Zamestnávatelia musia do SP posielať evidenčné listy dôchodkového poistenia elektronicky, často robia chyby

Sociálna poisťovňa vyzýva zamestnávateľov k správnemu zasielaniu evidenčných listov dôchodkového poistenia.

Dátum publikácie:27. 3. 2018
Autor:Sociálna poisťovňa

pri pc

Zamestnávatelia majú povinnosť elektronicky zasielať Sociálnej poisťovni evidenčné listy dôchodkového poistenia(e-ELDP). Keďže v nich robia veľa chýb, sťažujú Sociálnej poisťovni ďalší postup pre včasné a riadne vybavenie žiadostí o jednotlivé dávky. Sociálna poisťovňa preto pripomína zamestnávateľom, že od 1. januára 2017 sú už všetci povinní zasielať elektronické e-ELDP prostredníctvom e-Služieb Sociálnej poisťovne. Neplatí to len pre veľmi špecifickú a úzku skupinu zamestnávateľov, ktorí majú udelenú výnimku.

Zamestnávatelia vyplňujú e-ELDP buď využitím manuálneho vstupu, alebo môžu odoslať XML súbor vygenerovaný z ich mzdového systému. Podrobné informácie o správnom vypĺňaní e-ELDP sú zamestnávateľom k dispozícii na webovej stránke Sociálnej poisťovne v časti Elektronické služby - https://esluzby.socpoist.sk/ezuf/faq.jsp.

Najčastejšie chyby, ktoré robia zamestnávatelia v e- ELDP:

  • nesprávne uvedené údaje o vymeriavacom základe, období dôchodkového poistenia, dátume vzniku či dátume zániku pracovného vzťahu,
  • uvádzanie údajov o viacerých pracovných vzťahoch na jednom evidenčnom liste dôchodkového poistenia,
  • nesprávny zápis údajov, ak mal zamestnanec prerušené dôchodkové poistenie,
  • nesprávny zápis údajov, ak zamestnankyňa/zamestnanec čerpali rodičovskú dovolenku,
  • vyhotovenie evidenčného listu dôchodkového poistenia za zamestnanca s nepravidelným príjmom,
  • nesprávne vyhotovenie evidenčného listu dôchodkového poistenia za žiaka alebo študenta pracujúceho na základe dohody o brigádnickej práci študentov,
  • vyhotovenie evidenčného listu dôchodkového poistenia za fyzickú osobu s odvodovou úľavou,
  • nesprávne vyhotovenie evidenčného listu dôchodkového poistenia za zamestnanca, ktorý je štatutárnym orgánom zamestnávateľa a má účasť na majetku zamestnávateľa najmenej vo výške 50 % alebo je členom štatutárneho orgánu zamestnávateľa a má účasť na majetku zamestnávateľa vo výške najmenej 50 %, alebo za zamestnanca zamestnávateľa uvedeného v § 7 ods. 2 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení,
  • vyhotovenie evidenčného listu dôchodkového poistenia, ak zamestnanec nepodlieha slovenským právnym predpisom,
  • nesprávne/chýbajúce údaje o zamestnancovi.

Podrobné informácie o chybách nájdete na www.socpoist.sk v časti Elektronické evidenčné listy dôchodkového poistenia.

Poznámky pod čiarou:

Súvisiace príklady z praxe

Súvisiace odborné články

Súvisiace dokumenty

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

Funkcie

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.