Obsadenie miesta vedúceho zamestnanca - primára

V štátnej príspevkovej organizácii (nemocnica) prebehlo výberové konanie na výkon vedúcej funkcie (primár oddelenia). Menovanie do funkcie sa nevyžaduje.

  1. Môže zamestnávateľ s uvedeným zamestnancom (ktorý je už zamestnaný v organizácii na pozícii lekár) uzatvoriť dohodu o zmene pracovných podmienok (dodatok k pracovnej zmluve) podľa § 54 Zákonníka práce s tým, že sa zmení dojednaný druh práce z: lekár na: lekár s výkonom funkcie primára na určitú dobu určenú začiatkom a koncom napr. od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2023 tak, že zamestnanec by po uvedenú dobu vykonával prácu lekára, a zároveň aj funkciu primára?
  2. Ak je to možné a správne, stačí, keď sa do stručnej charakteristiky druhu práce v dodatku uvedie len charakteristika práce primára alebo sa musí opäť uviesť aj charakteristika práce lekára, ktorú už zamestnanec má uvedenú v pracovnej zmluve?
  3. Po uplynutí uvedenej doby by sa mal zamestnanec vrátiť na pôvodnú pozíciu lekára alebo je v tomto prípade možné, resp. lepšie poveriť zamestnanca výkonom vedúcej funkcie - primára na dobu 4 rokov podľa § 9 ods. 2 Zákonníka práce? Musí v tomto prípade zamestnanec poverenie prijať? Vyžaduje sa jeho súhlas s poverením?
  4. Ktoré z vyššie uvedených ustanovení Zákonníka práce (príp. iné) sa má použiť v prípade dočasného (max. 6 mesiacov podľa § 5 ods. 9 zákona o výkone práce vo verejnom záujme) poverenia zamestnanca vedením daného oddelenia bez výberového konania na miesto vedúceho zamestnanca? Poverenie podľa § 9 Zákonníka práce alebo dohoda o zmene pracovných podmienok podľa § 54 Zákonníka práce? Je tu potrebný súhlas zamestnanca s dočasným poverením?

Dátum publikácie:5. 9. 2019
Autor:JUDr. Eva Tináková, PhD.
Právny stav od:1. 3. 2019

 

 

Vážený návštevník,
prístup do tejto sekcie majú len registrovaní užívatelia portálu
s predplateným prístupom.

Prihlásiť

 

 

Nemáte prihlasovancie údaje?

Ročný prístup si môžete objednať v našom e-shope:

Cena: 291,00 € s DPH

Výhody predplateného prístupu nájdete v časti O PORTÁLI

 

Chcete mať pravidelné informácie o novinkách a aktuálnej ponuke?

Prihláste sa na odber noviniek e-mailom!

Poznámky pod čiarou:

Súvisiace príklady z praxe

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

Funkcie

Partner