Vyšlo nariadenie vlády, ktorým sa ustanovuje minimálna mzda na rok 2020

V Zbierke zákonov vyšlo nariadenie vlády SR, ktorým sa ustanovuje suma minimálnej mzdy na rok 2020.

Dátum publikácie:16. 10. 2019
Autor:Redakcia

minim mzda 2020V Zbierke zákonov bolo uverejnené Nariadenie vlády SR č. 324/2019 Z. z., ktorým sa ustanovuje suma minimálnej mzdy na rok 2020, a to nasledovne:

  1. 580 eur za mesiac pre zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou
  2. 3,333 eura za každú hodinu odpracovanú zamestnancom.

Nariadenie zároveň ruší nariadenie vlády č. 300/2018 Z. z. Účinnosť nadobúda dňa 1. januára 2020.

Minimálna mzda  od budúceho roka vzrastie na 580 eur

Poznámky pod čiarou:

Súvisiace odborné články

Súvisiace príklady z praxe

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

Funkcie

Partner