Zverejňovanie mzdy v inzerátoch

Od 1. mája 2018 platí pre zamestnávateľov povinnosť zverejňovania základnej zložky mzdy v ponuke zamestnania. Čo je základná zložka mzdy, na koho sa vzťahuje povinnosť zverejňovania základnej zložky mzdy v pracovných ponukách, ako by mala vyzerať pracovná ponuka, aké sú výhody a nevýhody novely či sankcie za porušenie povinnosti zo strany zamestnávateľov...

Dátum publikácie:10. 9. 2019
Autor:JUDr. Klára Kučerková

mzda inzerat

V článku si povieme viac o povinnosti zamestnávateľov zverejňovať základnú zložku mzdy v pracovných ponukách, vysvetlíme, čo je základná zložka mzdy, na koho sa vzťahuje povinnosť zverejňovania základnej zložky mzdy v pracovných ponukách, ako by mala vyzerať pracovná ponuka, aké sú výhody a nevýhody novely či sankcie za porušenie povinnosti zo strany zamestnávateľov zverejniť v pracovných inzerátoch základnú zložku mzdy.

S účinnosťou od 1. 5. 2018 platí pre zamestnávateľov povinnosť zverejňovania základnej zložky mzdy v ponuke zamestnania a zároveň zákaz pre zamestnávateľa dohodnúť so zamestnancom pri uzatvorení pracovnej zmluvy základnú zložku mzdy v nižšej sume, ako bola suma základnej zložky mzdy zverejnená v ponuke zamestnania. Tieto zmeny zaviedol zákon č. 63/2018 Z. z., ktorý novelizoval zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, a zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „novela“).

Sumár:

  • Zamestnávateľ je povinný pri zverejňovaní ponuky zamestnania uvádzať sumu základnej zložky mzdy (ust. § 62 ods. 2 druhá veta zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov).
  • Zamestnávateľ pri uzatvorení pracovnej zmluvy nesmie so zamestnancom dohodnúť základnú zložku mzdy v nižšej sume, ako je suma základnej zložky mzdy, ktorú zverejnil v ponuke zamestnania podľa zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (§ 41 ods. 10 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony).
  • Základnou zložkou mzdy je zložka poskytovaná podľa odpracovaného času alebo dosiahnutého výkonu (ust. § 119 ods. 3 Zákonníka práce).
  • Základná zložka mzdy je mzda bez odmien, príplatkov či bonusov. Je to pevná zložka, ktorú nemožno zmeniť bez zmeny pracovnej zmluvy, udeľuje sa na základe odpracovaného času alebo dosiahnutého výkonu, musí dosahovať aspoň hodnotu minimálnej mzdy, ktorá je v roku 2019 vo výške 520 €/mesiac alebo 2,989 €/hodinu a od 1. 5. 2018 nesmie byť v pracovnej zmluve nižšia, ako bola uverejnená v pracovnej ponuke.
  • Zamestnávateľ môže zverejniť základnú zložky mzdy v rozpätí od minima po jej maximum s tým, že pri uzatvorení pracovnej zmluvy alebo dohody nesmie dohodnúť nižšiu mzdu, než bola zverejnená minimálna suma základnej zložky mzdy, t. j. spodná hranica uverejneného rozpätia od – do.
  • Povinnosť zverejniť základnú zložku mzdy má zamestnávateľ, ktorého bližšie vymedzuje ust. § 3 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
  • Povinnosť zverejňovať základnú zložku mzdy nemá zamestnávateľ, ktorým je právnická osoba so sídlom mimo územia Slovenskej republiky ponúkajúca prácu slovenským občanom mimo hraníc Slovenskej republiky a právnická osoba, ktorá má záujem o uchádzačov, ktorí budú ochotní pracovať na živnosť.
  • Zamestnávateľ je povinný zverejniť základnú zložku mzdy v každej ponuke zamestnávania, a to na internetových portáloch poskytujúcich pracovnú inzerciu, na vlastnej internetovej stránke, na sociálnych sieťach, na bilbordoch, v novinách a časopisoch, v reklamných kampaniach a podobne.
  • Pokutu za nedodržanie povinnosti zamestnávateľa zverejniť základnú zložku mzdy v inzerátoch môže uložiť Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny alebo príslušné úrady práce, sociálnych vecí a rodiny až do výšky 33 193,91 eura.

Povinnosť zverejňovania základnej zložky mzdy v pracovných ponukách

Pred účinnosťou novely väčšina zverejnených pracovných ponúk neobsahovala informáciu o výške mzdy. V rámci ponúkaných mzdových podmienok sa vyskytovali rôzne neurčité formulácie ako napríklad „mzda/plat dohodou“ alebo „dobré pracovné podmienky“, alebo „vysoké finančné ohodnotenie“, z ktorých nebolo možné zistiť, koľko je zamestnávateľ ochotný ponúknuť za tú-ktorú pracovnú pozíciu. Veľmi často sa uchádzač o zamestnanie dozvedel o výške mzdy a jej podmienkach až po absolvovaní náročného pohovoru, pričom ponúknutá mzda nebola preňho vyhovujúca. V mnohých prípadoch sa tiež stávalo, že zamestnávateľ najprv vyzval uchádzača o zamestnanie uviesť výšku mzdy, za ktorú by si vedel predstaviť pracovať na danej pozícii a následne si zamestnávateľ mohol spomedzi viacerých uchádzačov vybrať toho, ktorý bol ochotný pracovať za najmenej peňazí. Táto výhoda zamestnávateľov sa od 1. 5. 2018 skončila.

V súlade s ust. § 62 ods. 2 druhá veta zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o službách zamestnanosti“) je od 1. 5. 2018 „Zamestnávateľ povinný pri zverejňovaní ponuky zamestnania uvádzať sumu základnej zložky mzdy.“

Čo je to základná zložka mzdy?

Zákonník práce ustanovuje, že základnou zložkou mzdy je zložka poskytovaná podľa odpracovaného času alebo dosiahnutého výkonu (ust. § 119 ods. 3 Zákonníka práce).

 


Text je skrátený. Prečítajte si celý článok:

Zverejňovanie mzdy v inzerátoch

Poznámky pod čiarou:

Súvisiace odborné články

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

Funkcie

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.