Stupnice platových taríf

Stupnice platových taríf od 1. 1. 2019, 1. 9. 2019 a od 1. 1. 2020.

Platové tarify štátnych zamestnancov od 1. 1. 2019. 

Dátum publikácie:8. 2. 2017

Zákonom č. 224/2019 Z. z., nariadením vlády č. 388/2018 Z. z. a č. 338/2019 Z. z., ktorými sa mení a dopĺňa zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, s účinnosťou od 1. septembra 2019 a od 1. 1. 2020 platia platové tarify:

 

Príloha č. 1 k zákonu č. 553/2003 Z. z.

CHARAKTERISTIKY PLATOVÝCH TRIED PRE PRACOVNÉ ČINNOSTI S PREVAHOU DUŠEVNEJ PRÁCE PRI VÝKONE PRÁCE VO VEREJNOM ZÁUJME

 

Príloha č. 2 k zákonu č. 553/2003 Z. z.

CHARAKTERISTIKY PLATOVÝCH TRIED PRE PRACOVNÉ ČINNOSTI REMESELNÉ, MANUÁLNE ALEBO MANIPULAČNÉ S PREVAHOU FYZICKEJ PRÁCE PRI VÝKONE PRÁCE VO VEREJNOM ZÁUJME

 

Príloha č. 3 k zákonu č. 553/2003 Z. z.

Základná stupnica platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme

(v eurách mesačne)

účinnosť od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019 

Platový stupeň Počet rokov praxe Stupnica platových taríf podľa platových tried a platových stupňov
Platová trieda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 do 2 520,00 530,50 551,50 583,50 629,00 688,50 729,00 806,00 883,50 961,00 1040,00
2 do 4 525,50 536,00 557,50 589,50 635,50 695,50 736,50 814,50 892,50 971,00 1050,50
3 do 6 530,50 541,50 563,00 595,50 642,00 702,50 744,00 822,50 901,50 980,50 1061,00
4 do 9 536,00 546,50 568,50 601,50 648,00 709,50 751,00 830,50 910,50 990,00 1071,50
5 do 12 543,50 554,50 576,50 610,00 657,50 719,50 762,00 842,50 923,50 1004,50 1087,00
6 do 15 551,50 562,50 585,00 619,00 667,00 730,00 773,00 854,50 937,00 1019,00 1102,50
7 do 18 559,00 570,50 593,00 627,50 676,50 740,50 784,00 866,50 950,00 1033,50 1118,00
8 do 21 567,00 578,50 601,50 636,50 686,00 750,50 795,00 879,00 963,50 1047,50 1134,00
9 do 24 575,00 586,50 609,50 645,00 695,50 761,00 806,00 891,00 976,50 1062,00 1149,50
10 do 28 582,50 594,50 618,00 654,00 704,50 771,50 816,50 903,00 990,00 1076,50 1165,00
11 do 32 593,00 605,00 629,00 665,50 717,50 785,00 831,50 919,00 1007,50 1096,00 1186,00
12 do 36 603,50 615,50 640,00 677,00 730,00 799,00 846,00 935,00 1025,00 1115,00 1206,50
13 do 40 614,00 626,00 651,00 689,00 742,50 812,50 860,50 951,50 1043,00 1134,00 1227,50
14 nad 40 624,00 637,00 662,00 700,50 755,00 826,50 875,00 967,50 1060,50 1153,50 1248,00

 

účinnosť od 1. 1. 2020 (novela zákona č. 388/2018 Z. z.)

 

  Stupnica platových taríf podľa platových tried a platových stupňov
Platový stupeň Počet rokov praxe Platová trieda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 do 2 572 584 607 642 692 757,50 802 887 972 1 057,50 1 144
2 do 4 578,50 590 613,50 648,50 699,50 765,50 810,50 896 982 1 068,50 1 156
3 do 6 584 596 619,50 655,50 706,50 773 818,50 905 992 1079 1 167,50
4 do 9 590 601,5 625,50 662 713 780,50 826,50 914 1002 1089 1 179
5 do 12 598 610 634,50 671 723,50 791,50 838,50 927 1016 1 105 1 196
6 do 15 607 619 643,50 681 734 803 850,50 940 1031 1 121 1213
7 do 18 615 628 652,50 690,50 744,50 815 862,50 953,50 1045 1 137 1230
8 do 21 624 636,50 662 700,50 755 826 874,50 967 1060 1 152,50 1 247,50
9 do 24 632,50 645,50 670,50 709,50 765,50 837,50 887 980,50 1 074,50 1 168,50 1 264,50
10 do 28 641 654 680 719,50 775 849 898,50 993,50 1089 1 184,50 1 281,50
11 do 32 652,50 665,50 692 732,50 789,50 863,50 915 1011 1 108,50 1206 1305
12 do 36 664 677,50 704 745 803 879 931 1 028,50 1 127,50 1 226,50 1 327,50
13 do 40 675,50 689 716,50 758 817 894 947 1047 1 147,50 1 247,50 1 350,50
14 nad 40 686,50 701 728,50 771 830,50 909,50 962,50 1 064,50 1 167 1269 1 373

 

Príloha č. 4 k zákonu č. 553/2003 Z. z.

Platové tarify pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov
(v eurách mesačne)

 

účinnosť od 1. 1. 2019 do 31. 8. 2019

Platové tarify
Platová trieda Pracovná trieda Platová tarifa
4 1 612,50
2 655,50
5 1 678,50
2 724
6 1 759
2 810,50
7 1 828,50
2 883,50
8 1 927,50
2 990
9 1 1 038,50
2 1 109

 

účinnosť od 1. 9. 2019 do 31. 12. 2019 (novela zákona č. 224/2019 Z. z.)

Stupnica platových taríf
Platová trieda Pracovná trieda Platová tarifa
4 1 671,00
2 718,00
5 1 743,00
2 793,00
6 1 831,50
2 887,50
7 1 907,50
2 967,50
8 1 1 016,00
2 1 084,50
9 1 1 137,50
2 1 214,50
 
 
účinnosť od 1. 1. 2020 (novela zákona č. 388/2018 Z. z.)
 
Platové tarify
Platová trieda Pracovná trieda Platová tarifa
4 1 674
2 721,50
5 1 746,50
2 796,50
6 1 835
2 892
7 1 911,50
2 972
8 1 1 020,50
2 1 089
9 1 1 142,50
2 1 220
 
 
účinnosť od 1. 1. 2020 (v zmysle nariadenia vlády č. 338/2019 Z. z., ktorým sa mení nariadenie vlády SR č. 388/2018 Z. z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zaestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme) 
 
Stupnica platových taríf

Platová trieda Pracovná trieda
Platová tarifa

4 1 738,50
2 790,00
5 1 817,50
2 872,50
6 1 915,00
2 976,50
7 1 998,50
2 1 064,50
8 1 1 118,00
2 1 193,00
9 1 1 251,50
2 1 336,00
 
 

Príloha č. 5 k zákonu č. 553/2003 Z. z.

Osobitná stupnica platových taríf učiteľov vysokých škôl a výskumných a vývojových zamestnancov

(v eurách mesačne)

účinnosť od 1. 1. 2019 do 31. 8. 2019

Platový stupeň Počet rokov praxe Stupnica platových taríf podľa platových tried a platových stupňov
Platová trieda
6 7 8 9 10 11
1 0 až 1 675 786,50 843,50 902 968 1045
2 2 až 3 701 817,50 877 938,50 1 006,50 1086
3 4 až 5 729 850 911 973,50 1 046,50 1 129
4 6 až 8 755 881 943,50 1 008,50 1 084,50 1 169
5 9 až 11 782 912 977,50 1047 1 122 1210
6 12 až 14 808,50 943,50 1 009,50 1 081,50 1 161,50 1252
7 15 až 17 834,50 975 1045 1 118,50 1200 1295
8 18 až 20 861 1 005,50 1 076,50 1 153 1240 1 336,50
9 21 až 23 888,50 1 036,50 1 112 1 190 1277 1378
10 24 až 27 915 1 068,50 1 145 1226 1 316 1420
11 28 až 31 941,50 1098 1 179 1 261,50 1 355 1 461,50
12 32 až 35 968 1 131 1211 1 297,50 1393 1 503,50
13 36 až 39 988 1 154 1 235,50 1324 1421 1 533,50
14 od 40 993 1 160 1242 1331 1428 1 541,50

 

účinnosť od 1. 9. 2019 do 31. 12. 2019 (novela zákonom č. 224/2019 Z. z.)

Platový stupeň Počet rokov praxe Stupnica platových taríf podľa platových tried a platových stupňov
Platová trieda
6 7 8 9 10 11
1 do 2 734,00 855,00 916,50 980,50 1 052,50 1 136,00
2 do 4 748,00 872,50 935,00 1 002,00 1 074,50 1 158,50
3 do 6 767,00 894,00 958,50 1 024,50 1 101,00 1 187,50
4 do 9 781,00 911,50 976,00 1 043,50 1 122,00 1 209,50
5 do 12 798,50 931,50 998,00 1 069,00 1 146,00 1 235,50
6 do 15 816,00 951,50 1 017,50 1 091,00 1 171,00 1 262,50
7 do 18 835,50 976,00 1 046,50 1 119,50 1 201,00 1 296,50
8 do 21 863,00 1 008,00 1 079,00 1 156,00 1 242,50 1 339,50
9 do 24 892,00 1 040,50 1 115,00 1 194,50 1 281,00 1 382,50
10 do 28 919,50 1 073,50 1 150,50 1 231,50 1 322,50 1 426,50
11 do 32 947,50 1 104,50 1 186,00 1 269,00 1 363,00 1 470,50
12 do 36 974,50 1 137,50 1218,00 1 306,00 1 401,50 1 512,50
13 do 40 993,50 1 160,50 1 242,50 1 332,00 1 429,50 1 543,00
14 nad 40 998,50 1 166,00 1 248,50 1 338,50 1 437,00 1 550,50

 

účinnosť od 1. 1. 2020 (v zmysle nariadenia vlády č. 388/2018 Z. z.)

Platový stupeň Počet rokov praxe Stupnica platových taríf podľa platových tried a platových stupňov
Platová trieda
6 7 8 9 10 11
1 0 až 1 742,50 865,50 928 992,50 1065 1 149,50
2 2 až 3 771,50 899,50 965 1 032,50 1 107,50 1 195
3 4 až 5 802 935 1 002,50 1071 1 151,50 1242
4 6 až 8 830,50 969,50 1038 1 109,50 1 193 1286
5 9 až 11 860,50 1 003,50 1 075,50 1 152 1 234,50 1331
6 12 až 14 889,50 1038 1 110,50 1 190 1278 1 377,50
7 15 až 17 918 1 072,50 1 149,50 1 230,50 1 320 1 424,50
8 18 až 20 947,50 1 106,50 1 184,50 1 268,50 1364 1 470,50
9 21 až 23 977,50 1 140,50 1 223,50 1309 1405 1516
10 24 až 27 1 006,50 1 175,50 1 259,50 1349 1448 1 562
11 28 až 31 1036 1208 1297 1388 1 490,50 1608
12 32 až 35 1065 1 244,50 1 332,50 1427,50 1 532,50 1654
13 36 až 39 1087 1 269,50 1 359,50 1456,50 1 563,50 1687
14 od 40 1 092,50 1276 1 366,50 1 464,50 1 571 1696

 

účinnosť od 1. 1. 2020 (v zmysle nariadenia vlády č. 338/2019 Z. z., ktorým sa mení nariadenie vlády SR č. 388/2018 Z. z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zaestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme) 

Platový
stupeň
Počet
rokov
praxe
Stupnica platových taríf podľa platových tried a platových stupňov
Platová trieda
6 7 8 9 10 11
1 do 2 807,50 940,50 1 008,50 1 079,00 1 158,00 1 250,00
2 do 4 823,00 960,00 1 028,50 1 102,50 1 182,00 1 274,50
3 do 6 844,00 983,50 1 054,50 1 127,00 1 211,50 1 306,50
4 do 9 859,50 1 003,00 1 074,00 1 148,00 1 234,50 1 330,50
5 do 12 878,50 1 025,00 1 098,00 1 176,00 1 261,00 1 359,50
6 do 15 898,00 1 047,00 1 119,50 1 200,50 1 288,50 1 389,00
7 do 18 919,50 1 074,00 1 151,50 1 231,50 1 321,50 1 426,50
8 do 21 949,50 1 109,00 1 187,00 1 272,00 1 367,00 1 473,50
9 do 24 981,50 1 145,00 1 226,50 1 314,00 1 409,50 1 521,00
10 do 28 1 011,50 1 181,00 1 266,00 1 355,00 1 455,00 1 569,50
11 do 32 1 042,50 1 215,00 1 305,00 1 396,00 1 499,50 1 618,00
12 do 36 1 072,00 1 251,50 1 340,00 1 437,00 1 542,00 1 664,00
13 do 40 1 093,00 1 277,00 1 367,00 1 465,50 1 572,50 1 697,50
14 nad 40 1 098,50 1 283,00 1 373,50 1 472,50 1 581,00 1 706,00

  

 Čl. VIII zákona č. 318/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov s účinnosťou od 1. januára 2019 sa menia platové tarify štátnych zamestnancov takto:

PLATOVÉ TARIFY ŠTÁTNYCH ZAMESTNANCOV
(v eurách mesačne)
 
Platová trieda Platová tarifa
1. 480,00
2. 505,00
3. 589,50
4. 625,00
5. 704,50
6. 754,50
7. 856,00
8. 973,50
9. 1107,50

Účinnosť do 31. 8. 2019

Zákonom č. 318/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony s účinnosťou od 1. januára 2019 platia platové tarify:

 

Príloha č. 1 k zákonu č. 553/2003 Z. z.

CHARAKTERISTIKY PLATOVÝCH TRIED PRE PRACOVNÉ ČINNOSTI S PREVAHOU DUŠEVNEJ PRÁCE PRI VÝKONE PRÁCE VO VEREJNOM ZÁUJME

 

Príloha č. 2 k zákonu č. 553/2003 Z. z.

CHARAKTERISTIKY PLATOVÝCH TRIED PRE PRACOVNÉ ČINNOSTI REMESELNÉ, MANUÁLNE ALEBO MANIPULAČNÉ S PREVAHOU FYZICKEJ PRÁCE PRI VÝKONE PRÁCE VO VEREJNOM ZÁUJME

 

Príloha č. 3 k zákonu č. 553/2003 Z. z.

Základná stupnica platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme

(v eurách mesačne)

Platový stupeň Počet rokov praxe Stupnica platových taríf podľa platových tried a platových stupňov
Platová trieda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 do 2 520,00 530,50 551,50 583,50 629,00 688,50 729,00 806,00 883,50 961,00 1040,00
2 do 4 525,50 536,00 557,50 589,50 635,50 695,50 736,50 814,50 892,50 971,00 1050,50
3 do 6 530,50 541,50 563,00 595,50 642,00 702,50 744,00 822,50 901,50 980,50 1061,00
4 do 9 536,00 546,50 568,50 601,50 648,00 709,50 751,00 830,50 910,50 990,00 1071,50
5 do 12 543,50 554,50 576,50 610,00 657,50 719,50 762,00 842,50 923,50 1004,50 1087,00
6 do 15 551,50 562,50 585,00 619,00 667,00 730,00 773,00 854,50 937,00 1019,00 1102,50
7 do 18 559,00 570,50 593,00 627,50 676,50 740,50 784,00 866,50 950,00 1033,50 1118,00
8 do 21 567,00 578,50 601,50 636,50 686,00 750,50 795,00 879,00 963,50 1047,50 1134,00
9 do 24 575,00 586,50 609,50 645,00 695,50 761,00 806,00 891,00 976,50 1062,00 1149,50
10 do 28 582,50 594,50 618,00 654,00 704,50 771,50 816,50 903,00 990,00 1076,50 1165,00
11 do 32 593,00 605,00 629,00 665,50 717,50 785,00 831,50 919,00 1007,50 1096,00 1186,00
12 do 36 603,50 615,50 640,00 677,00 730,00 799,00 846,00 935,00 1025,00 1115,00 1206,50
13 do 40 614,00 626,00 651,00 689,00 742,50 812,50 860,50 951,50 1043,00 1134,00 1227,50
14 nad 40 624,00 637,00 662,00 700,50 755,00 826,50 875,00 967,50 1060,50 1153,50 1248,00

 

Príloha č. 4 k zákonu č. 553/2003 Z. z.

Platové tarify pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov
(v eurách mesačne)

Platové tarify
Platová trieda Pracovná trieda Platová tarifa
4 1 556,50
2 595,50
5 1 616,50
2 658,00
6 1 690,00
2 736,50
7 1 753,00
2 803,00
8 1 843,00
2 900,00
9 1 944,00
2 1008,00

 

Príloha č. 5 k zákonu č. 553/2003 Z. z.

Osobitná stupnica platových taríf učiteľov vysokých škôl a výskumných a vývojových zamestnancov

(v eurách mesačne)

Platový stupeň Počet rokov praxe Stupnica platových taríf podľa platových tried a platových stupňov
Platová trieda
6 7 8 9 10 11
1 0 až1 613,50 715,00 766,50 820,00 880,00 950,00
2 2 až 3 637,00 743,00 797,00 853,00 915,00 987,00
3 4 až 5 662,50 772,50 828,00 885,00 951,00 1026,00
4 6 až 8 686,00 800,50 857,50 916,50 985,50 1062,50
5 9 až 11 710,50 829,00 888,50 951,50 1020,00 1100,00
6 12 až 14 735,00 857,50 917,50 983,00 1055,50 1138,00
7 15 až 17 758,50 886,00 950,00 1016,50 1090,50 1177,00
8 18 až 20 782,50 914,00 978,50 1048,00 1127,00 1215,00
9 21 až 23 807,50 942,00 1010,50 1081,50 1160,50 1252,50
10 24 až 27 831,50 971,00 1040,50 1114,50 1196,00 1290,50
11 28 až 31 855,50 998,00 1071,50 1146,50 1231,50 1328,50
12 32 až 35 880,00 1028,00 1100,50 1179,50 1266,00 1366,50
13 36 až 39 898,00 1049,00 1123,00 1203,50 1291,50 1394,00
14 od 40 902,50 1054,50 1129,00 1210,00 1298,00 1401,00

 

Čl. VIII zákona č. 318/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov s účinnosťou od 1. januára 2019 sa menia platové tarify štátnych zamestnancov takto:

PLATOVÉ TARIFY ŠTÁTNYCH ZAMESTNANCOV
(v eurách mesačne)
 
Platová trieda Platová tarifa
1. 480,00
2. 505,00
3. 589,50
4. 625,00
5. 704,50
6. 754,50
7. 856,00
8. 973,50
9. 1107,50

Účinnosť do 31. 12. 2018.

Nariadením vlády SR č. 358/2017 Z. z., ktorým sa ustanovujú zvýšené platové tarify štátnych zamestnancov, na základe § 1 patria štátnym zamestnancom od 1. januára 2018 uvedené platové tarifi:

PLATOVÉ TARIFY ŠTÁTNYCH ZAMESTNANCOV

(v eurách mesačne)

Platová trieda Platová tarifa
1. 457,50
2. 497,50
3. 589,50
4. 625,00
5. 704,00
6. 754,50
7. 856,00
8. 973,50
9. 1107,50

Nariadením vlády SR č. 359/2017 Z. z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme vláda SR podľa § 28 ods. 1 zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 474/2008 Z. z. na základe:

§ 1 ods. 1 zamestnancovi pri výkone práce vo verejnom záujme od 1. januára 2018 patrí tarifný plat v sume platovej tarify podľa základnej stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme uvedenej v prílohe č. 1, podľa osobitnej stupnice platových taríf vybraných skupín zamestnancov uvedenej v prílohe č. 2 alebo podľa osobitnej stupnice platových taríf výskumných a vývojových zamestnancov a zdravotníckych zamestnancov uvedenej v prílohe č. 3.

§ 1 ods. 2 zamestnancovi pri výkone práce vo verejnom záujme, ktorý pôsobí vo verejnej vysokej škole alebo v štátnej vysokej škole ako učiteľ vysokej školy, od 1. januára 2018 patrí tarifný plat v sume platovej tarify podľa osobitnej stupnice platových taríf učiteľov vysokých škôl uvedenej v prílohe č. 4.

§ 1 ods. 3 pedagogickému zamestnancovi a odbornému zamestnancovi od 1. januára 2018 patrí platová tarifa podľa platových taríf uvedených v prílohe č. 5.

 

ZÁKLADNÁ STUPNICA PLATOVÝCH TARÍF ZAMESTNANCOV PRI VÝKONE PRÁCE VO VEREJNOM ZÁUJME

(v eurách za mesačne)

Platový stupeň Počet rokov praxe Stupnica platových taríf podľa platových tried a platových stupňov
Platová trieda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 do 2 306,50 313,50 323,00 336,50 359,50 386,00 416,50 448,50 490,50 519,00 549,50 581,00 619,00 664,00
2 do 4 318,00 324,00 334,00 349,00 373,50 400,50 432,50 466,00 509,50 538,00 570,50 604,50 645,00 691,00
3 do 6 327,00 334,00 346,50 361,00 386,50 416,00 448,50 484,50 529,00 560,00 592,50 628,00 670,00 716,50
4 do 9 336,50 346,00 358,00 374,00 400,00 430,50 465,00 501,50 548,00 579,50 613,50 650,00 693,50 744,00
5 do 12 347,00 356,50 367,50 386,00 413,00 445,00 481,00 519,50 566,00 599,00 636,00 673,00 717,50 770,50
6 do 15 357,50 366,50 379,50 399,00 425,50 460,00 497,50 536,50 587,00 619,00 657,00 696,00 743,00 797,50
7 do 18 366,50 377,50 391,00 410,50 441,00 474,50 513,00 554,50 605,50 641,50 678,50 718,00 768,00 823,50
8 do 21 377,50 387,50 403,00 421,50 453,50 488,50 529,50 571,00 625,50 661,00 701,00 743,00 791,50 849,00
9 do 24 387,50 399,00 413,50 435,00 467,00 504,00 545,00 589,00 643,50 681,50 722,00 765,50 816,00 876,00
10 do 28 397,00 409,00 424,50 446,50 481,00 519,50 562,00 606,50 662,50 702,00 743,50 788,00 840,50 903,00
11 do 32 407,00 419,50 436,00 460,00 494,50 533,50 578,00 625,00 682,50 722,00 765,50 811,50 866,50 929,50
12 nad 32 417,00 430,50 446,50 472,50 507,50 548,50 595,00 642,50 702,00 743,00 787,00 833,50 889,50 955,50

 

OSOBITNÁ STUPNICA PLATOVÝCH TARÍF VYBRANÝCH SKUPÍN ZAMESTNANCOV

(v eurách za mesačne)

Platový stupeň Počet rokov praxe Stupnica platových taríf podľa platových tried a platových stupňov
Platová trieda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 do 2 289,00 296,50 306,50 320,00 344,50 377,50 423,50 467,50 519,50 564,00 587,00 627,00 672,50 726,00
2 do 4 298,00 306,50 318,00 331,50 358,50 392,00 437,50 479,50 534,50 580,50 609,00 651,00 700,00 755,00
3 do 6 307,50 316,50 327,00 343,00 370,00 406,50 446,00 492,00 547,00 594,00 634,00 675,50 726,00 784,00
4 do 9 318,50 325,50 337,50 354,50 383,00 420,00 461,00 509,00 565,50 616,00 656,00 701,00 753,00 812,50
5 do 12 325,50 335,50 348,50 366,00 395,50 434,00 477,00 527,50 586,00 636,50 678,50 726,00 778,50 840,50
6 do 15 335,50 344,50 359,50 377,50 408,00 447,50 493,50 544,00 606,00 658,00 702,50 750,50 805,50 870,00
7 do 18 344,50 356,00 369,00 389,50 420,50 461,50 509,00 562,00 626,50 680,00 725,50 774,00 831,50 899,00
8 do 21 354,50 365,00 379,50 400,50 433,50 476,00 524,00 580,00 646,00 702,50 747,50 799,00 858,00 928,50
9 do 24 363,00 375,00 391,00 412,50 446,50 490,00 540,50 597,00 665,00 724,50 770,50 824,50 885,00 956,50
10 do 28 372,50 385,00 401,00 423,50 458,50 504,00 556,50 615,50 685,00 746,00 794,00 848,50 912,00 986,50
11 do 32 381,50 394,50 411,50 435,50 471,50 519,00 571,50 633,00 705,50 767,50 817,00 873,00 938,00 1014,00
12 nad 32 392,00 405,00 421,50 446,50 485,00 531,50 587,50 650,00 726,00 789,00 839,50 897,50 965,00 1044,00

 

OSOBITNÁ STUPNICA PLATOVÝCH TARÍF VÝSKUMNÝCH A VÝVOJOVÝCH ZAMESTNANCOV A ZDRAVOTNÍCKYCH ZAMESTNANCOV

(v eurách za mesačne)

Platový stupeň Počet rokov praxe Stupnica platových taríf podľa platových tried a platových stupňov
Platová trieda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 do 2 260,00 268,00 280,50 359,50 386,00 416,00 448,50 517,50 595,00 693,50 744,00 795,50 854,00 921,50
2 do 4 267,50 277,50 290,00 372,50 400,00 432,00 466,00 537,00 618,00 720,00 772,50 827,00 888,00 957,50
3 do 6 276,50 286,50 299,50 386,00 414,50 447,00 484,50 558,00 643,00 749,00 803,00 858,00 922,50 995,00
4 do 9 285,00 296,00 309,00 399,00 429,50 463,00 501,50 577,50 665,00 776,50 831,50 889,50 956,00 1030,50
5 do 12 292,50 304,50 320,00 411,50 444,00 479,00 519,50 597,50 689,50 804,00 862,00 923,00 989,50 1067,00
6 do 15 301,00 313,00 330,00 424,00 457,50 495,50 536,00 618,00 713,00 831,50 890,50 953,50 1 024,00 1104,00
7 do 18 309,00 321,50 338,00 438,50 472,50 510,50 554,50 639,00 736,00 859,50 921,50 986,00 1 057,50 1141,50
8 do 21 318,50 331,00 348,50 451,00 486,50 527,50 571,00 658,50 759,00 887,00 949,00 1 017,00 1 093,50 1178,50
9 do 24 325,50 339,00 359,00 465,00 501,50 542,50 589,00 679,00 783,00 914,00 980,00 1 049,00 1 126,00 1215,50
10 do 28 334,50 348,50 367,50 477,00 516,00 558,50 606,00 700,50 806,50 942,50 1 009,50 1 081,50 1 160,50 1251,50
11 do 32 342,50 358,50 377,50 490,50 530,50 574,50 624,00 719,00 829,50 968,50 1 039,50 1 112,00 1 194,50 1289,00
12 nad 32 351,00 366,50 387,00 503,50 544,50 591,00 641,50 740,50 854,00 997,50 1 067,50 1 144,00 1 228,00 1326,00

 

OSOBITNÁ STUPNICA PLATOVÝCH TARÍF UČITEĽOV VYSOKÝCH ŠKÔL

(v eurách za mesačne)

Platový stupeň Počet rokov praxe Stupnica platových taríf podľa platových tried a platových stupňov
Platová trieda
9 10 11 12 13 14
1 do 2 613,50 715,00 766,50 820,00 880,00 950,00
2 do 4 637,00 743,00 797,00 853,00 915,00 987,00
3 do 6 662,50 772,50 828,00 885,00 951,00 1026,00
4 do 9 686,00 800,50 857,50 916,50 985,50 1062,50
5 do 12 710,50 829,00 888,50 951,50 1020,00 1100,00
6 do 15 735,00 857,50 917,50 983,00 1055,50 1138,00
7 do 18 758,50 886,00 950,00 1016,50 1090,50 1177,00
8 do 21 782,50 914,00 978,50 1048,00 1127,00 1215,00
9 do 24 807,50 942,00 1010,50 1081,50 1160,50 1252,50
10 do 28 831,50 971,00 1040,50 1114,50 1196,00 1290,50
11 do 32 855,50 998,00 1071,50 1146,50 1231,50 1328,50
12 nad 32 880,00 1028,00 1100,50 1179,50 1266,00 1366,50

 

PLATOVÉ TARIFY PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV A ODBORNÝCH ZAMESTNANCOV

(v eurách za mesačne)

Platové tarify
Platová trieda Platová trieda Platová tarifa
6 1 501,50
2 536,50
7 1 556,50
2 595,50
8 1 616,50
2 658,00
9 1 690,00
2 736,50
10 1 753,00
2 803,00
11 1 843,00
2 900,00
12 1 944,00
2 1008,00

 

Poznámky pod čiarou:

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

  • 553/2003 Z. z. Zákon o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme
  • 358/2017 Z. z. Nariadenie vlády, ktorým sa ustanovujú zvýšené platové tarify štátnych zamestnancov
  • 359/2017 Z. z. Novela nariadenia platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme

Funkcie

Partner