Dovolenka, nárok a čerpanie (2014)

Nárok na dovolenku vzniká podľa ustanovení ZP len zamestnancovi. Čerpanie dovolenky je právo zamestnanca, ktoré nemôže previesť na inú osobu a je vždy viazané len na fyzickú osobu v pracovnom pomere. Nárok na dovolenku nevzniká zo zákona, ale až pri splnení podmienok stanovených v ZP.

Obsah

Dátum publikácie:10. 7. 2014
Autor:Ing. Jarmila Strählová
Oblasti práva: Pracovné právo / Pracovné právo a personalistika / Náhrady v pracovnom práve
Právny stav od:1. 7. 2014
Právny stav do:31. 12. 2016

Základná výmera dovolenky je štyri týždne. Zamestnanci, ktorí dovŕšia v roku 2014 vek 33 rokov, majú nárok na 5 týždňov dovolenky. Nárok na dovolenku za kalendárny rok ten zamestnanec, ktorý počas nepretržitého trvania pracovného pomeru u toho istého zamestnávateľa odpracoval aspoň 60 dní v kalendárnom roku.

Ak zamestnanec odpracoval u zamestnávateľa aspoň 60 dní v tom istom kalendárnom roku, ale jeho pracovný pomer netrval počas celého kalendárneho roka, má nárok na pomernú časť dovolenky za kalendárny rok. Ak zamestnanec neodpracoval v kalendárnom roku u zamestnávateľa aspoň 60 dní, má nárok na dovolenku za odpracované dni. Na dodatkovú dovolenku má nárok len zamestnanec, ktorý pracuje v sťažených, zdraviu škodlivých podmienkach alebo ktorý vykonáva práce zvlášť ťažké alebo zdraviu škodlivé.

Čerpanie dovolenky určuje zamestnávateľ po prerokovaní so zamestnancom podľa plánu dovoleniek. Zamestnávateľ je povinný určiť zamestnancovi čerpanie aspoň 4 týždňov dovolenky v kalendárnom roku, ak má na ne zamestnanec nárok a ak určeniu čerpania dovolenky nebránia prekážky v práci na jeho strane. Zamestnávateľ môže určiť aj hromadné čerpanie dovolenky. Zamestnancovi patrí za vyčerpanú dovolenku náhrada mzdy vo výške jeho priemerného zárobku.

Dovolenka slúži na regeneráciu fyzických a psychických síl zamestnanca.

Zamestnanec počas dovolenky nepracuje, lebo čerpá, podľa podmienok určených v zákone č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (ďalej len ZP), dovolenku. Preto je dovolenka častou témou medzi zamestnancami. Ak ste zamestnanec, vaše časté otázky sú:

  • Odkedy mám nárok na čerpanie dovolenky?
  • Koľko dní si môžem vyčerpať?
  • Odkedy budem mať 5 týždňov dovolenky?
  • Musím o nárok na 5 týždňov dovolenky požiadať alebo ho zdokladovať?
  • Môže mi zamestnávateľ určiť, kedy môžem dovolenku čerpať?

Na tieto, ale aj ďalšie otázky vám dáme odpoveď v tomto príspevku.


Poznámka redakcie:
§ 101 až § 109 Zákonníka práce
§ 111 až § 117 Zákonníka práce

Poznámky pod čiarou:


Autor: Ing. Jarmila Strählová

Súvisiace príklady z praxe

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

Funkcie

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.