III. Zrážky zo mzdy podľa Občianskeho zákonníka

Obsah

Dátum publikácie:20. 2. 2013
Autor:Ing. Eva Gášpárová
Oblasti práva: Pracovné právo / Pracovné právo a personalistika / Odmena za prácu, mzda, plat
Právny stav od:1. 1. 2013
Právny stav do:31. 10. 2013

Občiansky zákonník upravuje postup pri dohode o zrážkach zo mzdy a z iných príjmov v § 551. Pri tejto dohode zabezpečuje dlžník pohľadávku svojho veriteľa tým spôsobom, že dáva súhlas na to, aby sa pohľadávka uspokojovala zrážkami zo mzdy. Dohoda musí byť uzatvorená písomne. Jej obsahom je súhlas dlžníka, že platiteľ jeho mzdy alebo iného príjmu bude realizovať zrážky v dohodnutej výške a zrazenú mzdu vyplácať veriteľovi. Platiteľ mzdy nie je účastníkom tejto dohody. Je však povinný zrážky realizovať. Realizované zrážky nemôžu byť vyššie, než by boli pri výkone rozhodnutia. Za účelom vykonávania zrážok zamestnávateľ nemusí uzatvárať so zamestnancom osobitnú dohodu o zrážkach zo mzdy.

Príklad č. 14:
Zamestnanec si kúpil spotrebný tovar na pôžičku. Pri kúpe uzatvoril s veriteľom aj dohodu o zrážkach zo mzdy. Zamestnanec splátky prestal splácať, čím porušil zmluvnú povinnosť splácania pôžičky a veriteľ nadobudol právo na uplatnenie splácania dlhu zrážkou zo mzdy dlžníka. Po predložení dohody o zrážkach zo mzdy uzatvorenej medzi veriteľom a dlžníkom je zamestnávateľ povinný zrážky vykonávať zo mzdy alebo iných príjmov zamestnanca pravidelne až do uspokojenia pohľadávky, avšak za predpokladu, že zrážky nebudú vyššie, ako by boli pri výkone rozhodnutia.


Poznámky pod čiarou:


Autor: Ing. Eva Gášpárová

Súvisiace príklady z praxe

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

Funkcie

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.