8. Vyhlásenie na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka a daňového bonusu v roku 2015

Pri uzatváraní kalendárneho roka musí zamestnávateľ v oblasti mzdového účtovníctva každoročne vykonať úkony smerujúce k príprave na účtovnú závierku za účtovné obdobie a k príprave na ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za zdaňovacie obdobie.

Obsah

Dátum publikácie:5. 12. 2014
Autor:Ing. Eva Gášpárová
Oblasti práva:
Správne právo / Dane a poplatky / Daň z príjmov
Pracovné právo / Pracovné právo a personalistika / Riadenie práce / Pracovno - právne vzťahy
Právny stav od:1. 1. 2014
Právny stav do:31. 12. 2015

Každý zamestnanec v pracovnoprávnom vzťahu so zamestnávateľom a každá fyzická osoba s právom na príjem zo závislej činnosti má právo, nie povinnosť, podpísať vyhlásenie v súlade s § 36 ods. 6 zákona o dani z príjmov o tom:

  • že uplatňuje daňový bonus a že spĺňa podmienky na jeho priznanie, prípadne kedy a ako sa zmenili,
  • že súčasne za rovnaké zdaňovacie obdobie neuplatňuje nárok na nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka a daňový bonus u iného zamestnávateľa a že právo na daňový bonus na tie isté osoby súčasne za rovnaké zdaňovacie obdobie neuplatňuje iný daňovník,
  • či je poberateľom starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku, alebo výsluhového dôchodku.

Finančné riaditeľstvo SR určilo s účinnosťou od 1. 1. 2014 vzor tlačiva:

Vyhlásenie na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka a daňového bonusu podľa § 36 ods. 6 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.

Ak má daňovník viacerých zamestnávateľov súčasne, vyhlásenie môže predložiť len jednému z nich. Keď má v priebehu zdaňovacieho obdobia viacerých zamestnávateľov postupne, vyhlásenie môže predložiť každému pri zmene zamestnávateľa.

Zamestnávateľ prihliadne na nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka a na daňový bonus, ak zamestnanec podpíše vyhlásenie:

  • pri nástupe do zamestnania do konca mesiaca, v ktorom nastúpil do zamestnania,
  • každoročne najneskôr do konca januára,
  • kedykoľvek v priebehu zdaňovacieho obdobia.

Ak zamestnanec v určených termínoch vyhlásenie nepodpíše, zamestnávateľ nemôže uplatniť nezdaniteľnú časť dane na daňovníka a daňový bonus.

Vyhlásenie na uvedenom vzore tlačiva zamestnanci prvýkrát podpisovali pre zdaňovacie obdobie roku 2014.

Zmeny, ku ktorým došlo v jednotlivých kalendárnych mesiacoch, uvádzali vo IV. časti vyhlásenia.

Vyhlásenie o platnosti údajov uvedených vo vyhlásení aj za zdaňovacie obdobie roku 2015 môžu zamestnanci podpísať na tom istom tlačive vyhlásenia v časti V, a to najneskôr do konca januára 2015 (pozri prílohu č. 1).

Ak niektorý zamestnanec vyhlásenie o platnosti údajov nepodpíše, zamestnávateľ uňho na nezdaniteľnú časť základu dane a daňový bonus prihliadnuť nemôže.

PMPP02032015_1.jpg

PMPP02032015_2.jpg

PMPP02032015_3.jpg

Poznámka redakcie:
§ 36 ods. 6 zákona o dani z príjmov

Poznámky pod čiarou:


Autor: Ing. Eva Gášpárová

Súvisiace tlačivá a formuláre

Súvisiace príklady z praxe

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

Funkcie

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.