Zákon č. 296/2020 Z. z. o 13. dôchodku a kalkulačka na výpočet

Novela s účinnosťou od 31. 10. 2020 určuje podmienky nároku na 13. dôchodok, výpočet sumy podľa vzorca uvedeného v prílohe novely, deň splatnosti 13. dôchodku. 

Dátum publikácie:18. 11. 2020
Autor:Sociálna poisťovňa

tt_100-eur (1)

Dňa 29. 10. 2020 vyšiel v Zbierke zákonov zákon č. 296/2020 Z. z. o 13. dôchodku a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Novela s účinnosťou od 31. 10. 2020 určuje podmienky nároku na 13. dôchodok, výpočet sumy podľa vzorca uvedeného v prílohe novely, deň splatnosti 13. dôchodku.

Kalkulačka na výpočet 13. dôchodku 

Upozornenie zo Sociálnej poisťovne:

Dôchodcovia o 13. dôchodok nemusia osobitne žiadať. Sociálna poisťovňa im ho v tomto roku vyplatí automaticky v decembrových výplatných termínoch, teda v deň splatnosti dôchodku.

Nárok na 13. dôchodok a jeho výplatu bude mať v roku 2020 ten poberateľ dôchodku, ktorý má v decembri 2020 nárok na výplatu starobného, predčasného starobného, invalidného, vdovského, vdoveckého, sirotského alebo sociálneho dôchodku. Sociálna poisťovňa pritom 13. dôchodok vyplatí aj poberateľom dôchodkov s bydliskom mimo územia Slovenskej republiky. Vyplýva to zo zákona o 13. dôchodku, ktorý 21. 10. 2020 schválila Národná rada SR a ktorý 27. 10. 2020 podpísala prezidentka SR.

Výška 13. dôchodku je odstupňovaná v rozpätí od 300 do 50 eur. Závisí od sumy dôchodkových príjmov daného dôchodcu, do ktorej sa zarátava aj výška dôchodku vyplácaného z výsluhového zabezpečenia Slovenskej republiky, dôchodku vyplateného z cudziny a dôchodku vyplateného z II. piliera.

Maximálna výška 13. dôchodku bude predstavovať 300 eur a dostanú ho tí poberatelia, ktorých suma dôchodku, resp. úhrnná suma dôchodkov je 214,83 eura a nižšia. Maximálnu výšku tejto dávky tak získajú dôchodcovia s najnižšími dôchodkami.

Dôchodcom, ktorí poberajú dôchodky v rozpätí od 214,84 eura do 909,27 eura, sa výška 13. dôchodku primerane znižuje až do minimálnej sumy 50,01 eura a určí sa podľa vzorca určeného zákonom. Najnižší 13. dôchodok vo výške 50 eur pritom dostanú tí dôchodcovia, ktorých suma dôchodku je 909,28 eura a vyššia.

Sociálna poisťovňa zároveň dáva poberateľom dôchodku do pozornosti povinnosť uloženú zákonom: V termíne do 15. novembra 2020 jej musia za účelom určenia sumy 13. dôchodku oznámiť aktuálnu výšku dôchodku, ktorú poberajú z cudziny.

 Na tento účel bude slúžiť elektronický formulár, ktorý Sociálna poisťovňa v týchto dňoch pripravuje a ktorý bude začiatkom novembra dostupný na jej webovej stránke. O ďalších podrobnostiach oznamovania výšky dôchodku z cudziny a o zverejnení formulára bude Sociálna poisťovňa verejnosť priebežne informovať.

Konkrétnu sumu 13. dôchodku si dôchodca bude môcť vypočítať aj pomocou Kalkulačky na výpočet 13. dôchodku, ktorú Sociálna poisťovňa v priebehu novembra sprístupní na jej webovej stránke. Sociálna poisťovňa pritom nezasiela o výplate 13. dôchodku písomné rozhodnutie, dôchodcom bude poukázaná priamo suma tejto dávky – buď na účet v banke alebo v hotovosti poštou, resp. hromadným poukazom do zariadenia sociálnych služieb.

Poznámky pod čiarou:

Súvisiace odborné články

Súvisiace aktuality

Súvisiace dôvodové správy

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

Funkcie

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.