Zmena rozvrhnutia pracovného času a nárok na dovolenku

Zamestnanec pracoval do konca roka 2019 tak, že jeho pracovný čas v rozsahu 37,5 hod. týždenne bol rovnomerne rozvrhnutý na 5 dní v týždni. Od začiatku r. 2020 došlo k zmene pracovných podmienok a pracovný čas zamestnanca bol rozvrhnutý nerovnomerne na 11,5 hod. pracovné zmeny. Od júna 2020 je jeho pracovný čas opätovne rovnomerne rozvrhnutý na 7,5 hod. denne. Ako má postupovať zamestnávateľ vo vzťahu k nevyčerpanej „starej“ dovolenke zamestnanca? Má ju prepočítať? Ako má zamestnávateľ vypočítať nárok zamestnanca na dovolenku za rok 2020?

Dátum publikácie:12. 1. 2021
Autor:JUDr. Petra Čičkánová
Právny stav od:1. 1. 2013

V zmysle ust. § 101 Zákonníka práce zamestnanec, ktorý počas nepretržitého trvania pracovného pomeru k tomu istému zamestnávateľovi vykonával u neho prácu aspoň 60 dní v kalendárnom roku, má nárok na dovolenku za kalendárny rok. V zmysle ust. § 104 Zákonníka práce, ak dovolenku čerpá zamestnanec s nerovnomerne rozvrhnutým pracovným časom na jednotlivé týždne alebo na obdobie celého kalendárneho roka (§ 87), patrí mu toľko pracovných dní dovolenky, koľko ich na jeho dovolenku pripadá v celoročnom priemere. V zmysle ust. § 113 ods. 2 Zákonníka práce, ak si zamestnanec nemôže vyčerpať dovolenku v kalendárnom roku preto, že zamestnávateľ neurčí jej čerpanie, alebo pre prekážky v práci na strane zamestnanca, zamestnávateľ je povinný poskytnúť zamestnancovi dovolenku tak, aby sa skončila najneskôr do konca nasledujúceho kalendárneho roka.

Vo vzťahu k nevyčerpanej dovolenke za rok 2019 sa domnievame, že záleží, kedy túto „starú dovolenku“ zamestnanec v roku 2020 čerpá. Ak by ju čerpal v období, keď je jeho pracovný čas nerovnomerne rozvrhnutý a jeho pracovná zmena je dlhšia ako v roku 2019 (11,5 hod. namiesto 7,5 hod.), mal by sa nárok na dovolenku prepočítať, t. j. mala by sa mu poskytnúť dovolenka v rozsahu počet dní starej dovolenky x 7,5/11,5 hod. (napr. 3 x 7,5/11,5 = 1,95 dňa dovolenky). Ak by ale starú dovolenku čerpal až v čase, keď je jeho pracovná zmena opätovne 7,5 hod., nebolo by potrebné nič prepočítavať a vyčerpal by ju v celom rozsahu (v zmysle vyššie uvedeného príkladu v dĺžke 3 dni).

Pri počítaní nároku na dovolenku sme toho názoru, že je potrebné zvlášť vypočítať nárok na dovolenku počas nerovnomerne rozvrhnutého pracovného času (t. j. od januára do mája 2020) použijúc ust. § 104 Zákonníka práce, kedy by zamestnávateľ kalkuloval s 5/12 celkovej výmery dovolenky a zvlášť nárok na dovolenku pri rovnomernom rozvrhnutí pracovného času, kedy by zamestnanec mal nárok na 7/12 celkovej výmery dovolenky. Inak totiž vznikol zamestnancovi nárok na dovolenku v období, kedy bol jeho pracovný čas nerovnomerne rozvrhnutý a inak v období, kedy došlo k opätovnej zmene pracovných podmienok a pracovný čas je opätovne rovnomerne rozvrhnutý na všetky pracovné dni.

Záver:

To, či je zamestnávateľ povinný prepočítať nárok zamestnanca na čerpanie starej dovolenky, ak došlo k zmene rozvrhnutia pracovného času, záleží od okamihu čerpania dovolenky. Ak si zamestnanec čerpá starú dovolenku v čase, kedy je jeho pracovný čas nerovnomerne rozvrhnutý a jeho pracovná zmena je dlhšia, musí dôjsť k prepočítaniu. Ak si zamestnanec čerpá starú dovolenku v čase, keď je jeho pracovný čas rozvrhnutý rovnomerne, prepočítavanie nie je potrebné. V prípade, ak v priebehu kalendárneho roka dôjde k zmene pracovných podmienok tak, že časť roka je pracovný čas zamestnanca rozvrhnutý nerovnomerne a časť roka rovnomerne, sme toho názoru, že nárok na dovolenku je potrebné vypočítať samostatne. Pri nerovnomerne rozvrhnutom pracovnom čase bude výpočet vychádzať z ust. § 104 Zákonníka práce a pri rovnomerne rozvrhnutom pracovnom čase sa bude vychádzať z ust. § 102 Zákonníka práce.

Pozn. redakcie:
§ 101, § 102, § 104, § 113 ods. 2 zákona č. 311/2001 Z. z.

Poznámky pod čiarou:

Súvisiace odborné články

Súvisiace príklady z praxe

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

Funkcie

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.