Ministerstvo rozširuje pomoc občanom o SOS dotáciu – aj pre dohodárov

Nová SOS dotácia je určená pre tých, ktorí pred vypuknutím pandémie koronavírusu mali prácu, príjem z podnikania alebo vykonávali samostatne zárobkovú činnosť a aktuálne zostali bez príjmu.

piata pomoc

Občania, ktorí sa v aktuálnej situácii pandémie koronavírusu ocitli bez príjmu, môžu žiadať o dotáciu Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Rozširuje sa tak okruh žiadateľov aj o tých, ktorí z rôznych dôvodov nemajú nárok na príspevok z projektu „Prvá pomoc“.
Nová SOS dotácia je určená pre tých, ktorí pred vypuknutím pandémie koronavírusu mali prácu, príjem z podnikania alebo vykonávali samostatne zárobkovú činnosť a aktuálne zostali bez príjmu.

Podmienkou je, aby nepoberali starobný, predčasný starobný, invalidný, výsluhový alebo invalidný výsluhový dôchodok, nemocenskú dávku, dávku v nezamestnanosti, dávku nemocenského zabezpečenia alebo obdobnú dávku zo zahraničia. Rovnako nesmú byť príjemcom pomoci v hmotnej núdzi, poberať rodičovský príspevok alebo príspevok na opatrovanie.

„Práve v tejto SOS dotácii sa nájdu aj takzvaní „dohodári“, ktorí jednoducho od 12. marca nemajú žiaden príjem, prípadne nemajú žiaden príjem za apríl. Ale nie je to len pre nich, je to aj pre iné skupiny občanov, ktorí nespĺňajú nároky na niektorú z pomocí zo strany štátu a sú bez príjmu,“ konkretizuje minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak.

Dotáciu bude ministerstvo poskytovať vo výške 105 eur za mesiac marec a 210 eur za ďalšie mesiace až do skončenia krízovej situácie, ak medzitým žiadateľ nezačne opäť pracovať či podnikať. Podmienky pre získanie dotácie aj s návodom na vyplnenie žiadosti sú zverejnené na stránke www.pomahameludom.sk .

Žiadosť o SOS dotáciu za marec a apríl je možné podať spolu za oba mesiace od 1.mája 2020, do 15. mája 2020 poštou na adresu Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Rovnako do 15. mája 2020 je potrebné požiadať aj o príspevky za marec v rámci projektu „Prvá pomoc“.

„Za apríl bude možné žiadať o príspevky od 16. mája. Je totiž potrebné vyplniť iné výkazy ako za marec, keďže pomoc sa bude poskytovať za celý mesiac, nie iba za časť. Žiadatelia budú mať na podanie výkazu za apríl čas do konca mája. Ak o pomoc žiadali už aj v marci, nemusia už podávať žiadosť, postačuje, ak do výkazu vyplnia číslo dohody uzavretej s príslušným úradom práce,“ približuje minister Milan Krajniak.

Prvú pomoc zamestnancom, podnikateľom a živnostníkom pri znižovaní negatívnych dopadov vyplývajúcich z aktuálnych mimoriadnych opatrení schválila vláda Slovenskej republiky 31. marca 2020 a jej doplnenie 14. apríla. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR následne pripravilo projekt na podporu udržania zamestnanosti, aby podporilo zachovanie pracovných miest a podnikanie samostatne zárobkovo činných osôb v čase pandémie koronavírusu. Návrh nariadenia umožňujúci poskytovať SOS dotáciu schválila vláda 28. apríla a dnes bolo publikované v Zbierke zákonov SR.

Oprávnená osoba:

Fyzická osoba, ktorá z dôvodu krízovej situácie nevykonáva činnosť, ktorá zakladá nárok na príjem zo závislej činnosti, z podnikania alebo z inej samostatnej zárobkovej činnosti, túto činnosť vykonávala pred dňom vyhlásenia krízovej situácie (12.3.2020) a nemá príjem, ktorý je predmetom dane z príjmov fyzickej osoby.

Žiadateľ o dotáciu nemôže byť poberateľom žiadnej pomoci zo systémov sociálneho poistenia, štátnej sociálnej podpory alebo sociálnej pomoci, t. j. sú vylúčení:

  • poberatelia starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku, invalidného dôchodku,,
  • nemocenskej dávky, dávky v nezamestnanosti, výsluhového dôchodku, invalidného výsluhového
    dôchodku, dávky nemocenského zabezpečenia alebo obdobnej dávky zo zahraničia,
  • príjemcovia pomoci v hmotnej núdzi, poberatelia rodičovského príspevku alebo príspevku na
    opatrovanie.

Žiadateľ o dotáciu nemôže byť zároveň žiadateľom o poskytnutie finančného príspevku v rámci projektu „PRVÁ POMOC“ financovaného z prostriedkov Operačného programu Ľudské zdroje, ktorý je vyhlásený a realizovaný Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny. 

Podmienka poskytovania dotácie:

Predloženie Žiadosti o poskytnutie dotácie na podporu humanitárnej pomoci pre fyzickú osobu podľa § 3 nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorá je prílohou nariadenia vlády.

Žiadateľ predkladá vyplnenú a podpísanú žiadosť Ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky na adresu:

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
odbor rozpočtu a financovania
Špitálska 4,6,8,
816 43 Bratislava

- výnimočne aj osobne do podateľne ministerstva.

Výška dotácie:

Dotácia sa poskytuje v sume 210 eur mesačne pre jedného žiadateľa.

Za mesiac marec je výška dávky 105 eur.

 

Schválenie, resp. neschválenie dotácie sa žiadateľovi neoznamuje, ale bude uvedené v na stránke: www.employment.sk.

Žiadosť o poskytnutie dotácie na podporu humanitárnej pomoci pre fyzickú osobu

Poznámky pod čiarou:


Autor: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Súvisiace príklady z praxe

Súvisiace odborné články

Súvisiace aktuality

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

Funkcie

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.