Pracovné podmienky pri cezhraničnom vyslaní zamestnanca vo vybraných štátoch

Časti videa:

 •   Pracovné podmienky pri cezhraničnom vyslaní zamestnanca vo vybraných štátoch (ukážka) - MC [1 min.]  Zadarmo
 •   Pracovné podmienky pri cezhraničnom vyslaní zamestnanca vo vybraných štátoch [65 min.]  Platený prístup

Pracovné podmienky pri cezhraničnom vyslaní zamestnanca vo vybraných štátoch

Publikované: 21. 3. 2019

Kategórie: Videoškolenie

Autor: JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD.

Stav: Archívne

Právny stav od: 21. 3. 2019

Právny stav do: 21. 3. 2021

Minutáž: 65 min.

Chcete vyslať svojho zamestnanca vykonávať prácu do zahraničia? Čo je potrebné vykonať, aby ste ho mohli vyslať? Vedeli ste, že medzi vyslaným zamestnancom a vysielajúcim zamestnávateľom upravuje pracovnoprávne vzťahy sčasti právny poriadok vysielajúceho štátu a sčasti právny poriadok štátu, do ktorého je zamestnanec vyslaný? Na vyslaného zamestnanca sa povinne vzťahuje iba časť právneho poriadku krajiny, do ktorej je vyslaný. Hovoríme o pracovných podmienkach tvoriacich tzv. tvrdé jadro. Patria sem ustanovenia upravujúce napr. dĺžku pracovného času a odpočinku, dĺžku dovolenky, minimálnu mzdu, BOZP i mzdové zvýhodnenie za prácu nadčas. Podrobné vysvetlenie o posudzovaní tzv. tvrdého jadra smernice vám pomocou praktických príkladov z praxe objasní vo videoškolení skúsený odborník Jozef Toman.

Obsah:

 • Tvrdé jadro pracovných podmienok
 • čl. 3 smernice 96/71/ES
 • Kolektívna zmluva v štáte vyslania
 • Judikatúra Súdneho dvora EÚ
 • Tvrdé jadrá pracovných podmienok vo vybraných štátoch EÚ
 • § 319 ZP ČR
 • § 295 a § 296 Zákonníka práce
 • Pojem pracovný čas
 • Týždenný pracovný čas
 • Denný pracovný čas
 • Práca nadčas
 • Kontrola odpracovaného času
 • Minimálna výmera
 • Výpočet (prepočet) dovolenky
 • Minimálne mzdové tarify a ich vymedzenie
 • Hrubá mzda verzus čistá mzda
 • Judikatúra Súdneho dvora EÚ
 • Cestovné náhrady a vyslanie
 • Náhrada nákladov na ubytovanie
 • Judikatúra SD EÚ a posúdenie zaplatenia minimálnej mzdy v SR

Prílohy

 • Prednáška: Pracovné podmienky pri cezhraničnom vyslaní zamestnanca vo vybraných štátoch / 1,00 MB

Pačilo sa Vám video? Dajte o tom vedieť svojim priateľom:

Funkcie

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.