Rekreačný príspevok uplatnený na detské tábory

Otázky a odpovede týkajúce sa uplatnenia  príspevku na rekreáciu na organizované viacdenné aktivity a zotavovacie podujatia počas školských práznin na území SR.

Dátum publikácie:11. 7. 2019
Autor:Ing. Anna Mackovičová, Ing. Jana Repáčová

tabor

Otázka:

Nezisková organizácia každoročne organizuje letné tábory. Rodičia zaplatia tento pobyt neziskovej organizácii, ktorá to potvrdí vystavením príjmového pokladničného dokladu vystaveného na meno rodiča a tiež potvrdenie o účasti na letnom tábore. Po uskutočnení tábora ubytovacie zariadenie vystaví faktúru pre neziskovú organizáciu, kde bude uvedený počet detí a počet nocí. Aké doklady by mal zamestnanec predložiť zamestnávateľovi, aby mu vznikol nárok na príspevok na rekreáciu?

Odpoveď:

V súlade s § 152a ods. 4 Zákonníka práce oprávnenými výdavkami pri uplatňovaní nároku na rekreačný príspevok sú preukázané výdavky zamestnanca aj na organizované viacdenné aktivity a zotavovacie podujatia počas školských prázdnin na území SR. Ide tak o organizovaný viacdenný denný alebo pobytový tábor, či obdobnú aktivitu detí, kde môže byť organizátorom škola, športový klub, podnikateľský subjekt, ktorý organizuje tábory a ktorý sa koná počas školských prázdnin na území SR. Musia však byť splnené aj ostatné podmienky...

Prečítajte si celú odpoveď: Nárok na rekreačný príspevok (letný tábor)

Otázka:

Detský letný tábor sa začína od 30. 6. 2019 do 9. 7. 2019. Keďže prázdniny začínajú 1. 7. 2019 a detský letný tábor je už od 30. 6. 2019, treba rátať príspevok na rekreáciu od 1. 7. 2019 alebo od 30. 6. 2019?

Odpoveď:

Oprávnenými výdavkami sú aj preukázané výdavky zamestnanca na organizované viacdenné aktivity a zotavovacie podujatia počas školských prázdnin na území SR pre dieťa zamestnanca, navštevujúce základnú školu alebo niektorý z prvých štyroch ročníkov gymnázia s osemročným vzdelávacím programom. 

Detský letný tábor a príspevok na rekreáciu

Otázka:

Zamestnanec zaplatil týždenný pobyt pre dieťa v dennom tábore počas školských prázdnin v mieste bydliska, to znamená, že nocuje doma. Vzťahuje sa príspevok na rekreáciu aj na tieto denné tábory?

Odpoveď:

Denné tábory a rekreačný príspevok

 

Poznámky pod čiarou:

Súvisiace odborné články

Súvisiace príklady z praxe

Súvisiace tlačivá a formuláre

Súvisiace interné firemné predpisy

Súvisiace videoškolenia

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

Funkcie

Partner