňovej a mzdovej. Stránky sú prehľadné a zaujímavo spracované. V budúcnosti by som privítala zefektívnenie vyhľadávania.

Mišík geodetická kancelária, s. r. o., Lučenec, p. P., zodp. za ekonomickú agendu:

Chcem vám znova povedať, že informácie, ktoré dostávam od vás v DÚPP a PMPP, ale i na základe písomných otázok či telefonicky sú pre mňa základným vodítkom pri práci v účtovníctve i v mzdovej agende. Veľmi rada si prečítam i novinky, ktoré posielate mailom v legislatívnych novinách. Neviem a ani nesledujem, akú máte konkurenciu, pretože som s vašimi službami nadmieru spokojná. Viete, že zmeny, hlavne v daňových zákonoch sú časté a neviem, či by som to vedela dosledovať všetko bez vašej pomoci. Vďaka za všetko a želám nech sa vám v práci i naďalej darí.

GEODIS calberson Slovensko, pani M. Ch., Personnel and Payroll Manager:

Orientácia na portáli Mzdového centra je veľmi jednoduchá, rovnako aj vyhľadávanie informácií, ktoré potrebujem pri svojej práci. Jednotlivé príspevky sú prinášané zrozumiteľne a vysoko hodnotím aj aktuálnosť problematiky, ktorej sa venujete. Zároveň oceňujem rozsah a spracovanie príkladov z praxe a súborov na sťahovanie, ako aj kvalitu jednotlivých odborných článkov a videoškolení. Blogy k aktuálnym témam, najmä tie odľahčené, s dávkou humoru a profesionálneho kumštu, odzrkadľujú pracovnú realitu mnohých z nás a často sa stávajú pre mňa inšpiráciou, ako zdolávať menej príjemné výzvy personalistiky a miezd. Týmto by som sa chcela poďakovať všetkým autorom a osobám zainteresovaným na portáli Mzdového centra. :)

SLOVMAG, a. s. Lubeník, pani D. B., personálna riaditeľka:

Publikácia je pre nás prínosná, či už ide o príspevky týkajúce sa novej legislatívy a komentárov – výkladu k zákonom, ktoré sú pre nás cenné, lebo sú prvé, ktoré sú dostupné. Oceňujeme aj príspevky, ktoré prakticky komentujú témy dôležité pre zamestnávateľov. PMPP odporúčam ako spoľahlivý a aktuálny zdroj informácií.

Fantozzi consulting, pani M. T. K., konateľka spoločnosti:

Daňové aj Mzdové centrum je pre mňa veľkým prínosom. Je to portál, na ktorom nájdem všetky informácie na jednom mieste. Informujú ma o pripravovaných legislatívnych zmenách, o práve vydaných právnych normách, priamo si môžem pozrieť konkrétny zákon, nájdem tu výborné odborné články na vybrané témy. Čo som zatiaľ využívala asi najviac, to sú videoškolenia, ktoré mám v rámci ročného prístupu bezplatne. Som človek, ktorý nepotrebuje byť na školení osobne, a preto mi práve táto forma veľmi vyhovuje. V prípade, že potrebujem odpovede na moje otázky alebo sa len chcem utvrdiť v mojom názore, využívam on-line chat, s ktorým som bola doteraz maximálne spokojná. Využívanie obidvoch portálov môžem len odporučiť.

ZŠ sv. Andreja Svorada a Benedikta, PaSA sv. Andreja Svorada a Benedikta, pani P. L.:

S Vaším produktom Práca, mzdy a odmeňovanie, ktorý využívam online (nie v papierovej podobe), som spokojná. Vyhovuje mi forma a poskytnuté informácie. Rada by som aj v roku 2015 využívala tento produkt. Zároveň chcem vyjadriť spokojnosť s komunikáciou, prístupom a ústretovosťou.

eustream, a.s., pani N. S., supervízor pre mzdy a personalistiku:

Prístup na portál Mzdové centrum si veľmi pochvaľujem. Nájdem tam všetko, čo k svojej práci potrebujem. Stránka má veľmi dobrú štruktúru, vyjadrenia od skvelých odborníkov, informácie sú zrozumiteľné. V predstihu mám informácie o pripravovaných školeniach, ktorých sa aj zúčastňujeme a oceňujeme ich kvalitu. Zároveň chcem vyzdvihnúť aj skvelý prístup a starostlivosť p. Veleckej – môjho osobného operátora. Ďakujem za spoluprácu.

ADUS, pani R. B., ekonómka spoločnosti:

Chcem Vám poďakovať za ponuku Vašich služieb. S Vašou firmou Poradca podnikateľa spolupracujeme už dlhé roky a pravidelne si objednávame celý balík služieb, ako sú: publikácie DÚPP, PMPP, Dane a účtovníctvo, Práca mzdy a odmeňovanie, Daňový špeciál. V minulom roku sme sa zúčastnili školenia – Novela zákona o DPH. Taktiež máme predplatený ročný prístup na Daňové centrum. Najväčšmi využívam služby Daňového centra, z čoho pre mňa je najdôležitejšia Online poradňa s profesionálnymi osobnosťami v danej oblasti. Je to aj jeden z najdôležitejších momentov rozhodovania sa pre objednanie danej služby. Vyjadrujem vďaku a spokojnosť s prezentáciou Vašej spoločnosti ako celku a hlavne oceňujem Váš profesionálny a nevtieravý prístup k zákazníkom. Konkurencia je silná a príliš veľký nátlak spôsobuje opačnú reakciu kupujúceho.

pani K. H.:

Na Vašich stránkach www.danovecentrum.sk a www.mzdovecentrum.sk najviac využívam on-line poradenstvo, pretože dostanem rýchlu odpoveď na všetky moje otázky. Odborní poradcovia sú trpezliví, dokážu mi vysvetliť to, čo mi je nejasné. Na Vašich stránkach využívam aj videoškolenia, ktoré si môžem pozrieť v čase, kedy to vyhovuje mne, môžem sa k nim kedykoľvek vrátiť. Tieto centrá sú premňa veľmi užitočné, určite si ich predplatím aj na ďalší rok.

E. R., finančný manažér:

Vaše produkty sú pre nás pomocou v riešení problémov, ktoré sme nútení rýchlo riešiť. Sme spokojní s daňovým aj mzdovým centrom. Do budúcna by sme privítali viac videoškolení.

pani M. K.:

Vaše publikácie, Daňové centrum, Mzdové centrum a právny systém ponúkajú kvalitné a dobre spracované odborné informácie.

S. A. B., s. r. o., pani A. P.:

Som veľmi spokojná s Vaším produktom Mzdové centrum. Najviac mi vyhovuje, že keď si chatujem, tak dostanem hneď odpoveď, a to je naozaj veľká pomôcka.

Národný jadrový fond, pani E. M.:

Som spokojná s prístupom do Vášho „Mzdového centra“. Využívam ho pravidelne, aj on-line prístup. Nemám žiadne negatívne pripomienky. Teším sa na ďalšiu spoluprácu.

Dubnický Metalurgický Kombinát, s. r. o., pani M. B., personálny referent:

Týmto by som chcela vyjadriť svoju spokojnosť s vašimi portálmi (www.danovecentrum.sk a www.mzdovecentrum.sk), pretože mi poskytujú prehľadné a užitočné informácie. Privítala by som Livechatoo, ktorý by mi poskytol operatívne potvrdenie informácií, s ktorými si nie som istá.

303 s. r. o., pani Z. Č.:

Stručne k Mzdovému a Daňovému centru:

- prehľadne riešené, rýchle vyhľadávanie informácií, komplexne riešená mzdová a daňová problematika;
- spokojnosť s online poradenstvom;
- dostupnosť videoškolení, ktoré sa dajú pozrieť kedykoľvek a opakovane.

CHROMSPEC-SLOVAKIA, s.r.o., pani H. L.:

Ďakujem Vám za to, že ste mi umožnili využívať portál Daňové centrum a Mzdové centrum. Pravidelne tieto portály navštevujem a oceňujem ich prehľadnosť, ľahkú orientáciu v článkoch a hlavne kvantum informácií, ktoré poskytujú. Veľmi dobrá je tiež možnosť využiť „listáreň“, kde som sa už aj obrátila na Vašich odborníkov s prosbou o radu. Sľúbili mi, že do 21 dní dostanem odpoveď, tak čakám. Najčastejšie hľadám komentáre k dani z príjmov, DPH, účtovanie problematických prípadov z našej podnikateľskej praxe, lízing, úvery, majetok... Na mzdovom portáli sa preklikávam väčšinou v otázkach povinností zamestnávateľa vo vzťahu k poisťovniam, odvodom do štátneho rozpočtu, výkazom, hláseniam, oznámeniam – ktorých je pre podnikateľov neúrekom – tiež povinnostiam zamestnávateľa voči zamestnancom. Oceňujem rubriku komentárov k zákonom a hlavne príkladom z praxe a návodom, ako správne zaúčtovať neštandardné prípady. Verím, že neskĺzne Váš kolektív do nudnej rutiny a vydržíte poskytovať cenné informácie aj naďalej na takejto cennej úrovni. Ešte raz ďakujem.

I.S.D.B. s.r.o., pani M. N., ekonomické oddelenie:

Od spoločnosti Poradca podnikateľa, s.r.o., sme si pravidelne predplácali časopisy Dane a Účtovníctvo a Práca mzdy a odmeňovanie... Po obdržaní ponuky na získanie prístupu na www.danovecentrum.sk sme si predplatili prístup na túto stránku. Zo začiatku som ju používala sporadicky, určite to chcelo čas zorientovať sa... Daňové centrum teraz využívam veľmi často, keďže ja nerada čítam dlhé odborné články (hoci niekedy je to nutné), veľmi využívam príklady z praxe, ktoré mi neraz pomohli pri riešení nejakej tej účtovnej či legislatívnej „záhady“... Ďalej som veľmi spokojná s online poradenstvom, niekedy si neviem poradiť vôbec, niekedy si môžem kedykoľvek overiť, v čom nie som si istá, odpoveď mám okamžite... A v neposlednom rade oceňujem prístup k videoškoleniam. Z tohto dôvodu sme si predplatili prístup aj na www.mzdovecentrum.sk, pretože je výborné mať všetky informácie, články, legislatívne zmeny z oblasti mzdového účtovníctva pokope...

Kožená galantéria v.d., pani A. M.:

Mesačník PMPP používam často pri mojej práci ako mzdová účtovníčka. Je dobrá pomôcka hlavne pri najnovších zmenách. Nájdem tam legistlatívne zmeny, ktoré treba často preštudovať. Najradšej čítam “Vy sa pýtate – my odpovedáme”. Tam často nájdem také problémy, s ktorými sa stretávam aj ja pri mojej práci. Doporučujem aj ostatným personalistom a mzdárom.

Agrowelt, s. r. o., pani S.:

Portál Danové centrum a Mzdové centrum je veľkým prínosom. Veľmi prehľadné, rýchle vyhľadávanie informácií, rýchlo reagujete na aktuálne legislatívne zmeny. Používam i on-line chat, s ktorým som maximálne spokojná. Pozerám videoškolenia, táto forma vzdelávania mi vyhovuje. Taktiež dávam otázky i do poradne. Veľká spokojnosť.

Diamon, s. r. o., pani D. H., asistentka konateľa, personalistka:

S portálom Mzdové centrum sa mi pracuje veľmi dobre. Vaše články sa venujú vždy aktuálnym novinkám, vysoko oceňujem aj e-maily, ktoré upozorňujú na informácie, ktoré sa na Vašej stránke dajú nájsť. Niekoľkokrát som sa obrátila aj na Vašu písomnú poradňu – rady som využila v praxi a pomohli mi. Som rada, že takýto portál funguje :).

FORMULA plus, s. r. o., pani I. R.:

S produktmi Vášho vydavateľstva sme veľmi spokojní, o čom svedčí aj fakt, že niektoré Vaše odborné brožúry máme u Vás predplatené už od roka 1995 – DÚPP, PMPP, od 1998 – Zbierka zákonov, od 2002 – Finančný spravodajca. Počas týchto rokov sme vyskúšali aj ponuky na iné vaše produkty. Niektoré sme časom zrušili, ale pri tých základných stále zostávame – oblasť personálna a mzdová, oblasť daňová – kolegovia si ich pochvaľujú a s nedočkavosťou čakajú na ich nové čísla, pretože v nich nachádzajú odpovede a vysvetlenia na tak početné zmeny, ktoré sú v každej pracovnej oblasti. To, že sú im Vaše produkty dobrými radcami a pomocníkmi pri práci, dokazuje aj zvýšenie odberu produktov. Len nedávno sme si objednali on-line produkt Daňové a Mzdové centrum a od novembra 2014 prechádzame na on-line Zbierka zákonov a Finančný spravodajca, čím všetci majú aktuálne zmeny a rady poruke a zároveň šetríme aj naše lesy. Za celý kolektív Vám chcem poďakovať za Vašu prácu a rady, ktorými ste prínosom pri rozširovaní si odborných vedomostí.

Funkcie

Vaše podnety ma zaujímajú, napíšte mi

Vaše meno: * Váš e-mail: * Telefón:
Správa:

* povinný údaj

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.