Mzdové zvýhodnenie za prácu v sobotu, v nedeľu a za nočnú prácu od 1. 5. 2019

Zákonom č. 63/2018 Z. z. bol novelizovaný Zákonník práce aj v časti mzdového zvýhodnenia. Do 30. 4. 2019 však platilo prechodné ustanovenie Zákonníka práce, ktoré ustanovovalo nižšie sadzby.

Dátum publikácie:13. 5. 2019
Autor:Ing. Eva Gášpárová

tt_mince-na-kalendari

Podľa § 122a Zákonníka práce patrí zamestnancovi za prácu v sobotu popri dosiahnutej mzde za každú hodinu práce v sobotu mzdové zvýhodnenie najmenej v sume 50 % minimálnej mzdy v eurách za hodinu. U zamestnávateľa, u ktorého sa vzhľadom na povahu práce alebo podmienky prevádzky vyžaduje, aby sa práca pravidelne vykonávala v sobotu, možno dohodnúť nižšiu sumu mzdového zvýhodnenia, najmenej však 45 % minimálnej mzdy v eurách za hodinu, a to v:

  • kolektívnej zmluve,
  • pracovnej zmluve, ak ide o zamestnávateľa, u ktorého nepôsobí odborová organizácia a ktorý k 31. decembru predchádzajúceho kalendárneho roka zamestnával menej ako 20 zamestnancov.

Podľa prechodného ustanovenia § 252m písm. a) Zákonníka práce od 1. mája 2018 do 30. apríla 2019 je suma mzdového zvýhodnenia za každú hodinu práce v sobotu najmenej 25 % minimálnej mzdy v eurách za hodinu a najmenej 20 % minimálnej mzdy v eurách, ak sa vzhľadom na povahu práce alebo podmienky prevádzky vyžaduje, aby sa práca pravidelne vykonávala v sobotu, a to pri splnení ustanovených podmienok.

POZNÁMKA

S vedúcim zamestnancom možno v pracovnej zmluve dohodnúť mzdu už s prihliadnutím na prípadnú prácu v sobotu. V takomto prípade vedúcemu zamestnancovi mzdové zvýhodnenie za prácu v sobotu nepatrí.

Za prácu v sobotu

Ustanovená sadzba

Možnosť dohodnutia nižšej sadzby

Obdobie

Úprava podľa
Zákonníka práce

Sadzba
najmenej

Úprava podľa
Zákonníka práce

Sadzba
najmenej

Od 1. 5. 2018 do 30. 4. 2019

§ 252m písm. a) bod 1

25 %

§ 252m písm. a) bod 2

20 %

Od 1. 5. 2019

§ 122a ods. 1

50 %

§ 122a ods. 2

45 %

 

Za prácu v sobotu

Mzdové zvýhodnenie (ustanovené)

Mzdové zvýhodnenie
(dohodnuté)

Obdobie

Sadzba

Základ

Suma

Sadzba

Základ

Suma

Od 1. 5. 2018 do 31. 12. 2018

25 %

2,7590

0,68975

20 %

2,7590

0,5518

Od 1. 1. 2019 do 30. 4. 2019

25 %

2,9890

0,74725

20 %

2,9890

0,5978 

Od 1. 5. 2019

50 %

2,9890

1,4945 

45 %

2,9890

1,34505

Podľa § 122b Zákonníka práce patrí zamestnancovi za prácu v nedeľu popri dosiahnutej mzde za každú hodinu práce v nedeľu mzdové zvýhodnenie najmenej v sume 100 % minimálnej mzdy v eurách za hodinu. U zamestnávateľa, u ktorého sa vzhľadom na povahu práce alebo podmienky prevádzky vyžaduje, aby sa práca pravidelne vykonávala v nedeľu, možno dohodnúť nižšiu sumu mzdového zvýhodnenia, najmenej však 90 % minimálnej mzdy v eurách za hodinu, a to v:

  • kolektívnej zmluve,
  • pracovnej zmluve, ak ide o zamestnávateľa, u ktorého nepôsobí odborová organizácia a ktorý k 31. decembru predchádzajúceho kalendárneho roka zamestnával menej ako 20 zamestnancov.

Podľa prechodného ustanovenia § 252m písm. b) Zákonníka práce od 1. mája 2018 do 30. apríla 2019 je suma mzdového zvýhodnenia za každú hodinu práce v nedeľu najmenej 50 % minimálnej mzdy v eurách za hodinu a najmenej 40 % minimálnej mzdy v eurách, ak sa vzhľadom na povahu práce alebo podmienky prevádzky vyžaduje, aby sa práca pravidelne vykonávala v nedeľu, a to pri splnení ustanovených podmienok.

POZNÁMKA

S vedúcim zamestnancom možno v pracovnej zmluve dohodnúť mzdu už s prihliadnutím na prípadnú prácu v nedeľu. V takomto prípade vedúcemu zamestnancovi mzdové zvýhodnenie za prácu v nedeľu nepatrí.

Za prácu v nedeľu

Ustanovená sadzba

Možnosť nižšej sadzby

Obdobie

Úprava podľa
Zákonníka práce

Sadzba
najmenej

Úprava podľa
Zákonníka práce

Sadzba
najmenej

Od 1. 5. 2018 do 30. 4. 2019

§ 252m písm. b) bod 1

 50 %

§ 252m písm. b) bod 2

40 %

Od 1. 5. 2019

§ 122b ods. 1

100 %

§ 122b ods. 2

90 %

 

Za prácu v nedeľu

Mzdové zvýhodnenie (ustanovené)

Mzdové zvýhodnenie (dohodnuté)

Obdobie

Sadzba

Základ

Suma

Sadzba

Základ

Suma

Od 1. 5. 2018 do 31. 12. 2018

 50 %

2,7590

1,3795

40 %

2,7590

1,1036

Od 1. 1. 2019 do 30. 4. 2019

 50 %

2,9890

1,4945

40 %

2,9890

1,1956

Od 1. 5. 2019

100 %

2,9890

2,9890

90 %

2,9890

2,6901

 

POZNÁMKA

Podľa § 123 Zákonníka práce patrí zamestnancovi za nočnú prácu popri dosiahnutej mzde za každú hodinu nočnej práce mzdové zvýhodnenie najmenej v sume 40 % minimálnej mzdy v eurách za hodinu, a ak ide o zamestnanca vykonávajúceho rizikovú prácu, najmenej v sume 50 %.

U zamestnávateľa, u ktorého sa vzhľadom na povahu práce alebo podmienky prevádzky vyžaduje, aby sa prevažná časť práce vykonávala ako nočná práca, možno dohodnúť, ak nejde o zamestnanca vykonávajúceho rizikovú prácu, nižšiu sumu mzdového zvýhodnenia, najmenej však 35 % minimálnej mzdy v eurách za hodinu, a to v:

  • kolektívnej zmluve,
  • pracovnej zmluve, ak ide o zamestnávateľa, u ktorého nepôsobí odborová organizácia a ktorý k 31. decembru predchádzajúceho kalendárneho roka zamestnával menej ako 20 zamestnancov.

Podľa prechodného ustanovenia § 252m písm. c) Zákonníka práce od 1. mája 2018 do 30. apríla 2019 je suma mzdového zvýhodnenia za každú hodinu nočnej práce najmenej 30 % minimálnej mzdy v eurách za hodinu, a ak ide o zamestnanca vykonávajúceho rizikovú prácu, najmenej 35 % minimálnej mzdy v eurách, ak sa vyžaduje, aby sa prevažná časť práce vykonávala ako nočná práca, najmenej 25 % minimálnej mzdy v eurách, a to pri splnení ustanovených podmienok.

Za prácu v noci

Ustanovená sadzba

Možnosť nižšej sadzby

Obdobie

Úprava podľa
Zákonníka práce

Sadzba
najmenej

Úprava podľa
Zákonníka práce

Sadzba
najmenej

Od 1. 5. 2018 do 30. 4. 2019

§ 252m písm. c) bod 1

30 %
 35 %*

§ 252m písm. c) bod 2

25 %

Od 1. 5. 2019

§ 123 ods. 1

40 %
 50 %*

§ 123 ods. 2

35 %

NEPREHLIADNITE

* ak ide o zamestnanca vykonávajúceho rizikové práce

Za prácu v noci

Mzdové zvýhodnenie (ustanovené)

Mzdové zvýhodnenie (dohodnuté)

Obdobie

Sadzba

Základ

Suma

Sadzba

Základ

Suma

Od 1. 5. 2018 do 31. 12. 2018

30 %
 35 %*

2,7590

0,8277

0,96565

25 %

2,7590

0,68975

Od 1. 1. 2019 do 30. 4. 2019

30 %
 35 %*

2,9890

0,8967

1,04615

25 %

2,9890

0,74725

Od 1. 5. 2019

40 %
 50 %*

2,9890

1,1956

1,4945

35 %

2,9890

1,04615

 

Poznámky pod čiarou:

Súvisiace odborné články

Súvisiace príklady z praxe

Súvisiace videoškolenia

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

Funkcie

Partner