Sedemdňová ochranná lehota platí aj pri skrátenom pracovnom úväzku

Ochranná lehota ostáva zamestnancovi aj pri skrátenom pracovnom úväzku či vtedy, ak pracovný pomer trval kratšie...

Dátum publikácie:15. 5. 2019
Autor:Sociálna poisťovňa

info

Pri ochrannej lehote nezáleží na tom, či ide o plný alebo skrátený pracovný úväzok. V oboch prípadoch trvá sedem dní po ukončení nemocenského poistenia (teda po ukončení zamestnania). To znamená, že osoba, ktorej zaniklo nemocenské poistenie, si ešte sedem dní (resp. osem mesiacov – platí pre ženu, ktorej zanikne pracovný pomer v čase tehotenstva) po jeho zániku môže uplatniť nárok na nemocenskú dávku. Ak splní všetky podmienky nároku na dávku, Sociálna poisťovňa jej ju prizná a bude aj vyplácať.

Ochranná lehota teda ostáva rovnaká aj vtedy, ak pracovný pomer trval zamestnancovi kratšie. Ak by napr. trval od 15. 4. 2019 do 10. 5. 2019, ochranná lehota by trvala do 17. 5. 2019, teda tiež sedem dní. Výnimka nastáva len v situácii, ak nemocenské poistenie (teda pracovný pomer alebo dohoda) trvá menej ako sedem dní. Vtedy trvá ochranná lehota len toľko dní, koľko trvalo nemocenské poistenie. Ak by pracovný pomer trval napríklad len 5 dní, aj ochranná lehota by po zániku poistenia trvala len 5 dní.

Plynutie ochrannej lehoty sa môže skončiť skôr aj v takom prípade, ak vznikne nové nemocenské poistenie alebo nárok na výplatu starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku alebo invalidného dôchodku. Je to preto, lebo vznikom nového poistenia zaniká trvanie ochrannej lehoty.

Poznámky pod čiarou:

Súvisiace odborné články

Súvisiace aktuality

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

Funkcie

Partner