Povinnosť posúdenia zdravotnej spôsobilosti brigádnikov na prácu v noci

Spoločnosť chce počas PN a čerpania dovolenky zamestnancov na vrátnicu prijať brigádnikov. Musí mať brigádnik vstupnú lekársku prehliadku, keďže pracuje v 12-hodinových zmenách, teda aj v nočných zmenách? Poplatok za vystavenie potvrdenia znáša zamestnávateľ?

Dátum publikácie:6. 6. 2017
Autor:Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od:1. 1. 2013

Ustanovenia § 98 Zákonníka práce o nočnej práci sa v súlade s § 223 ods. 2 Zákonníka práce vzťahujú aj na pracovnoprávny vzťah založený dohodami o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru.

Nočná práca je práca vykonávaná v čase medzi 22. hodinou a 6. hodinou. Zamestnancom pracujúcim v noci je zamestnanec, ktorý:

  • vykonáva práce, ktoré vyžadujú, aby sa pravidelne vykonávali v noci v rozsahu najmenej troch hodín po sebe nasledujúcich, alebo
  • pravdepodobne odpracuje v noci najmenej 500 hodín za rok,

bez ohľadu na to, či práce vykonáva na základe pracovnej zmluvy alebo dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru.

Zamestnanci, ktorí budú pracovať v noci, sa musia v súlade s § 98 ods. 3 písm. a) Zákonníka práce podrobiť posúdeniu zdravotnej spôsobilosti na prácu v noci pred zaradením na nočnú prácu. Náklady na posúdenie zdravotnej spôsobilosti na prácu v noci podľa § 98 ods. 4 Zákonníka práce uhrádza zamestnávateľ. Tieto náklady sú daňovým výdavkom zamestnávateľa podľa § 19 ods. 2 písm. c) bod 1 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov.

Ak brigádnici z otázky budú pravidelne pracovať v pracovných zmenách, ktorých prevažná časť bude spadať do času medzi 22. hodinou a 6. hodinou, budú pracovať v noci. Zamestnávateľ musí zabezpečiť, aby sa podrobili posúdeniu zdravotnej spôsobilosti na prácu v noci a uhradiť náklady na posúdenie ich zdravotnej spôsobilosti na prácu v noci.

 

Poznámka redakcie:
§ 223 ods. 2 a § 98 Zákonníka práce
§ 19 ods. 2 písm. c) bod 1 zákona č. 595/2003 Z. z.

Poznámky pod čiarou:


Autor: Ing. Eva Gášpárová

Súvisiace príklady z praxe

Súvisiace odborné články

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

Funkcie

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.