Zmeny v podmienkach poskytovania nemocenských dávok od 1. 1. 2014

Tak ako každý rok sa k 1. 1. 2014 mení minimálny a maximálny denný vymeriavací základ na účely výpočtu sumy nemocenskej dávky, lebo sa odvodzuje od minimálneho a maximálneho vymeriavacieho základu na účely platenia poistného na nemocenské poistenie, ktorý je určený na obdobie od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014.

Obsah

Dátum publikácie:26. 3. 2014
Autor:Ing. Jolana Strýčková
Oblasti práva: Pracovné právo / Sociálna politika, sociálne zabezpečenie a starostlivosť
Právny stav od:1. 3. 2014
Právny stav do:31. 12. 2014

Zhrnutie:

Od 1. 1. 2014 sa v súlade s novelou ZSP v praxi aplikujú tieto zmeny:

  • nárok na nemocenskú dávku zamestnanca už ovplyvní iba príjem za vykonanú prácu,
  • pri posudzovaní nároku na nemocenské dávky povinne nemocensky poistenej SZČO a dobrovoľne nemocensky poistenej osoby sa skrátilo obdobie, za ktoré sa sleduje zaplatenie poistného,
  • Sociálna poisťovňa môže rozhodovať o povolení splátok dlžných súm,
  • zaplatenie pohľadávky na poistnom postúpenej Sociálnou poisťovňou tretej osobe sa bude považovať za zaplatenie poistného.

Tak ako každý rok sa k 1. 1. 2014 mení minimálny a maximálny denný vymeriavací základ na účely výpočtu sumy nemocenskej dávky, lebo sa odvodzuje od minimálneho a maximálneho vymeriavacieho základu na účely platenia poistného na nemocenské poistenie, ktorý je určený na obdobie od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014.

Záver:

V závere je potrebné konštatovať, že novela ZSP priniesla do aplikačnej praxe veľa zmien. V nemocenskom poistení sú to zmeny vykonané v prospech poistencov. Ide o dôležitú zmenu pre zamestnanca, ktorá mu umožňuje od 1. 1. 2014 poberať nemocenskú dávku v súbehu s príjmom dosahovaným v období nároku na výplatu dávky, ak nejde o príjem za prácu.

Pre povinne poistenú SZČO a dobrovoľne poistenú osobu sa skrátilo obdobie, za ktoré sa skúma zaplatenie poistného na nemocenské poistenie na účely nároku na nemocenskú dávku z 10 na 5 rokov. Dlžníci Sociálnej poisťovne ocenia to, že zaplatením pohľadávky na poistnom postúpenej v súlade so ZSP sa podmienka zaplatenia poistného považuje na účely nároku na dávku za splnenú.

Poznámky pod čiarou:

Súvisiace príklady z praxe

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

Funkcie

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.