Prvá sociálna pomoc v čase pandémie

Dávka (ošetrovné), ktorá sa bude vyplácať po celú dobu uzatvorenia škôl, nielen 10 dní, ako tomu bolo doteraz, bude po celú dobu čerpania vo výške 55 % hrubej mzdy, čo predstavuje cca 70 % čistej mzdy.

tt_kladivko-s-paragrafomAktualizované: Novela zákona o sociálnom poistení

MPSVR SR reaguje na mimoriadnu situáciu radom opatrení, ktoré dnes (25. 3. 2020) schválila vláda SR.

Ide o zmeny v ošetrovnom, nemocenskom v karanténe, o príspevok na mzdy zamestnancov, ako aj príspevok na minimálne odvody a ušlý príjem pre živnostníkov. Zmeny začnú platiť okamžite po schválení parlamentom a podpise prezidentkou SR. Novela zákona o sociálnom poistení prináša predĺženie vyplácania ošetrovného, tzv. OČR, na celé obdobie starostlivosti o dieťa počas uzatvorenia škôl i predškolských zariadení. Týka sa rodičov detí do 11 rokov veku, resp. do dovŕšenia 18 rokov veku pre rodičov detí s ťažkým zdravotným postihnutím. V tejto vekovej kategórii nebude potrebné potvrdenie lekára. Čerpanie ošetrovného však bude umožnené aj rodičom detí až do dovŕšenia 16 rokov veku. „Dávka, ktorá sa bude vyplácať po celú dobu uzatvorenia škôl, nielen 10 dní, ako tomu bolo doteraz, bude po celú dobu čerpania vo výške 55 % hrubej mzdy, čo predstavuje cca 70 % čistej mzdy,“ zdôrazňuje minister práce Milan Krajniak. Navyše, rodičia sa pri čerpaní ošetrovného budú môcť prestriedať, čo doteraz umožnené nebolo.

Ďalšou novinkou je zavedenie nároku na nemocenské vyplácané Sociálnou poisťovňou od prvého dňa, tzv. péenky, vo výške 55 % denného vymeriavacieho základu. ,,Sú situácie, keď zamestnanec zo dňa na deň musí odísť do karantény. Doteraz to bolo tak, že prvých 10 dní bol týmto zaťažený zamestnávateľ. Toto meníme a bude to od prvého dňa uhrádzať SP," objasňuje minister. Nárok na túto dávku bude potvrdzovať lekár. Sociálna poisťovňa by mala akceptovať telefonické alebo emailové potvrdenie.

Novelou sa upravuje aj zákon o službách zamestnanosti. Vytvára sa ňou priestor na to, aby vedela vláda garantovať výhodnejšie podmienky tým zamestnávateľom, ktorí sa napriek ťažkej situácii rozhodnú neprepustiť pracovníka, resp. pracovníkov. ,,Konkrétne to bude príspevok na podporu udržania pracovného miesta. Bude to fungovať tak, že na úrady práce zamestnávatelia môžu poslať žiadosť, ktorá bude nárokovateľná za podmienok, ktoré stanoví vláda," vysvetľuje minister. Príspevok bude financovaný z Európskeho sociálneho fondu, prípadne štátneho rozpočtu. Nárok bude po dobu mimoriadnej situácie a určitú dobu po jej skončení. Rovnako aj zamestnávateľ, ktorý musel prevádzku zatvoriť z dôvodu straty odbytu alebo pri problémoch na strane dodávateľov. ,,Výška príspevku a stanovenie presných podmienok, toto všetko je rámec, ktorý po schválení zákona určí vláda," avizuje M. Krajniak. Nárok na príspevok budú mať aj živnostníci, ktorí museli zatvoriť svoju prevádzku pre nariadenie krízového štábu. Základnou podmienkou bude, aby pokračovali v činnosti aj po skončení čerpania príspevku.

Pre mimoriadnu situáciu navrhuje MPSVR SR odložiť termín plnenia niektorých povinností fyzických a právnických osôb vyplývajúcich zo zákona o službách zamestnanosti a taktiež navrhuje umožniť občanom v tomto období podať žiadosť o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie prostredníctvom elektronických prostriedkov bez kvalifikovaného elektronického podpisu.

O ošetrovné žiadajte mailom alebo poštou (+ tlačivo)

 

Poznámky pod čiarou:


Autor: MInisterstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Súvisiace odborné články

Súvisiace príklady z praxe

Súvisiace aktuality

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

Funkcie

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.