Mzdová pohotovosť

Mzdová pohotovosť je odborná služba, ktorú poskytujeme

LEN NAŠIM PREDPLATITEĽOM.

 

Predplatitelia portálu Mzdovecentrum.sk môžu využívať odborné poradenstvo vo všetkých formách - telefonicky, chatom, e-mailom, formou online rozhovoru alebo webinára.

Predplatitelia tlačených produktov* môžu využívať poradenstvo v 2 formách – telefonicky a emailom.

* ide o predplatiteľov produktov: ročné predplatné časopisov Personálny a mzdový poradca podnikateľa, Práca, mzdy a odmeňovanie a Úplné znenia zákonov.

Mzdová pohotovosť je viazaná na kód zákazníka – prosíme, pripravte si ho vopred, skrátite tak čas potrebný na vašu identifikáciu.

Odporúčame vám pozrieť si:  >>NAJČASTEJŠIE KLADENÉ OTÁZKY<<

  Telefonické poradenstvo

Na telefonických linkách odpovedajú na vaše otázky odborní poradcovia každý pracovný deň od 9.00 – 12.00 hod. a od 13.00 – 15.00 hod.

Farebné zobrazenie telefónneho slúchadla znamená:
zelene-sluchadlo.pngporadca poskytuje telefonické poradenstvo
cervene-sluchadlo.pngporadca momentálne neposkytuje telefonické poradenstvo

Ak je ikona telefónu zelená, poradca je dostupný. Ak počujete v slúchadle obsadzovací tón, linku poradenstva využíva iný klient. V prípade, že je ikona telefónu červená, poradca v tom čase realizuje poradenstvo inou formou (chat, email, online rozhovor, webinár), príp. voláte mimo pracovných hodín poradenstva. V prípade, že odborný poradca neposkytuje telefonické poradenstvo, ústredňa nevykoná spojenie hovoru. Môžete využiť inú formu poradenstva.

  Chat

Prostredníctvom online chatu priamo na portáli odpovedajú naši odborní poradcovia na vaše otázky každý pracovný deň od 9.00 – 12.00 hod. a od 13.00 – 15.00 hod.

Po prihlásení sa vám chatovacie okno zobrazí automaticky vpravo dole.

Poznámka: Všetky formy online poradenstva (chat, online rozhovor, webinár) môžu využívať len predplatitelia portálu www.mzdovecentrum.sk.

  Online rozhovor

Poradenstvo prostredníctvom online rozhovoru poskytujeme na aktuálne vopred ohlásené témy. Vyhlásené témy online rozhovorov nájdete vždy v Aktualitách na portáli a zároveň vás informujeme vopred aj emailom

Otázky zadávate prostredníctvom formulára, ktorý je v danom termíne prístupný priamo v článku, v ktorom rozhovor prebieha. Odborný poradca odpovedá na vaše otázky priamo počas online rozhovoru a následne odpovie aj dodatočne na všetky otázky, ktoré boli v tomto čase prijaté prostredníctvom formulára.

Poznámka: Všetky formy online poradenstva (chat, online rozhovor, webinár) môžu využívať len predplatitelia portálu www.mzdovecentrum.sk. 

 

 

 

  Webinár

Poradenstvo poskytujeme aj formou webinárov – interaktívnej formy online seminára, kde prebieha živá komunikácia s naším odborným poradcom a môžete klásť svoje otázky.

Webináre, podobne ako online-rozhovory, vyhlasujeme na aktuálne témy vopred. Vyhlásené témy webinárov nájdete vždy v Top téme na portáli a zároveň vás informujeme vopred aj emailom.

Poznámka: Všetky formy online poradenstva (chat, online rozhovor, webinár) môžu využívať len predplatitelia portálu www.mzdovecentrum.sk.

 

 

  Email - písomné poradenstvo

Na otázky vám odpovie niektorý z našich odborných poradcov, príp. zabezpečíme odpoveď externého odborníka z danej oblasti.

Odpoveď zasielame do 21 dní na vašu e-mailovú adresu.

Počet otázok je obmedzený na 12 otázok ročne (max. 2 otázky mesačne) na jedného zákazníka.

Vaše otázky formulujte jednoznačne, presne a zrozumiteľne a len z oblasti daní, účtovníctva a miezd.

Poznámka: Vyhradzujeme si právo neodpovedať na tie otázky, ktoré svojou náročnosťou a neprimeraným rozsahom nespadajú do všeobecného poradenstva. Našou snahou je zabezpečiť rovnaké podmienky využívania poradenstva pre všetkých zákazníkov a poradiť tak v stanovenom termíne každému, kto o radu požiada.

Informácie v rámci poradenstva sú poskytované odborníkmi z ekonomickej oblasti na základe informácií od užívateľa, pričom majú len poradný charakter. Úplné znenie podmienok týkajúcich sa poradenstva nájdete vo všeobecných obchodných podmienkach.

 

Vaše otázky môžete napísať na email:  listaren@pp.sk

alebo napíšte otázku priamo do formulára:

Iba pre predplatiteľov. Odpovedáme do 21 dní. Ďakujeme

 

Funkcie

Partner