Zamestnanec, občan ČR, s miestom výkonu práce v Českej republike

Ako treba postupovať v prípade, ak spoločnosť so sídlom v SR chce zamestnať občana ČR s miestom výkonu práce v ČR?

Dátum publikácie:11. 6. 2019
Autor:Ing. Eva Gášpárová

Zamestnávanie občanov EÚ sa realizuje podľa rovnakých princípov ako zamestnávanie občanov SR. Závislú prácu môžu vykonávať len v pracovnoprávnom vzťahu. Zamestnávateľ, ktorý má sídlo na území SR, môže občana členského štátu EÚ zamestnať na základe pracovnej zmluvy alebo dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru v súlade so Zákonníkom práce.

Možno vás zaujmú aj odpovede na tieto otázky:

Zamestnanec s miestom výkonu práce v BelgickuZahraničné pracovné cesty – formulár PD A1 a stravné (pre predplatiteľov)

Ak zamestnávateľ so sídlom na území Slovenskej republiky chce zamestnať fyzickú osobu, uzatvorený pracovný vzťah sa bude riadiť slovenským Zákonníkom práce, bez ohľadu na trvalý pobyt tejto fyzickej osoby. Ak takýto zamestnanec bude práce vykonávať len na území Českej republiky, v pracovnej zmluve sa podľa § 43 ods. 1 písm. b) Zákonníka práce ako miesto výkonu práce uvedie Česká republika. Nepôjde teda o vyslanie zamestnanca na výkon prác pri cezhraničnom poskytovaní služieb a o vyslaného domáceho zamestnanca, ktorým podľa § 5 ods. 6 písm. b) Zákonníka práce je zamestnanec, ktorý počas určitej doby vykonáva prácu v inom členskom štáte EÚ pri poskytovaní služieb, pričom bežne pracuje v Slovenskej republike, ale pôjde o zamestnanca s výkonom práce v zahraničí.

 

Celá odpoveď:

Zamestnanec, občan ČR, s miestom výkonu práce v Českej republike

Poznámky pod čiarou:

Súvisiace príklady z praxe

Súvisiace odborné články

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

Funkcie

Partner