Všetky články z rubriky
124 výsledkov

vector_online-rozhovor_375x250_mc.jpg

Ak sa chcete dozvedieť viac o téme vyhlásenie na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka a daňového bonusu v roku 2020, položte otázku našej odborníčke na mzdy a personalistiku Ing. Jane Repáčovej.

vector_online-rozhovor_375x250_mc.jpg

Ak sa chcete dozvedieť viac o téme nevyčerpaná dovolenka z minulého roka, položte otázku našej odborníčke na mzdy a personalistiku Ing. Jane Repáčovej.

vector_online-rozhovor_375x250_mc.jpg

Ak sa chcete dozvedieť viac o téme štrnásty plat, položte otázku našej odborníčke na mzdy a personalistiku Viere Kubankovej.

vector_online-rozhovor_375x250_mc.jpg

Ak sa chcete dozvedieť viac o téme priemerný zárobok na pracovnoprávne účely, položte otázku našej odborníčke na mzdy a personalistiku Ing. Jane Repáčovej.

vector_online-rozhovor_375x250_mc.jpg

Ak sa chcete dozvedieť viac k téme práca vo sviatok, položte otázku našej odborníčke na mzdy a personalistiku Viere Kubankovej.

vector_online-rozhovor_375x250_mc.jpg

Ak sa chcete dozvedieť viac o téme pracovné voľno s náhradou mzdy, položte otázku našej odborníčke na mzdy a personalistiku Viere Kubankovej.

vector_online-rozhovor_375x250_mc.jpg

Ak sa chcete dozvedieť viac o vysporiadaní výsledku z ročného zúčtovania zdravotného poistenia so zamestnancom, položte otázku našej odborníčke na mzdy a personalistiku Ing. Jane Repáčovej.

vector_online-rozhovor_375x250_mc.jpg

Ak sa chcete dozvedieť viac o daňovom bonuse v školskom roku 2019/2020, položte otázku našej odborníčke na mzdy a personalistiku Ing. Jane Repáčovej.

vector_online-rozhovor_375x250_mc.jpg

Ak sa chcete dozvedieť viac o odvodovej úľave pre dôchodcov, položte otázku našej odborníčke na mzdy a personalistiku Ing. Jane Repáčovej.

vector_online-rozhovor_375x250_mc.jpg

Ak sa chcete dozvedieť viac k téme dohoda o brigádnicej práci študentov, položte otázku našej odborníčke na mzdy a personalistiku Viere Kubankovej.

Partner