I. Minimálna mzda a minimálne mzdové nároky na rok 2021

Nový systém výpočtu minimálnej mzdy a minimálnych mzdových nárokov priniesol novelizačný zákon, ktorý mení zákon o minimálnej mzde a Zákonník práce. Od 1. 1. 2021 bude minimálna mzda vo výške 57 % z priemernej mesačnej nominálnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zverejnenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, na ktorý sa určuje suma mesačnej minimálnej mzdy.

Obsah

Dátum publikácie:25. 11. 2020
Autor:Bc. Katarína Danajovičová
Oblasti práva: Pracovné právo / Pracovné právo a personalistika / Odmena za prácu, mzda, plat
Právny stav od:31. 10. 2020

Veľká zmenu vo výpočte minimálnej mzdy a minimálnych mzdových nárokov priniesol novelizačný zákon č. 294/2020 Z. z., ktorým sa mení zákon č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde v znení neskorších predpisov a zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (ďalej len: „Zákonník práce“).

S platnosťou od 1. 1. 2021 bude minimálna mzda vo výške 57 % z priemernej mesačnej nominálnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zverejnenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, na ktorý sa určuje suma mesačnej minimálnej mzdy.

Tzn. 57 % z priemernej mzdy za rok 2019, ktorá bola stanovená v sume 1 092 € (pôvodne bolo stanovených 60 % z priemernej mzdy):

  • 623 € za mesiac pre zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou,
  • 3,580 € za každú hodinu odpracovanú zamestnancom.
  • Zamestnávateľ je povinný svojim zamestnancom v pracovnom pomere za odpracovanú prácu poskytnúť mzdu v sume minimálneho mzdového nároku určeného pre stupeň náročnosti príslušného pracovného miesta.

Stupeň náročnosti je povinný každému pracovnému miestu priradiť zamestnávateľ, a to porovnaním najnáročnejšej pracovnej činnosti, ktorá je dohodnutá v pracovnej zmluve, s charakteristikami stupňov náročnosti pracovných miest, ktoré nájdeme v Prílohe č. 1 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (ďalej len: „Zákonník práce“).

Aj v roku 2021 ostáva naďalej v platnosti šesť stupňov náročnosti práce, avšak dochádza k zmene pri výpočte jednotlivých mzdových nárokov (§ 120 ods. 4 Zákonníka práce).

Suma minimálneho mzdového nároku zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou pre príslušný stupeň na príslušný kalendárny rok je súčet rozdielu medzi sumou mesačnej minimálnej mzdy určenej na príslušný kalendárny rok a sumou mesačnej minimálnej mzdy určenej na rok 2020 a súčinu sumy mesačnej minimálnej mzdy určenej na rok 2020 a koeficientu minimálnej mzdy.

Suma minimálneho mzdového nároku pre príslušný stupeň na príslušný kalendárny rok za každú hodinu odpracovanú zamestnancom pri ustanovenom týždennom pracovnom čase 40 hodín je 1/174 zo sumy minimálneho mzdového nároku podľa vyššie uvedenej vety.

Výpočet minimálnych mzdových nárokov od 2021:

§ 120 ods. 4 Zákonníka práce

Stupeň náročnosti

Koeficient minimálnej mzdy

1

1,0

2

1,2

3

1,4

4

1,6

5

1,8

6

2,0

Rozdiel medzi mesačnou mzdovou za rok 2021 a 2020 = 623 - 580 = 43 €
2. až 6. stupeň náročnosti vypočítaný za rok 2020 (násobok koeficientu a minimálnej mzdy 2020) sa zvýši o sumu 43 €.

Minimálne mzdové nároky od 1. 1. 2021

Stupeň náročnosti

Koeficient min. mzdy

Minimálna mesačná mzda

Minimálna hodinová mzda

1

1,0

623 €

3,580 €

2

1,2

739 € (696 € + 43 €)

4,247 € (1/174 zo 739 €)

3

1,4

855 € (812 € + 43 €)

4,914 € (1/174 z 855 €)

4

1,6

971 € (928 € + 43 €)

5,580 € (1/174 z 971 €)

5

1,8

1 087 € (1 044 € + 43 €)

6,247 € (1/174 z 1 087 €)

6

2,0

1 203 € (1 160 € + 43 €)

6,914 € (1/174 z 1 203 €)

 

Porovnanie minimálnych mzdových nárokov za rok 2020 a 2021

Stupeň náročnosti

Koeficient minimálnej mzdy

Minimálna mesačná mzda platná v roku 2020

Minimálna mesačná mzda platná na rok 2021

ZVÝŠENIE

1

1,0

580 €

623 €

43 €

2

1,2

696 €

739 €

43 €

3

1,4

812 €

855 €

43 €

4

1,6

928 €

971 €

43 €

5

1,8

1 044 €

1 087 €

43 €

6

2,0

1 160 €

1 203 €

43 €

Aká by bola minimálna mzda a mzdové nároky, ak by ostalo v platnosti pôvodné znenie zákonov?

Porovnanie minimálnych mzdových nárokov za rok 2021
BEZ NOVELIZÁCIE/S NOVELIZÁCIOU

Stupeň náročnosti

Koeficient minimálnej mzdy

Minimálna mesačná mzda
BEZ NOVELY (60 %)

Minimálna mesačná mzda
PO NOVELE (57 %)

ROZDIEL

1

1,0

655 €

623 €

32 €

2

1,2

786 €

739 €

47 €

3

1,4

917 €

855 €

62 €

4

1,6

1 048 €

971 €

77 €

5

1,8

1 179 €

1 087 €

92 €

6

2,0

1 310 €

1 203 €

107 €

Z vyššie uvedeného teda vyplýva, že od roku 2021 sa spomaľuje rast minimálnej mesačnej mzdy zamestnanca a vyrovnáva sa rozdiel zvyšovania pri jednotlivých minimálnych mzdových nárokoch. Zo strany zamestnanca nie je po novelizácii situácia veľmi lichotivá, avšak zamestnávatelia miernejšie zvyšovanie minimálnej mzdy, minimálnych mzdových nárokov určite uvítali – hlavne v tomto nepriaznivom ekonomickom období v súvislosti s opatreniami – pandémiou COVID-19.

Vývoj minimálnej mzdy na Slovensku:

OBDOBIE

SUMA

Zvýšenie %

Rok 2011

317,00 €

3,02 %

Rok 2012

327,20 €

3,22 %

Rok 2013

337,70 €

3,21 %

Rok 2014

352,00 €

4,23 %

Rok 2015

380,00 €

7,95 %

Rok 2016

405,00 €

6,58 %

Rok 2017

435,00 €

7,41 %

Rok 2018

480,00 €

10,34 %

Rok 2019

520,00 €

8,33 %

Rok 2020

580,00 €

11,54 %

Rok 2021

623,00 €

7,41 %

Vývoj minimálnej mzdy na Slovensku

Pri týždennom pracovnom čase menej ako 40 hodín v súlade s § 85 Zákonníka práce je minimálna hodinová mzda/minimálny mzdový nárok nasledovný:

Od 1. 1. 2021 sa mení zaokrúhľovanie zo štyroch na tri desatinné miesta:

  • 38,75 hodiny – ak má zamestnanec rozvrhnutý pracovný čas tak, že pravidelne vykonáva prácu striedavo v oboch zmenách v dvojzmennej prevádzke,

Minimálne mzdové nároky od 1. 1. 2021 (38,75-hodinový týždenný pracovný čas)

Stupeň náročnosti

Koeficient min. mzdy

Minimálna hodinová mzda

1

1,0

3,695 €

2

1,2

4,384 €

3

1,4

5,073 €

4

1,6

5,760 €

5

1,8

6,449 €

6

2,0

7,137 €

  • 37,5 hodiny – ak má zamestnanec rozvrhnutý pracovný čas tak, že pravidelne vykonáva prácu vo všetkých zmenách v trojzmennej prevádzke alebo v nepretržitej prevádzke,

Minimálne mzdové nároky od 1. 1. 2021 (37,5-hodinový týždenný pracovný čas)

Stupeň náročnosti

Koeficient min. mzdy

Minimálna hodinová mzda

1

1,0

3,819 €

2

1,2

4,530 €

3

1,4

5,242 €

4

1,6

5,952 €

5

1,8

6,663 €

6

2,0

7,375 €

Pozn. redakcie:
§ 120 ods. 4 zákona č. 311/2001 Z. z.

Poznámky pod čiarou:


Autor: Bc. Katarína Danajovičová

Súvisiace komentované ustanovenia

Súvisiace príklady z praxe

Súvisiace odborné články

Súvisiace aktuality

Súvisiace dôvodové správy

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

Funkcie

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.