Odvody

Odvody poistného pre jednotlivé kategórie poistencov obsahujú

 • maximálne vymeriavacie základy a poistné z maximálneho vymeriavacieho základu pre všetky kategórie poistencov,
 • minimálne vymeriavacie základy a poistné z minimálneho vymeriavacieho základu pre prípady, keď je minimálny vymeriavací základ ustanovený,
 • poistné vypočítané za zamestnanca a zamestnávateľa v prípade, ak je zamestnancovi vyplatená minimálna mzda. Minimálny vymeriavací základ zamestnanca a jeho zamestnávateľa nie je ustanovený.

Dátum publikácie:12. 12. 2012
Autor:S-EPI, s.r.o.

Údaje týkajúce sa odvodov vychádzajú z/zo:

 • zákona č. 580/2004 Z. z.o zdravotnom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZZP“),
 • zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZSP“),
 • opatrenia MPSVR SR, ktorým sa ustanovuje suma všeobecného vymeriavacieho základu, z ktorého sa určuje v príslušnom období :
  • maximálny vymeriavací základ na účely výpočtu poistného na sociálne poistenie a preddavkov na poistné a poistného na zdravotné poistenie,
  • minimálny vymeriavací základpre povinne poistenú samostatne zárobkovo činnú osobu (ďalej len „SZČO“),
  • minimálny vymeriavací základ predobrovoľne poistenú osobu podľa ZSP,
  • minimálny vymeriavací základ presamoplatiteľa podľa ZZP.
 • nariadenia vlády SR, ktorým sa zvyšuje minimálna mzda od 1. januára príslušného roka. Keďže minimálny vymeriavací základ pre zamestnanca ZZP a ZSP neurčuje, vymeriavací základ vo výške minimálnej mzdy sa vzťahuje iba na zamestnancov odmeňovaných mzdou podľa Zákonníka práce v prípade, ak odpracujú celý mesiac.

 

Viac informácií k tejto téme s možnosťou filtrovania výsledkov nájdete u nás vo vyhľadávaní (kliknite tu).

Poznámky pod čiarou:

Súvisiace príklady z praxe

Funkcie

Partner