Efektívne riešenie pracovných sporov prostredníctvom mediačných zručností manažéra

Časti videa:

  •   Efektívne riešenie pracovných sporov prostredníctvom mediačných zručností manažéra (ukážka) - MC [1 min.]  Zadarmo
  •   Efektívne riešenie pracovných sporov prostredníctvom mediačných zručností manažéra - úvod [5 min.]  Platený prístup

      Mediácia v manažérskej praxi, manažérske predispozície a kompetencie [11 min.]  Platený prístup

      Interný a extérny madiátor, priebeh mediácie. [21 min.]  Platený prístup

      Pochopenie problému, hľadanie riešení, záverečná dohoda. [9 min.]  Platený prístup

Efektívne riešenie pracovných sporov prostredníctvom mediačných zručností manažéra

Publikované: 25. 8. 2019

Kategórie: Videoškolenie

Autor: JUDr. Martin Biskupič

Stav: Aktuálne

Minutáž: 47 min.

Mediačné zručnosti môžu využívať nielen oficiálni mediátori, ale tiež manažéri spoločností, riadiaci zamestnanci či personalisti. Práve tí sa v praxi často stretávajú s internými konfliktmi na pracovisku alebo s externými spormi, ktoré môžu vzniknúť pri spolupráci s obchodnými partnermi, so zákazníkmi alebo so štátom. Pre plynulý chod spoločnosti by mal preto každý vedúci pracovník, manažér alebo zamestnanec starajúci sa o ľudské zdroje disponovať určitými mediačnými zručnosťami. Vďaka nim vie efektívne zamedziť riziku neželaných konfliktov, ktoré vedia následne ovplyvniť samotný výkon zamestnancov či sťažiť dosahovanie stanovených cieľov firmy.

 

Praktický prehľad o tom, aké základné nepísané úlohy a pravidlá by mal zamestnanec ako mediátor pri riešení sporov plniť, ako by mal v prípade konfliktu vystupovať alebo ako by mala mediácia/riešenie konfliktu v praxi prebiehať, a to od jeho začatia až po vyriešenie daného problému, nájdete vo videoškolení, ktoré je vedené priamo mediátorom s dlhoročnými mediačnými skúsenosťami z praxe.

Prílohy

  • Prednáška:Efektívne riešenie pracovných sporov prostredníctvom mediačných zručností manažéra / 560 kB

Pačilo sa Vám video? Dajte o tom vedieť svojim priateľom:

Funkcie

Partner