Stupnice platových taríf

Stupnice platových taríf od 1. 1. 2019, 1. 9. 2019 a od 1. 1. 2020.

Platové tarify štátnych zamestnancov od 1. 1. 2019. 

Dátum publikácie:2. 1. 2019

Zákonom č. 224/2019 Z. z., nariadením vlády č. 388/2018 Z. z. a č. 338/2019 Z. z., ktorými sa mení a dopĺňa zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, s účinnosťou od 1. septembra 2019 a od 1. 1. 2020 platia platové tarify:

 

Príloha č. 1 k zákonu č. 553/2003 Z. z.

CHARAKTERISTIKY PLATOVÝCH TRIED PRE PRACOVNÉ ČINNOSTI S PREVAHOU DUŠEVNEJ PRÁCE PRI VÝKONE PRÁCE VO VEREJNOM ZÁUJME

 

Príloha č. 2 k zákonu č. 553/2003 Z. z.

CHARAKTERISTIKY PLATOVÝCH TRIED PRE PRACOVNÉ ČINNOSTI REMESELNÉ, MANUÁLNE ALEBO MANIPULAČNÉ S PREVAHOU FYZICKEJ PRÁCE PRI VÝKONE PRÁCE VO VEREJNOM ZÁUJME

 

Príloha č. 3 k zákonu č. 553/2003 Z. z.

Základná stupnica platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme

(v eurách mesačne)

účinnosť od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019 

Platový stupeň Počet rokov praxe Stupnica platových taríf podľa platových tried a platových stupňov
Platová trieda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 do 2 520,00 530,50 551,50 583,50 629,00 688,50 729,00 806,00 883,50 961,00 1040,00
2 do 4 525,50 536,00 557,50 589,50 635,50 695,50 736,50 814,50 892,50 971,00 1050,50
3 do 6 530,50 541,50 563,00 595,50 642,00 702,50 744,00 822,50 901,50 980,50 1061,00
4 do 9 536,00 546,50 568,50 601,50 648,00 709,50 751,00 830,50 910,50 990,00 1071,50
5 do 12 543,50 554,50 576,50 610,00 657,50 719,50 762,00 842,50 923,50 1004,50 1087,00
6 do 15 551,50 562,50 585,00 619,00 667,00 730,00 773,00 854,50 937,00 1019,00 1102,50
7 do 18 559,00 570,50 593,00 627,50 676,50 740,50 784,00 866,50 950,00 1033,50 1118,00
8 do 21 567,00 578,50 601,50 636,50 686,00 750,50 795,00 879,00 963,50 1047,50 1134,00
9 do 24 575,00 586,50 609,50 645,00 695,50 761,00 806,00 891,00 976,50 1062,00 1149,50
10 do 28 582,50 594,50 618,00 654,00 704,50 771,50 816,50 903,00 990,00 1076,50 1165,00
11 do 32 593,00 605,00 629,00 665,50 717,50 785,00 831,50 919,00 1007,50 1096,00 1186,00
12 do 36 603,50 615,50 640,00 677,00 730,00 799,00 846,00 935,00 1025,00 1115,00 1206,50
13 do 40 614,00 626,00 651,00 689,00 742,50 812,50 860,50 951,50 1043,00 1134,00 1227,50
14 nad 40 624,00 637,00 662,00 700,50 755,00 826,50 875,00 967,50 1060,50 1153,50 1248,00

 

účinnosť od 1. 1. 2020 (novela zákona č. 388/2018 Z. z.)

 

Platový stupeň Počet rokov praxe Stupnica platových taríf podľa platových tried a platových stupňov
Platová trieda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 do 2 572,00 584,00 607,00 642,00 692,00 757,50 802,00 887,00 972,00 1057,50 1144,00
2 do 4 578,50 590,00 613,50 648,50 699,50 765,50 810,50 896,00 982,00 1068,50 1156,00
3 do 6 584,00 596,00 619,50 655,50 706,50 773,00 818,50 905,00 992,00 1079,00 1167,50
4 do 9 590,00 601,5 625,50 662,00 713,00 780,50 826,50 914,00 1002,00 1089,00 1179,00
5 do 12 598,00 610,00 634,50 671,00 723,50 791,50 838,50 927,00 1016,00 1105,00 1196,00
6 do 15 607,00 619,00 643,50 681,00 734,00 803,00 850,50 940,00 1031,00 1121,00 1213,00
7 do 18 615,00 628,00 652,50 690,50 744,50 815,00 862,50 953,50 1045,00 1137,00 1230,00
8 do 21 624,00 636,50 662,00 700,50 755,00 826,00 874,50 967,00 1060,00 1152,50 1247,50
9 do 24 632,50 645,50 670,50 709,50 765,50 837,50 887,00 980,50 1074,50 1168,50 1264,50
10 do 28 641,00 654,00 680,00 719,50 775,00 849,00 898,50 993,50 1089,00 1184,50 1281,50
11 do 32 652,50 665,50 692,00 732,50 789,50 863,50 915,00 1011,00 1108,50 1206,00 1305,00
12 do 36 664,00 677,50 704,00 745,00 803,00 879,00 931,00 1028,50 1127,50 1226,50 1327,50
13 do 40 675,50 689,00 716,50 758,00 817,00 894,00 947,00 1047,00 1147,50 1247,50 1350,50
14 nad 40 686,50 701,00 728,50 771,00 830,50 909,50 962,50 1064,50 1167,00 1269,00 1373,00

 

Príloha č. 4 k zákonu č. 553/2003 Z. z.

Platové tarify pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov
(v eurách mesačne)

 

účinnosť od 1. 1. 2019 do 31. 8. 2019

Platové tarify
Platová trieda Pracovná trieda Platová tarifa
4 1 612,50
2 655,50
5 1 678,50
2 724,00
6 1 759,00
2 810,50
7 1 828,50
2 883,50
8 1 927,50
2 990,00
9 1 1 038,50
2 1 109,00

 

účinnosť od 1. 9. 2019 do 31. 12. 2019 (novela zákona č. 224/2019 Z. z.)

Stupnica platových taríf
Platová trieda Pracovná trieda Platová tarifa
4 1 671,00
2 718,00
5 1 743,00
2 793,00
6 1 831,50
2 887,50
7 1 907,50
2 967,50
8 1 1 016,00
2 1 084,50
9 1 1 137,50
2 1 214,50
 
 
účinnosť od 1. 1. 2020 (novela zákona č. 388/2018 Z. z.)
 
Platové tarify
Platová trieda Pracovná trieda Platová tarifa
4 1 674,00
2 721,50
5 1 746,50
2 796,50
6 1 835,00
2 892,00
7 1 911,50
2 972,00
8 1 1 020,50
2 1 089,00
9 1 1 142,50
2 1 220,00
 
 
účinnosť od 1. 1. 2020 (v zmysle nariadenia vlády č. 338/2019 Z. z., ktorým sa mení nariadenie vlády SR č. 388/2018 Z. z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zaestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme) 
 
Stupnica platových taríf

Platová trieda Pracovná trieda
Platová tarifa

4 1 738,50
2 790,00
5 1 817,50
2 872,50
6 1 915,00
2 976,50
7 1 998,50
2 1 064,50
8 1 1 118,00
2 1 193,00
9 1 1 251,50
2 1 336,00
 
 

Príloha č. 5 k zákonu č. 553/2003 Z. z.

Osobitná stupnica platových taríf učiteľov vysokých škôl a výskumných a vývojových zamestnancov

(v eurách mesačne)

účinnosť od 1. 1. 2019 do 31. 8. 2019

Platový stupeň Počet rokov praxe Stupnica platových taríf podľa platových tried a platových stupňov
Platová trieda
6 7 8 9 10 11
1 0 až 1 675,00 786,50 843,50 902,00 968,00 1045,00
2 2 až 3 701,00 817,50 877,00 938,50 1 006,50 1086,00
3 4 až 5 729,00 850,00 911,00 973,50 1 046,50 1 129,00
4 6 až 8 755,00 881,00 943,50 1 008,50 1 084,50 1 169,00
5 9 až 11 782,00 912,00 977,50 1047,00 1 122,00 1210,00
6 12 až 14 808,50 943,50 1 009,50 1 081,50 1 161,50 1252,00
7 15 až 17 834,50 975,00 1045,00 1 118,50 1200,00 1295,00
8 18 až 20 861,00 1 005,50 1 076,50 1 153,00 1240,00 1 336,50
9 21 až 23 888,50 1 036,50 1 112,00 1 190,00 1277,00 1378,00
10 24 až 27 915,00 1 068,50 1 145,00 1226,00 1 316,00 1420,00
11 28 až 31 941,50 1098,00 1 179,00 1 261,50 1 355,00 1 461,50
12 32 až 35 968,00 1 131,00 1211,00 1 297,50 1393,00 1 503,50
13 36 až 39 988,00 1 154,00 1 235,50 1324,00 1421,00 1 533,50
14 od 40 993,00 1 160,00 1242,00 1331,00 1428,00 1 541,50

 

účinnosť od 1. 9. 2019 do 31. 12. 2019 (novela zákonom č. 224/2019 Z. z.)

Platový stupeň Počet rokov praxe Stupnica platových taríf podľa platových tried a platových stupňov
Platová trieda
6 7 8 9 10 11
1 do 2 734,00 855,00 916,50 980,50 1 052,50 1 136,00
2 do 4 748,00 872,50 935,00 1 002,00 1 074,50 1 158,50
3 do 6 767,00 894,00 958,50 1 024,50 1 101,00 1 187,50
4 do 9 781,00 911,50 976,00 1 043,50 1 122,00 1 209,50
5 do 12 798,50 931,50 998,00 1 069,00 1 146,00 1 235,50
6 do 15 816,00 951,50 1 017,50 1 091,00 1 171,00 1 262,50
7 do 18 835,50 976,00 1 046,50 1 119,50 1 201,00 1 296,50
8 do 21 863,00 1 008,00 1 079,00 1 156,00 1 242,50 1 339,50
9 do 24 892,00 1 040,50 1 115,00 1 194,50 1 281,00 1 382,50
10 do 28 919,50 1 073,50 1 150,50 1 231,50 1 322,50 1 426,50
11 do 32 947,50 1 104,50 1 186,00 1 269,00 1 363,00 1 470,50
12 do 36 974,50 1 137,50 1218,00 1 306,00 1 401,50 1 512,50
13 do 40 993,50 1 160,50 1 242,50 1 332,00 1 429,50 1 543,00
14 nad 40 998,50 1 166,00 1 248,50 1 338,50 1 437,00 1 550,50

 

účinnosť od 1. 1. 2020 (v zmysle nariadenia vlády č. 388/2018 Z. z.)

Platový stupeň Počet rokov praxe Stupnica platových taríf podľa platových tried a platových stupňov
Platová trieda
6 7 8 9 10 11
1 0 až 1 742,50 865,50 928,00 992,50 1065,00 1 149,50
2 2 až 3 771,50 899,50 965,00 1 032,50 1 107,50 1 195,00
3 4 až 5 802,00 935,00 1 002,50 1071,00 1 151,50 1242,00
4 6 až 8 830,50 969,50 1038,00 1 109,50 1 193,00 1286,00
5 9 až 11 860,50 1 003,50 1 075,50 1 152,00 1 234,50 1331,00
6 12 až 14 889,50 1038,00 1 110,50 1 190,00 1278,00 1 377,50
7 15 až 17 918,00 1 072,50 1 149,50 1 230,50 1 320,00 1 424,50
8 18 až 20 947,50 1 106,50 1 184,50 1 268,50 1364,00 1 470,50
9 21 až 23 977,50 1 140,50 1 223,50 1309,00 1405,00 1516,00
10 24 až 27 1 006,50 1 175,50 1 259,50 1349,00 1448,00 1 562,00
11 28 až 31 1036,00 1208,00 1297,00 1388,00 1 490,50 1608,00
12 32 až 35 1065,00 1 244,50 1 332,50 1427,50 1 532,50 1654,00
13 36 až 39 1087,00 1 269,50 1 359,50 1456,50 1 563,50 1687,00
14 od 40 1 092,50 1276,00 1 366,50 1 464,50 1 571,00 1696,00

 

účinnosť od 1. 1. 2020 (v zmysle nariadenia vlády č. 338/2019 Z. z., ktorým sa mení nariadenie vlády SR č. 388/2018 Z. z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zaestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme) 

Platový
stupeň
Počet
rokov
praxe
Stupnica platových taríf podľa platových tried a platových stupňov
Platová trieda
6 7 8 9 10 11
1 do 2 807,50 940,50 1 008,50 1 079,00 1 158,00 1 250,00
2 do 4 823,00 960,00 1 028,50 1 102,50 1 182,00 1 274,50
3 do 6 844,00 983,50 1 054,50 1 127,00 1 211,50 1 306,50
4 do 9 859,50 1 003,00 1 074,00 1 148,00 1 234,50 1 330,50
5 do 12 878,50 1 025,00 1 098,00 1 176,00 1 261,00 1 359,50
6 do 15 898,00 1 047,00 1 119,50 1 200,50 1 288,50 1 389,00
7 do 18 919,50 1 074,00 1 151,50 1 231,50 1 321,50 1 426,50
8 do 21 949,50 1 109,00 1 187,00 1 272,00 1 367,00 1 473,50
9 do 24 981,50 1 145,00 1 226,50 1 314,00 1 409,50 1 521,00
10 do 28 1 011,50 1 181,00 1 266,00 1 355,00 1 455,00 1 569,50
11 do 32 1 042,50 1 215,00 1 305,00 1 396,00 1 499,50 1 618,00
12 do 36 1 072,00 1 251,50 1 340,00 1 437,00 1 542,00 1 664,00
13 do 40 1 093,00 1 277,00 1 367,00 1 465,50 1 572,50 1 697,50
14 nad 40 1 098,50 1 283,00 1 373,50 1 472,50 1 581,00 1 706,00

  

 Čl. VIII zákona č. 318/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov s účinnosťou od 1. januára 2019 sa menia platové tarify štátnych zamestnancov takto:

PLATOVÉ TARIFY ŠTÁTNYCH ZAMESTNANCOV
(v eurách mesačne)
 
Platová trieda Platová tarifa
1. 480,00
2. 505,00
3. 589,50
4. 625,00
5. 704,50
6. 754,50
7. 856,00
8. 973,50
9. 1107,50

Účinnosť do 31. 8. 2019

Zákonom č. 318/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony s účinnosťou od 1. januára 2019 platia platové tarify:

 

Príloha č. 1 k zákonu č. 553/2003 Z. z.

CHARAKTERISTIKY PLATOVÝCH TRIED PRE PRACOVNÉ ČINNOSTI S PREVAHOU DUŠEVNEJ PRÁCE PRI VÝKONE PRÁCE VO VEREJNOM ZÁUJME

 

Príloha č. 2 k zákonu č. 553/2003 Z. z.

CHARAKTERISTIKY PLATOVÝCH TRIED PRE PRACOVNÉ ČINNOSTI REMESELNÉ, MANUÁLNE ALEBO MANIPULAČNÉ S PREVAHOU FYZICKEJ PRÁCE PRI VÝKONE PRÁCE VO VEREJNOM ZÁUJME

 

Príloha č. 3 k zákonu č. 553/2003 Z. z.

Základná stupnica platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme

(v eurách mesačne)

Platový stupeň Počet rokov praxe Stupnica platových taríf podľa platových tried a platových stupňov
Platová trieda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 do 2 520,00 530,50 551,50 583,50 629,00 688,50 729,00 806,00 883,50 961,00 1040,00
2 do 4 525,50 536,00 557,50 589,50 635,50 695,50 736,50 814,50 892,50 971,00 1050,50
3 do 6 530,50 541,50 563,00 595,50 642,00 702,50 744,00 822,50 901,50 980,50 1061,00
4 do 9 536,00 546,50 568,50 601,50 648,00 709,50 751,00 830,50 910,50 990,00 1071,50
5 do 12 543,50 554,50 576,50 610,00 657,50 719,50 762,00 842,50 923,50 1004,50 1087,00
6 do 15 551,50 562,50 585,00 619,00 667,00 730,00 773,00 854,50 937,00 1019,00 1102,50
7 do 18 559,00 570,50 593,00 627,50 676,50 740,50 784,00 866,50 950,00 1033,50 1118,00
8 do 21 567,00 578,50 601,50 636,50 686,00 750,50 795,00 879,00 963,50 1047,50 1134,00
9 do 24 575,00 586,50 609,50 645,00 695,50 761,00 806,00 891,00 976,50 1062,00 1149,50
10 do 28 582,50 594,50 618,00 654,00 704,50 771,50 816,50 903,00 990,00 1076,50 1165,00
11 do 32 593,00 605,00 629,00 665,50 717,50 785,00 831,50 919,00 1007,50 1096,00 1186,00
12 do 36 603,50 615,50 640,00 677,00 730,00 799,00 846,00 935,00 1025,00 1115,00 1206,50
13 do 40 614,00 626,00 651,00 689,00 742,50 812,50 860,50 951,50 1043,00 1134,00 1227,50
14 nad 40 624,00 637,00 662,00 700,50 755,00 826,50 875,00 967,50 1060,50 1153,50 1248,00

 

Príloha č. 4 k zákonu č. 553/2003 Z. z.

Platové tarify pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov
(v eurách mesačne)

Platové tarify
Platová trieda Pracovná trieda Platová tarifa
4 1 556,50
2 595,50
5 1 616,50
2 658,00
6 1 690,00
2 736,50
7 1 753,00
2 803,00
8 1 843,00
2 900,00
9 1 944,00
2 1008,00

 

Príloha č. 5 k zákonu č. 553/2003 Z. z.

Osobitná stupnica platových taríf učiteľov vysokých škôl a výskumných a vývojových zamestnancov

(v eurách mesačne)

Platový stupeň Počet rokov praxe Stupnica platových taríf podľa platových tried a platových stupňov
Platová trieda
6 7 8 9 10 11
1 0 až1 613,50 715,00 766,50 820,00 880,00 950,00
2 2 až 3 637,00 743,00 797,00 853,00 915,00 987,00
3 4 až 5 662,50 772,50 828,00 885,00 951,00 1026,00
4 6 až 8 686,00 800,50 857,50 916,50 985,50 1062,50
5 9 až 11 710,50 829,00 888,50 951,50 1020,00 1100,00
6 12 až 14 735,00 857,50 917,50 983,00 1055,50 1138,00
7 15 až 17 758,50 886,00 950,00 1016,50 1090,50 1177,00
8 18 až 20 782,50 914,00 978,50 1048,00 1127,00 1215,00
9 21 až 23 807,50 942,00 1010,50 1081,50 1160,50 1252,50
10 24 až 27 831,50 971,00 1040,50 1114,50 1196,00 1290,50
11 28 až 31 855,50 998,00 1071,50 1146,50 1231,50 1328,50
12 32 až 35 880,00 1028,00 1100,50 1179,50 1266,00 1366,50
13 36 až 39 898,00 1049,00 1123,00 1203,50 1291,50 1394,00
14 od 40 902,50 1054,50 1129,00 1210,00 1298,00 1401,00

 

Čl. VIII zákona č. 318/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov s účinnosťou od 1. januára 2019 sa menia platové tarify štátnych zamestnancov takto:

PLATOVÉ TARIFY ŠTÁTNYCH ZAMESTNANCOV
(v eurách mesačne)
 
Platová trieda Platová tarifa
1. 480,00
2. 505,00
3. 589,50
4. 625,00
5. 704,50
6. 754,50
7. 856,00
8. 973,50
9. 1107,50

Účinnosť do 31. 12. 2018.

Nariadením vlády SR č. 358/2017 Z. z., ktorým sa ustanovujú zvýšené platové tarify štátnych zamestnancov, na základe § 1 patria štátnym zamestnancom od 1. januára 2018 uvedené platové tarifi:

PLATOVÉ TARIFY ŠTÁTNYCH ZAMESTNANCOV

(v eurách mesačne)

Platová trieda Platová tarifa
1. 457,50
2. 497,50
3. 589,50
4. 625,00
5. 704,00
6. 754,50
7. 856,00
8. 973,50
9. 1107,50

Nariadením vlády SR č. 359/2017 Z. z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme vláda SR podľa § 28 ods. 1 zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 474/2008 Z. z. na základe:

§ 1 ods. 1 zamestnancovi pri výkone práce vo verejnom záujme od 1. januára 2018 patrí tarifný plat v sume platovej tarify podľa základnej stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme uvedenej v prílohe č. 1, podľa osobitnej stupnice platových taríf vybraných skupín zamestnancov uvedenej v prílohe č. 2 alebo podľa osobitnej stupnice platových taríf výskumných a vývojových zamestnancov a zdravotníckych zamestnancov uvedenej v prílohe č. 3.

§ 1 ods. 2 zamestnancovi pri výkone práce vo verejnom záujme, ktorý pôsobí vo verejnej vysokej škole alebo v štátnej vysokej škole ako učiteľ vysokej školy, od 1. januára 2018 patrí tarifný plat v sume platovej tarify podľa osobitnej stupnice platových taríf učiteľov vysokých škôl uvedenej v prílohe č. 4.

§ 1 ods. 3 pedagogickému zamestnancovi a odbornému zamestnancovi od 1. januára 2018 patrí platová tarifa podľa platových taríf uvedených v prílohe č. 5.

 

ZÁKLADNÁ STUPNICA PLATOVÝCH TARÍF ZAMESTNANCOV PRI VÝKONE PRÁCE VO VEREJNOM ZÁUJME

(v eurách za mesačne)

Platový stupeň Počet rokov praxe Stupnica platových taríf podľa platových tried a platových stupňov
Platová trieda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 do 2 306,50 313,50 323,00 336,50 359,50 386,00 416,50 448,50 490,50 519,00 549,50 581,00 619,00 664,00
2 do 4 318,00 324,00 334,00 349,00 373,50 400,50 432,50 466,00 509,50 538,00 570,50 604,50 645,00 691,00
3 do 6 327,00 334,00 346,50 361,00 386,50 416,00 448,50 484,50 529,00 560,00 592,50 628,00 670,00 716,50
4 do 9 336,50 346,00 358,00 374,00 400,00 430,50 465,00 501,50 548,00 579,50 613,50 650,00 693,50 744,00
5 do 12 347,00 356,50 367,50 386,00 413,00 445,00 481,00 519,50 566,00 599,00 636,00 673,00 717,50 770,50
6 do 15 357,50 366,50 379,50 399,00 425,50 460,00 497,50 536,50 587,00 619,00 657,00 696,00 743,00 797,50
7 do 18 366,50 377,50 391,00 410,50 441,00 474,50 513,00 554,50 605,50 641,50 678,50 718,00 768,00 823,50
8 do 21 377,50 387,50 403,00 421,50 453,50 488,50 529,50 571,00 625,50 661,00 701,00 743,00 791,50 849,00
9 do 24 387,50 399,00 413,50 435,00 467,00 504,00 545,00 589,00 643,50 681,50 722,00 765,50 816,00 876,00
10 do 28 397,00 409,00 424,50 446,50 481,00 519,50 562,00 606,50 662,50 702,00 743,50 788,00 840,50 903,00
11 do 32 407,00 419,50 436,00 460,00 494,50 533,50 578,00 625,00 682,50 722,00 765,50 811,50 866,50 929,50
12 nad 32 417,00 430,50 446,50 472,50 507,50 548,50 595,00 642,50 702,00 743,00 787,00 833,50 889,50 955,50

 

OSOBITNÁ STUPNICA PLATOVÝCH TARÍF VYBRANÝCH SKUPÍN ZAMESTNANCOV

(v eurách za mesačne)

Platový stupeň Počet rokov praxe Stupnica platových taríf podľa platových tried a platových stupňov
Platová trieda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 do 2 289,00 296,50 306,50 320,00 344,50 377,50 423,50 467,50 519,50 564,00 587,00 627,00 672,50 726,00
2 do 4 298,00 306,50 318,00 331,50 358,50 392,00 437,50 479,50 534,50 580,50 609,00 651,00 700,00 755,00
3 do 6 307,50 316,50 327,00 343,00 370,00 406,50 446,00 492,00 547,00 594,00 634,00 675,50 726,00 784,00
4 do 9 318,50 325,50 337,50 354,50 383,00 420,00 461,00 509,00 565,50 616,00 656,00 701,00 753,00 812,50
5 do 12 325,50 335,50 348,50 366,00 395,50 434,00 477,00 527,50 586,00 636,50 678,50 726,00 778,50 840,50
6 do 15 335,50 344,50 359,50 377,50 408,00 447,50 493,50 544,00 606,00 658,00 702,50 750,50 805,50 870,00
7 do 18 344,50 356,00 369,00 389,50 420,50 461,50 509,00 562,00 626,50 680,00 725,50 774,00 831,50 899,00
8 do 21 354,50 365,00 379,50 400,50 433,50 476,00 524,00 580,00 646,00 702,50 747,50 799,00 858,00 928,50
9 do 24 363,00 375,00 391,00 412,50 446,50 490,00 540,50 597,00 665,00 724,50 770,50 824,50 885,00 956,50
10 do 28 372,50 385,00 401,00 423,50 458,50 504,00 556,50 615,50 685,00 746,00 794,00 848,50 912,00 986,50
11 do 32 381,50 394,50 411,50 435,50 471,50 519,00 571,50 633,00 705,50 767,50 817,00 873,00 938,00 1014,00
12 nad 32 392,00 405,00 421,50 446,50 485,00 531,50 587,50 650,00 726,00 789,00 839,50 897,50 965,00 1044,00

 

OSOBITNÁ STUPNICA PLATOVÝCH TARÍF VÝSKUMNÝCH A VÝVOJOVÝCH ZAMESTNANCOV A ZDRAVOTNÍCKYCH ZAMESTNANCOV

(v eurách za mesačne)

Platový stupeň Počet rokov praxe Stupnica platových taríf podľa platových tried a platových stupňov
Platová trieda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 do 2 260,00 268,00 280,50 359,50 386,00 416,00 448,50 517,50 595,00 693,50 744,00 795,50 854,00 921,50
2 do 4 267,50 277,50 290,00 372,50 400,00 432,00 466,00 537,00 618,00 720,00 772,50 827,00 888,00 957,50
3 do 6 276,50 286,50 299,50 386,00 414,50 447,00 484,50 558,00 643,00 749,00 803,00 858,00 922,50 995,00
4 do 9 285,00 296,00 309,00 399,00 429,50 463,00 501,50 577,50 665,00 776,50 831,50 889,50 956,00 1030,50
5 do 12 292,50 304,50 320,00 411,50 444,00 479,00 519,50 597,50 689,50 804,00 862,00 923,00 989,50 1067,00
6 do 15 301,00 313,00 330,00 424,00 457,50 495,50 536,00 618,00 713,00 831,50 890,50 953,50 1024,00 1104,00
7 do 18 309,00 321,50 338,00 438,50 472,50 510,50 554,50 639,00 736,00 859,50 921,50 986,00 1057,50 1141,50
8 do 21 318,50 331,00 348,50 451,00 486,50 527,50 571,00 658,50 759,00 887,00 949,00 1017,00 1093,50 1178,50
9 do 24 325,50 339,00 359,00 465,00 501,50 542,50 589,00 679,00 783,00 914,00 980,00 1049,00 1126,00 1215,50
10 do 28 334,50 348,50 367,50 477,00 516,00 558,50 606,00 700,50 806,50 942,50 1009,50 1081,50 1160,50 1251,50
11 do 32 342,50 358,50 377,50 490,50 530,50 574,50 624,00 719,00 829,50 968,50 1039,50 1112,00 1194,50 1289,00
12 nad 32 351,00 366,50 387,00 503,50 544,50 591,00 641,50 740,50 854,00 997,50 1067,50 1144,00 1228,00 1326,00

 

OSOBITNÁ STUPNICA PLATOVÝCH TARÍF UČITEĽOV VYSOKÝCH ŠKÔL

(v eurách za mesačne)

Platový stupeň Počet rokov praxe Stupnica platových taríf podľa platových tried a platových stupňov
Platová trieda
9 10 11 12 13 14
1 do 2 613,50 715,00 766,50 820,00 880,00 950,00
2 do 4 637,00 743,00 797,00 853,00 915,00 987,00
3 do 6 662,50 772,50 828,00 885,00 951,00 1026,00
4 do 9 686,00 800,50 857,50 916,50 985,50 1062,50
5 do 12 710,50 829,00 888,50 951,50 1020,00 1100,00
6 do 15 735,00 857,50 917,50 983,00 1055,50 1138,00
7 do 18 758,50 886,00 950,00 1016,50 1090,50 1177,00
8 do 21 782,50 914,00 978,50 1048,00 1127,00 1215,00
9 do 24 807,50 942,00 1010,50 1081,50 1160,50 1252,50
10 do 28 831,50 971,00 1040,50 1114,50 1196,00 1290,50
11 do 32 855,50 998,00 1071,50 1146,50 1231,50 1328,50
12 nad 32 880,00 1028,00 1100,50 1179,50 1266,00 1366,50

 

PLATOVÉ TARIFY PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV A ODBORNÝCH ZAMESTNANCOV

(v eurách za mesačne)

Platové tarify
Platová trieda Platová trieda Platová tarifa
6 1 501,50
2 536,50
7 1 556,50
2 595,50
8 1 616,50
2 658,00
9 1 690,00
2 736,50
10 1 753,00
2 803,00
11 1 843,00
2 900,00
12 1 944,00
2 1008,00

 

Poznámky pod čiarou:

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

  • 553/2003 Z. z. Zákon o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme
  • 358/2017 Z. z. Nariadenie vlády, ktorým sa ustanovujú zvýšené platové tarify štátnych zamestnancov
  • 359/2017 Z. z. Novela nariadenia platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme

Funkcie

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.