Výpočet priemerného zárobku na pracovnoprávne účely za 4. štvrťrok 2014

Zamestnávateľ je povinný k 1. januáru 2015 zistiť v súlade s Zákonníkom práce priemerný zárobok na pracovnoprávne účely, ktorý bude používať počas celého obdobia 1. štvrťroka 2015.

Obsah

Dátum publikácie:8. 1. 2015
Autor:Bibiána Špániková
Oblasti práva: Pracovné právo / Pracovné právo a personalistika / Odmena za prácu, mzda, plat; Riadenie práce / Pracovno - právne vzťahy
Právny stav od:1. 1. 2015
Právny stav do:28. 2. 2015

Zamestnávateľ je povinný k 1. januáru 2015 zistiť v súlade s § 134 Zákonníka práce priemerný zárobok na pracovnoprávne účely (ďalej len priemerný zárobok), ktorý bude používať počas celého obdobia 1. štvrťroka 2015.

Priemerný zárobok vypočíta zamestnávateľ ako pomer mzdy zúčtovanej zamestnancovi na výplatu v štvrtomštvrťroku 2014 a doby odpracovanej zamestnancom tiež v štvrtom štvrťroku 2014.

Ak zamestnanec v rozhodujúcom období 4. štvrťroku neodpracoval aspoň 22 dní alebo 170 hodín, používa sa namiesto priemerného zárobku pravdepodobný zárobok. Pravdepodobný zárobok vypočíta zamestnávateľ zo mzdy, ktorú zamestnanec dosiahol od začiatku rozhodujúceho obdobia, alebo z predpokladanej mzdy, ktorú by bol zrejme dosiahol.

Priemerný zárobok sa zisťuje výlučne ako priemerný hodinový zárobok. Priemerný hodinový zárobok sa zaokrúhľuje na štyri desatinné miesta.

Ak je z určitého dôvodu potrebné zistiť priemerný mesačný zárobok, vynásobí sa priemerný hodinový zárobok priemerným počtom pracovných hodín pripadajúcich v roku na jeden mesiac podľa týždenného pracovného času zamestnanca. Priemerný mesačný zárobok sa zaokrúhľuje na najbližší eurocent nahor.

Priemerný zárobok nemôže byť nižší ako minimálna mzda, na ktorú by zamestnancovi vznikol nárok v kalendárnom mesiaci, v ktorom vznikla potreba priemerný zárobok použiť. Nariadením vlády SR č. 297/2014 Z. z. sa s účinnosťou od 1. januára 2015 ustanovuje výška minimálnej mzdy na:

a) 380,00 € pre zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou,

b) 2,184 € za každú hodinu odpracovanú zamestnancom.

U zamestnanca, ktorý je odmeňovaný mesačnou mzdou, sa sviatok, ktorý pripadne na jeho obvyklý pracovný deň, považuje za odpracovaný deň, za ktorý mu patrí mzda (nie náhrada vo výške priemerného zárobku).

Príklad č. 3:

Zamestnanec odmeňovaný základnou mesačnou mzdou 600 € má určený týždenný pracovný čas 40 hodín.

Počas 4. štvrťroka 2014 nepracoval nadčas ani nemal iné mzdové zvýhodnenia. V mesiaci október odpracoval 21 dní a 2 dni čerpal dovolenku, v mesiaci november odpracoval 19 dní a 1 deň nepracoval pre sviatok, v mesiaci december odpracoval 15 dní, 5 dní čerpal dovolenku a 3 dni nepracoval pre sviatok. Priemernú hodinovú mzdu za 3. štvrťrok 2014 mal vo výške 3,40 €.

Výpočet priemerného hodinového zárobku za 4. štvrťrok 2014:

mzda za odpracovaný čas547,83 €,
náhrada za dovolenku54,40 €,
spolu 10/2014602,23 €
mzda za odpracovaný čas (vrátane 1 dňa sviatku)600,00 €
spolu 11/2014600,00 €
mzda za odpracovaný čas469,57 €,
náhrada za dovolenku136,00 €,
spolu 12/2014 (mzda vrátane 3 dní sviatku)605,57 €

Hrubá mzda spolu za 4. štvrťrok 2014 je 1 807,80 €.

Náhrada za čerpanú dovolenku za 4. štvrťrok 2014 spolu je 190,40 €.

Odpracovaná doba za 4. štvrťrok 2014 spolu je 480 hodín. Z toho október 168 hodín, november 168 hodín (160 hodín odpracovaných + 8 hodín sviatok) a december 144 hodín (120 hodín odpracovaných + 24 hodín sviatok).

Priemerný hodinový zárobok: (1 807,80 € – 190,40 €) : 480 hodín = 1 617,40 : 480 = 3,3695833 €, po zaokrúhlení 3,3696 €.

Príklad č. 4:

Zamestnanec odmeňovaný hodinovou mzdou 3,40 € má určený týždenný pracovný čas 40 hodín. Počas 4. štvrťroka 2014 nepracoval nadčas ani nemal iné mzdové zvýhodnenia. V mesiaci október odpracoval 21 dní a 2 dni čerpal dovolenku, v mesiaci november odpracoval 19 dní a 1 deň nepracoval pre sviatok, v mesiaci december odpracoval 15 dní, 5 dní čerpal dovolenku a 3 dni nepracoval pre sviatok. Priemernú hodinovú mzdu za 3. štvrťrok 2014 mal vo výške 3,40 €.

Výpočet priemerného hodinového zárobku za 4. štvrťrok 2014:

mzda za odpracovaný čas 168 x 3,40 € =571,20 €
náhrada za dovolenku54,40 €
náhrada za sviatok
hrubá mzda spolu625,60 €
  
mzda za odpracovaný čas 152 x 3,40 € =516,80 €
náhrada za dovolenku
náhrada za sviatok27,20 €
hrubá mzda spolu544,00 €
  
mzda za odpracovaný čas 120 x 3,40 € =408,00 €
náhrada za dovolenku136,00 €
náhrada za sviatok81,60 €
hrubá mzda spolu625,60 €

Hrubá mzda spolu za 4. štvrťrok 2014 je 1 795,20 €.

Náhrada za čerpanú dovolenku spolu za 4. štvrťrok 2014 je 190,40 €.

Náhrada za sviatok spolu za 4. štvrťrok 2014 je 108,80 €.

Odpracovaná doba za 4. štvrťrok 2014 spolu je 440 hodín.

Z toho október 168 hodín, november 152 hodín a december 120 hodín.

Priemerný hodinový zárobok: (1 795,20 € – 190,40 € – 108,80 €) : 440 hodín = 3,4000 €

Príklad č. 5

Výpočet priemerného hodinového zárobku za 4. štvrťrok 2014 pri vyplatení odmeny zamestnancovi odmeňovanému mesačnou mzdou pri príležitosti jeho životného jubilea

Odmena pri životnom jubileu mu bola vyplatená vo vyúčtovaní mzdy za október 2014 vo výške 120 eur. Podiel odmeny pripadajúci na 4 kalendárne štvrťroky je 4 x 30 eur.

Priemer za 4. štvrťrok 2014

10/2014

11/2014

12/2014

Spolu

Odpracované hodiny celkom

168,0

168,0

144,0

480,0

Dovolenka hodiny

16,0

  0,0

40,0

56,0

Základná mzda + príplatky

547,83

600,00

469,57

1 617,40

Fond pracovného času v hod.

184,0

168,0

184,0

536,00

 

Podiel odpracovaného obdobia v 4. štvrťroku

480/536

     0,8955

 

Pomerná časť odmeny pripadajúca na 4. štvrťrok 2014

30 x 0,8955

26,87

 

Výpočet priemerného zárobku za 4. štvrťrok 2014

(1 617,40 + 26,87) : 480

3,4256

Rovnako sa bude postupovať aj pri výpočte priemerného hodinového zárobku za 1., 2. a 3. štvrťrok 2015.


Poznámka redakcie:
§ 134 Zákonníka práce

Poznámky pod čiarou:


Autor: Bibiána Špániková

Súvisiace odborné články

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

Funkcie

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.