Rozšírená prvá pomoc plus

Vláda dňa 2. 2. 2021 schválila ďalší návrh na zmenu podmienok a predĺženie obdobia realizácie projektu podpory udržania zamestnanosti v čase vyhlásenej mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu a odstránenia ich následkov. 

Dátum publikácie:10. 2. 2021
Autor:Redakcia

tt_pomoc-od-statu (1)

Vláda SR svojim uznesením č. 178 z 31. marca 2020 schválila „Návrh podmienok projektu podpory udržania zamestnanosti v čase vyhlásenej mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu a odstránenie ich následkov“, na základe ktorých môže Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR schváliť a následne Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny realizovať projekty na podporu udržania pracovných miest vrátane pracovných miest, na ktorých sa vykonáva alebo prevádzkuje samostatná zárobková činnosť, a na podporu udržania zamestnancov v zamestnaní v súvislosti s vyhlásením mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu a odstránením ich následkov [§ 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 63/2020 Z. z.].

Vzhľadom na pretrvávajúci výskyt ochorenia COVID-19, negatívny vývoj epidemiologickej situácie na Slovensku a s tým súvisiace predĺženie núdzového stavu na území Slovenskej republiky, ale najmä na zavedenie opatrení týkajúcich sa uzatvorenia alebo obmedzenia činnosti niektorých zariadení (napr. maloobchodné prevádzky, prevádzky poskytujúce služby, prevádzky verejného stravovania, fitnes centrá, prevádzky divadelných, hudobných, filmových alebo iných umeleckých predstavení a pod.) možno naďalej očakávať negatívne dopady tejto situácie na spoločnosť, zamestnanosť, trh práce a s tým súvisiace dopady na existenciu pracovných miest, resp. potrebu udržania pracovných miest. Preto bol dňa 2. 2. 2021 schválený Návrh na zmenu podmienok a predĺženie obdobia realizácie projektu podpory udržania zamestnanosti v čase vyhlásenej mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu a odstránenia ich následkov.

Úpravy podmienok projektu Prvá pomoc:

1. Predĺženie obdobia realizácie projektu o ďalšie tri mesiace, t. j. do 30. 6. 2021

2. Rozšírenie cieľových skupín (vzťahuje sa na žiadosti/výkazy podané za mesiac január 2021 a ďalšie mesiace) o:

- zamestnancov, ktorí boli prijatí do zamestnania po 02.09.2020, najneskôr však 1. 2. 2021 (opatrenie 1, 3A, 3B),

- subjekty – žiadateľov o príspevok (všetky opatrenia), ktoré vznikli a začali prevádzkovať svoju činnosť po 2. 9. 2020, najneskôr však k 1. 2. 2021.

3. Zmena kategórií poklesu tržieb a zvýšenie výšky príspevku pre opatrenie 2 a 3B (vzťahuje sa na žiadosti/výkazy podané za mesiac február 2021 a ďalšie mesiace)

Súčasný stav

pokles tržieb (kategórie)

október a ďalšie mesiace

od 20,00 - 39,99 %

270 eur

od 40,00 - 59,99 %

450 eur

od 60,00 - 79,99 %

630 eur

od 80 % a viac

810 eur

 

Navrhovaný stav

pokles tržieb (kategórie)

február 2021 a ďalšie mesiace

od 20,00 - 29,99 %

330 eur

od 30,00 - 39,99 %

420 eur

od 40,00 - 49,99 %

510 eur

od 50,00 - 59,99 %

600 eur

od 60,00 - 69,99 %

690 eur

od 70,00 - 79,99 %

780 eur

od 80 % a viac

870 eur

 

4. Zvýšenie výšky príspevku v rámci opatrení 1, 3A a 3B z 80 % CCP na 100 % CCP so zachovaním maximálnej výšky 1 100 eur (opatrenie 1 a 3A), resp. podľa poklesu tržieb podľa tabuľky vyššie (opatrenie 3B)

- vzťahuje sa na žiadosti/výkazy podané za mesiac február 2021 a ďalšie mesiace, a to do celkovej výšky 1,6 mil. eur na jeden podnik, pričom po prečerpaní tohto limitu bude možné pokračovať v poberaní príspevku vo výške 80 % CCP (podmienka vyplývajúca z Dočasného rámca pre opatrenia štátnej pomoci na podporu hospodárstva v súčasnej situácii spôsobenej nákazou COVID-19).

5. Zvýšenie príspevku podľa opatrenia č. 4 z 315 eur na 360 eur

- vzťahuje sa na žiadosti/výkazy podané za mesiac február 2021 a ďalšie mesiace.

Upozornenie:

Finančné riaditeľstvo SR začína zverejňovať zoznam daňových dlžníkov.

Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny tak budú u nových žiadateľov preverovať skutočnosti týkajúce sa splnenia daňových povinností. Rovnako budú postupovať aj pri tých žiadateľoch, ktorí ešte nemajú podpísanú dohodu o poskytnutí príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ alebo dodatok k dohode. Úrady doteraz tieto informácie nepreverovali, pretože finančné riaditeľstvo SR do konca roka 2020 takýto zoznam nezverejňovalo.

Platenie odvodov znamená viac finančnej pomoci

SZČO, ktorým od 1. februára 2021 zanikne povinnosť platiť si odvody a chcú naďalej čerpať Prvú pomoc z opatrenia č. 2 musia byť nemocensky a dôchodkovo poistení. Tí, ktorí tak neurobia, môžu čerpať príspevok z Opatrenia č. 4.

Žiadateľ, ktorý mal nedoplatok na odvodoch a už ho zaplatil alebo si dohodol splátkový kalendár so Sociálnou poisťovňou, musí o tom informovať príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny do konca januára. Ten so žiadateľom následne podpíše dodatok k dohode. V prípade, že tak žiadateľ urobí až 1. februára, bude potrebné podpísať novú zmluvu a úrad práce, sociálnych vecí a rodiny bude musieť opätovne preveriť, či sú splnené všetky podmienky pre poskytnutie pomoci.

Zrušená administratívna povinnosť pre rok 2021

Výnimka z povinnosti zápisu do registra partnerov verejného sektora platí aj v roku 2021. Novela zákona o službách zamestnanosti účinnou od 19. januára 2021, z dielne Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny, zrušila na obdobie celého roku 2021 tato administratívna povinnosť pre podnikateľov a SZČO

 

Viac informácií a podávanie žiadostí nájdete na stránke: 

neprepustaj.sk

Poznámky pod čiarou:


Autor: redakcia

Súvisiace príklady z praxe

Súvisiace odborné články

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

Funkcie

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.