Odklad splatnosti poistného na sociálne poistenie za júl 2020

Nariadenie vlády č. 196/2020 Z. z., ktoré vyšlo v Zbierke zákonov 21. 7. 2020, ustanovuje možnosť odkladu splatného odvodov do Sociálnej poisťovne aj za júl 2020. 

Dátum publikácie:28. 7. 2020
Autor:Redakcia

odvod jul2020

pozn.: Aktualizované o formulár za júl 2020

Poistné na sociálne poistenie, ktoré je povinný platiť zamestnávateľ alebo povinne nemocensky poistená a povinne dôchodkovo poistená samostatne zárobkovo činná osoba, ktorí vykazujú pokles čistého obratu alebo pokles príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti o 40 % a viac, je za júl 2020 splatné v termíne do 31. decembra 2020. Ustanovilo tak nariadenie vlády č. 196/2020 Z. z., ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 131/2020 Z. z. o splatnosti poistného na sociálne poistenie v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 172/2020 Z. z. ktoré vyšlo v Zbierke zákonov dňa 21. 7. 2020 s účinnosťou od 21. 7. 2020.  

Odklad si môžu uplatniť iba v časti poistného za zamestnávateľa a pre povinne poistené SZČO (nie na zamestnanca). Spôsob je rovnaký ako za predchádzajúce mesiace. Zamestnávatelia a povinne poistené SZČO na tento účel predložia Sociálnej poisťovni čestné vyhlásenie - elektronický formulár. Týmto spôsobom zároveň oznamujú pokles obratu, resp. príjmu z podnikania. V prípade, ze zamestnávateľ/SZČO nemá prístup k internetu, môže využiť zaslanie formulára listinnou podobou - formulár na stiahnutie sa nachádza pod článkom v prílohe.

Spôsob určenia poklesu tržieb upravuje nariadenie vlády SR č. 76/2020 Z. z. o spôsobe  určenia poklesu čistého obratu a príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti  novelizované nariadením vlády Slovenskej republiky č.132/2020 Z. z. z 20. mája 2020.

Prečítajte si tiež: Kto a ako si môže odložiť zaplatenie poistného 

          Kto a ako si môže odložiť zaplatenie odvodov za máj 2020

Poznámky pod čiarou:

Prílohy

Súvisiace odborné články

Súvisiace príklady z praxe

Súvisiace aktuality

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

  • 461/2003 Z. z. Zákon o sociálnom poistení
  • 76/2020 Z. z. Nariadenie vlády o spôsobe určenia poklesu čistého obratu a príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti
  • 196/2020 Z. z. Novela nariadenia vlády o splatnosti poistného na sociálne poistenie vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19

Funkcie

Partner