Povinnosti zamestnávateľa v súvislosti s poskytovaním mzdy pri vzniku, trvaní a skončení pracovnoprávneho vzťahu – manuál platný od 1. januára 2013 – 1. časť

Mzdové účtovníctvo zahŕňa plnenie všetkých činností zamestnávateľa v oblasti zamestnávania zamestnancov v pracovnoprávnom vzťahu, predovšetkým personalistiku a spracovanie miezd vrátane výkazov a evidencií, ktoré vyplývajú z právnych predpisov v oblasti pracovného, mzdového, sociálneho, daňového a iného práva.

Obsah

Dátum publikácie:7. 1. 2013
Autor:Ing. Eva Gášpárová
Oblasti práva:
Správne právo / Dane a poplatky
Pracovné právo / Pracovné právo a personalistika
Právny stav od:1. 1. 2013
Právny stav do:31. 12. 2014

V nasledovnej sérii článkov prinesieme praktický návod na plnenie povinností zamestnávateľa v súvislosti s poskytovaním mzdy, s upozornením na zmeny účinné od 1. 1. 2013, ktoré priniesli nasledovné novely zákonov:

  • zákon z 10. augusta 2012 č. 252/2012 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (zákon č. 311/2011 Z. z. Zákonník práce, zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov, zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení, zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení, zákon č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe),
  • zákon z 25. októbra 2012 č. 361/2012 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce,
  • zákon z 27. novembra 2012, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení,
  • zákon z 29. novembra 2012, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení,
  • zákon zo 4. decembra 2012, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov.

Poznámky pod čiarou:


Autor: Ing. Eva Gášpárová

Prílohy

  • registračný list zamestnávateľa – prihláška / 382 kB
  • oznámenie o vzniku, zmene a zániku platiteľa poistného – vznik / 152 kB
  • oznámenie zamestnávateľa o poistencoch pri zmene platiteľa poistného na verejné zdravotné poistenie / 170 kB

Súvisiace príklady z praxe

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

Funkcie

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.