II. Príplatky – mzdové zvýhodnenia na rok 2021

Novelizačný zákon č. 294/2020 Z. z. mení nielen výpočet minimálnej mzdy a minimálnych mzdových nárokov, ale ruší výpočet príplatkov a zavádza od 1. 1. 2021 pevné sumy za príplatky.

Obsah

Dátum publikácie:25. 11. 2020
Autor:Bc. Katarína Danajovičová
Oblasti práva: Pracovné právo / Pracovné právo a personalistika / Odmena za prácu, mzda, plat; Sociálna politika, sociálne zabezpečenie a starostlivosť / Nemocenské poistenie; Sociálna poisťovňa; Zdravotné poistenie; Životné minimum
Právny stav od:31. 10. 2020

Novelizačný zákon č. 294/2020 Z. z. mení nielen výpočet minimálnej mzdy a minimálnych mzdových nárokov, ale ruší výpočet príplatkov a zavádza od 1. 1. 2021 pevné sumy za príplatky.

Aktuálne pevné stanovené sumy sú vo výške pôvodného percentuálneho výpočtu, tzn., že ide o rovnaké zvýšenie príplatkov z minimálnej mzdy ako v predchádzajúcich rokoch.

Nahradením pevnej sumy za výpočet však môže v budúcnosti prísť k novelizáciám s rôznou úpravou pevnej sumy (alebo sa ponechajú pevné sumy aj na ďalšie obdobia).

• Za prácu v sobotu (§ 122a ods. 1 a 2)

 • RUŠÍ SA = najmenej 50 % minimálnej mzdy v eurách za hodinu,
  STANOVUJE SA pevná suma 1,79 €.
 • RUŠÍ SA = u zamestnávateľa, u ktorého sa vzhľadom na povahu práce alebo podmienky prevádzky vyžaduje, aby sa práca pravidelne vykonávala v sobotu, možno dohodnúť nižšiu sumu mzdového zvýhodnenia, najmenej však 45 % minimálnej mzdy v eurách za hodinu,
  STANOVUJE SA pevná suma 1,61 €.

• Za prácu v nedeľu (§ 122b ods. 1 a 2)

 • RUŠÍ SA = najmenej 100 % minimálnej mzdy v eurách za hodinu,
  STANOVUJE SA pevná suma 3,58 €.
 • RUŠÍ SA = u zamestnávateľa, u ktorého sa vzhľadom na povahu práce alebo podmienky prevádzky vyžaduje, aby sa práca pravidelne vykonávala v sobotu, možno dohodnúť nižšiu sumu mzdového zvýhodnenia, najmenej však 90 % minimálnej mzdy v eurách za hodinu,
  STANOVUJE SA pevná suma 3,22 €.

• Za nočnú prácu (§ 123 ods. 1 a 2) (práca vykonávaná v čase medzi 22. hodinou a 6. hodinou)

 • RUŠÍ SA = najmenej 40 % minimálnej mzdy v eurách za hodinu,
  STANOVUJE SA pevná suma 1,43 €.
 • RUŠÍ SA = ak ide o zamestnanca vykonávajúceho rizikovú prácu, najmenej 50 % minimálnej mzdy v eurách za hodinu,
  STANOVUJE SA pevná suma 1,79 €.
 • RUŠÍ SA = u zamestnávateľa, u ktorého sa vzhľadom na povahu práce alebo podmienky prevádzky vyžaduje, aby sa prevažná časť práce vykonávala ako nočná práca, možno dohodnúť, ak nejde o zamestnanca vykonávajú­ceho rizikovú prácu, nižšiu sumu mzdového zvýhodnenia, najmenej však 35 % minimálnej mzdy v eurách za hodinu,
  STANOVUJE SA pevná suma 1,25 €.

• Za prácu vo sviatok

Ak zamestnanec vykonáva prácu v deň sviatku, má okrem dosiahnutej mzdy právny nárok na mzdové zvýhodnenie najmenej vo výške 100 % svojho priemerného zárobku (§ 122 Zákonníka práce).

• Za prácu nadčas

Zamestnancovi podľa § 121 ods. 1 Zákonníka práce patrí mzdové zvýhodnenie najmenej v sume:

 • 25 % jeho priemerného zárobku,
 • 35 % jeho priemerného zárobku, ak ide o zamestnanca, ktorý vykonáva rizikové práce.

Poznámka:

Nárok na mzdové zvýhodnenie za prácu vo sviatok alebo za prácu nadčas stráca zamestnanec v prípade, ak za prácu vo sviatok alebo za prácu nadčas po dohode so zamestnávateľom čerpá náhradné voľno.

• Za sťažený výkon práce (§ 124 ods. 3)

 • RUŠÍ SA = zamestnancovi patrí mzdová kompenzácia za sťažený výkon práce pri rizikových prácach v prostredí, kde pôsobia faktory pracovného prostredia (chemické faktory, karcinogénne a mutagénne faktory, biologické faktory, prach, fyzikálne faktory ako hluk, vibrácie, ionizujúce žiarenie) vo výške najmenej 20 % minimálnej mzdy v eurách za hodinu pri splnení podmienky, že pri ich výkone sa vyžaduje, aby používal na zníženie zdravotného rizika osobné ochranné pracovné prostriedky (§ 124 Zákonníka práce).
  STANOVUJE SA pevná suma 0,72 €.

• Za neaktívnu pracovnú pohotovosť mimo pracoviska (§ 96 ods. 5)

 • RUŠÍ SA = za čas neaktívnej časti pracovnej pohotovosti mimo pracoviska má zamestnanec nárok na náhradu najmenej vo výške 20 % minimálnej mzdy v eurách za hodinu.
  STANOVUJE SA pevná suma 0,72 €.

Pozn. redakcie:
§ 96 ods. 5, § 121 až § 123, § 152a, § 152b, § 124 ods. 3 zákona č. 311/2001 Z. z.

 

Poznámky pod čiarou:


Autor: Bc. Katarína Danajovičová

Súvisiace komentované ustanovenia

Súvisiace príklady z praxe

Súvisiace odborné články

Súvisiace aktuality

Súvisiace dôvodové správy

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

Funkcie

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.