Všetky články z rubriky
135 výsledkov

vector_online-rozhovor_375x250_mc.jpg

Ak sa chcete dozvedieť viac o téme pracovný pomer na dobu určitú a možnosti jeho predĺženia, položte otázku našej odborníčke na mzdy a personalistiku Ing. Jane Repáčovej.

vector_online-rozhovor_375x250_mc.jpg

Ak sa chcete dozvedieť viac o téme dohoda o brigádnickej práci študentov, položte otázku našej odborníčke na mzdy a personalistiku Viere Kubankovej.

vector_online-rozhovor_375x250_mc.jpg

Ak sa chcete dozvedieť viac o téme odklad a odpustenie odvodov v súvislosti s pandémiou, položte otázku našej odborníčke na mzdy a personalistiku Ing. Jane Repáčovej.

vector_online-rozhovor_375x250_mc.jpg

Ak sa chcete dozvedieť viac o téme vyhlásenie o poukázaní 2 % dane z príjmov, položte otázku našej odborníčke na mzdy a personalistiku Viere Kubankovej.

vector_online-rozhovor_375x250_mc.jpg

Ak sa chcete dozvedieť viac o téme zmeny v Zákonníku práce v súvislosti s vírusom COVIDD-19, položte otázku našej odborníčke na mzdy a personalistiku Ing. Jane Repáčovej.

vector_online-rozhovor_375x250_mc.jpg

Ak sa chcete dozvedieť viac o téme schválené zmeny v Zákonníku práce od 4. 4. 2020, položte otázku našej odborníčke na mzdy a personalistiku Viere Kubankovej.

vector_online-rozhovor_375x250_mc.jpg

Ak sa chcete dozvedieť viac o téme koronavírus z pohľadu pracovnoprávnych vzťahov, položte otázku našej odborníčke na mzdy a personalistiku Ing. Jane Repáčovej.

vector_online-rozhovor_375x250_mc.jpg

Ak sa chcete dozvedieť viac o téme ročné zúčtovanie dane z príjmo za rok 2019, položte otázku našej odborníčke na mzdy a personalistiku Viere Kubankovej.

vector_online-rozhovor_375x250_mc.jpg

Ak sa chcete dozvedieť viac o téme nezdaniteľné časti základu dane, položte otázku našej odborníčke na mzdy a personalistiku Ing. Jane Repáčovej.

vector_online-rozhovor_375x250_mc.jpg

Ak sa chcete dozvedieť viac o téme veličiny, ktoré zamestnávateľ zohľadní pri vykonaní ročného zúčtovania dane z príjmovi za rok 2019, položte otázku našej odborníčke na mzdy a personalistiku Viere Kubankovej.

Partner