Oznámenie o možnosti predkladania žiadostí o poskytnutie finančného príspevku

Cieľom projektu "Prvá pomoc" je poskytnúť zamestnávateľským subjektom podporu na udržanie pracovných miest formou poskytovania príspevku zamestnávateľovi a podporu SZČO na udržanie prevádzkovania ich činnosti z dôvodu vyhlásenia a trvania mimoriadnej situácie.

Dátum publikácie:23. 4. 2020
Autor:Redakcia, Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Oblasti práva:
Obchodné právo / Obchod, podnikanie, obchodné právo
Pracovné právo / Pracovné právo a personalistika / Odmena za prácu, mzda, plat; Osobitné pracovné podmienky; Personalistika; Riadenie práce / Pracovno - právne vzťahy; Zamestnanosť
Právny stav od:23. 4. 2020
Právny stav do:30. 9. 2020

Projekt „Prvá pomoc“ na podporu udržania zamestnanosti v čase vyhlásenej mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu a odstránením ich následkov sa realizuje prostredníctvom úradov práce, sociálnych vecí a rodiny v rámci Slovenskej republiky ako aktívne opatrenie na trhu práce podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti v platnom znení.

V zmysle tohto ustanovenia sa za aktívne opatrenie na trhu práce považujú aj projekty na podporu udržania pracovných miest vrátane pracovných miest, na ktorých sa vykonáva alebo prevádzkuje samostatná zárobková činnosť, a na podporu udržania zamestnancov v zamestnaní v súvislosti s vyhlásením mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu a odstránením ich následkov, ktoré schvaľuje Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej alebo Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny po schválení podmienok vládou Slovenskej republiky a realizuje ústredie alebo úrad práce.

Cieľom projektu je poskytnúť zamestnávateľským subjektom podporu na udržanie pracovných miest formou poskytovania príspevku zamestnávateľovi a podporu SZČO na udržanie prevádzkovania ich činnosti z dôvodu vyhlásenia a trvania mimoriadnej situácie.

  • Celková výška pomoci pre jedného žiadateľa, ktorý je samostatne zárobkovo činnou osobou (SZČO), nemôže presiahnuť 800 000,00 eur.
  • Celková výška pomoci ktorá je poskytnutá žiadateľovi pôsobiacemu v odvetví rybolovu a akvakultúry nesmie presiahnuť sumu 120 000,00 eur.
  • Celková výška pomoci, ktoré je poskytnutá žiadateľovi pôsobiacemu v poľnohospodárskej prvovýrobe nesmie presiahnuť sumu 100 000,00 eur.

V zmysle tohto oznámenia je možné predkladať žiadosti o poskytnutie finančného príspevku v rámci Opatrenia č. 1 od 6. 4. 2020, v rámci Opatrenia č. 2 od 8. 4. 2020 a v rámci Opatrenia č. 3 od 17. 4. 2020.

MPSVaR spustilo stránku na zasielanie žiadostí zamestnávateľov a SZČO o príspevok

V rámci hlavnej aktivity sa realizujú 4 opatrenia:

Opatrenie č. 1:

Podpora zamestnávateľov, ktorí v čase vyhlásenia mimoriadnej situácie, núdzového alebo výnimočného stavu na základe Opatrenia ÚVZ uzatvorili alebo zakázali prevádzky.

Opatrenie č. 2:

Podpora SZČO, ktoré v čase vyhlásenia mimoriadnej situácie, núdzového alebo výnimočného stavu na základe Opatrenia ÚVZ uzatvorili alebo zakázali prevádzky alebo ktorým poklesli tržby.

Opatrenie č. 3:

Podpora zamestnávateľov zasiahnutých mimoriadnou situáciou.

Opatrenie č. 4:

Podpora vybraných skupín fyzických osôb, ktoré v čase vyhlásenia mimoriadneho stavu nemajú žiaden iný príjem.

SZČO, ktorá od 13.03.2020 nemá žiaden iný príjem (z podnikateľskej, nepodnikateľskej a závislej činnosti) a ktorá prerušila vykonávanie/prevádzkovanie svojej činnosti a nepozastavila alebo nezrušila oprávnenie na jej vykonávanie/prevádzkovanie. Za príjem sa na tento účel považuje aj: starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok, invalidný dôchodok, čiastočný invalidný dôchodok, výsluhový dôchodok.

Pozn. - dôležité: 

Od 25. apríla 2020 môžete o príspevok požiadať aj vtedy, ak máte povolený splátkový kalendár pre zaplatenie dlžných súm dane, poistných odvodov do Sociálnej poisťovne alebo zdravotnej poisťovne alebo finančných záväzkov voči úradu práce alebo nemáte za mesiac február 2020 splnené daňové povinnosti, povinnosti odvodu na poistné na verejné zdravotné poistenie alebo na sociálne poistenie alebo uhradené splatné finančné záväzky voči úradu práce. 

Všetky ostatné dôležité informácie si prečítate v prílohe pod článkom.

Pozn. redakcie: 
§ 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z.

Poznámky pod čiarou:


Autor: redakcia, Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Prílohy

Súvisiace aktuality

Súvisiace odborné články

Súvisiace príklady z praxe

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

Funkcie

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.