Upozornenie pre SZČO: Pri prerušení poistenia majú naďalej voči Sociálnej poisťovni oznamovaciu povinnosť

Samostatne zárobkovo činné osoby, ktoré v uplynulých dňoch dostali zo Sociálnej poisťovne informáciu o vzniku alebo zániku povinného sociálneho poistenia, prípadne o zmene vymeriavacieho základu, nemajú v tejto súvislosti voči Sociálnej poisťovni žiadne oznamovacie povinnosti. VýnimkouSZČO, ktoré v čase posudzovania povinnosti platiť poistné k 1. júlu 2016 mali prerušené sociálne poistenie.

Dátum publikácie:1. 8. 2016
Autor:Sociálna poisťovňa

Image28440

Samostatne zárobkovo činné osoby, ktoré v uplynulých dňoch dostali zo Sociálnej poisťovne informáciu o vzniku alebo zániku povinného sociálneho poistenia, prípadne o zmene vymeriavacieho základu, nemajú v tejto súvislosti voči Sociálnej poisťovni žiadne oznamovacie povinnosti. Nemusia sa teda prihlasovať ani odhlasovať. Ich povinnosťou je len zaplatiť poistné včas a v správnej výške.

Výnimkou sú však samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO), ktoré v čase posudzovania povinnosti platiť poistné k 1. júlu 2016 mali prerušené sociálne poistenie – tieto SZČO naďalej majú oznamovacie povinnosti voči Sociálnej poisťovni v súvislosti s prerušením ich povinného sociálneho poistenia.

Ide o tri životné situácie SZČO, ktorým trvajú oznamovacie povinnosti voči Sociálnej poisťovni:

  1. SZČO, ktoré mali prerušené poistenie a poistenie im zaniklo k 30. júnu 2016
  2. SZČO, ktorým poistenie pokračuje aj po 30. júni 2016 a majú ho prerušené
  3. SZČO, ktorým vzniklo poistenie od 1. júla 2016 a k tomuto dátumu existuje dôvod prerušenia poistenia

Príklady: SZČO - prerušenie živnosti

1. SZČO, ktoré mali prerušené poistenie a poistenie im zaniklo k 30. júnu 2016

SZČO, ktoré k 1. júlu 2016 mali prerušené sociálne poistenie z dôvodu pozastavenia činnosti, prevádzkovania živnosti alebo z dôvodu výkonu väzby či výkonu trestu odňatia slobody a ktoré oznámili toto prerušenie Sociálnej poisťovni a zároveň ich Sociálna poisťovňa informovala o zániku poistenia k 30. júnu 2016, majú povinnosť oznámiť zánik prerušenia poistenia. Túto povinnosť si majú splniť v pobočke Sociálnej poisťovne prostredníctvom Registračného listu fyzickej osoby – prerušenie, a to do 30 dní od zániku poistenia, teda do 1. augusta 2016.

Ak oznámili Sociálnej poisťovni prerušenie poistenia z týchto dôvodov:

  • od 11. dňa potreby osobného a celodenného ošetrovania fyzickej osoby alebo potreby osobnej a celodennej starostlivosti o dieťa,
  • z dôvodu nároku na rodičovský príspevok a súčasného nevykonávania činnosti alebo
  • z dôvodu trvania dočasnej pracovnej neschopnosti po uplynutí 52 týždňov

a Sociálna poisťovňa im oznámila zánik poistenia k 30. júnu 2016, rovnako je ich povinnosťou oznámiť zánik prerušenia poistenia na uvedenom tlačive, a to do 8. dní od zániku poistenia.

2. SZČO, ktorým poistenie pokračuje aj po 30. júni 2016 a majú ho prerušené

Počas prerušenia poistenia SZČO poistné neplatia. Sociálna poisťovňa im oznamuje trvanie povinného poistenia, vymeriavací základ a poistné na základe dosiahnutého príjmu z rok 2015, aby po zániku prerušenia vedeli, v akej výške majú poistné platiť. SZČO sú povinné podľa konkrétneho dôvodu prerušenia buď v lehote do 30 dní alebo v lehote do 8 dní oznámiť Sociálnej poisťovni aj skončenie prerušenia poistenia prostredníctvom Registračného listu FO – skončenie prerušenia.

3. SZČO, ktorým vzniklo poistenie od 1. júla 2016 a k tomuto dátumu existuje dôvod prerušenia poistenia

Tieto SZČO sú povinné podľa konkrétneho dôvodu prerušenia poistenia buď do 30 dní od vzniku poistenia (teda do 1. augusta 2016) alebo v lehote do 8 dní od vzniku poistenia (teda do 11. júla 2016), oznámiť Sociálnej poisťovni prerušenie poistenia prostredníctvom Registračného listu FO – prerušenie. Takýmto SZČO sa prerušuje povinné poistenie od 1. júla 2016.

Poznámky pod čiarou:

Súvisiace príklady z praxe

Súvisiace aktuality

Súvisiace odborné články

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

Funkcie

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.