Karanténa a neprítomnosť zamestnanca v práci

Ako postupovať v prípade, ak by na mesto, v ktorom sa zamestnávateľ nachádza, bola v súvislosti so šíriacim sa koronavírusom v Európe vyhlásená karanténa? Ako sa v tomto prípade posudzuje neprítomnosť zamestnancov v práci a ako je táto neprítomnosť hradená?

Dátum publikácie:11. 3. 2020
Autor:JUDr. Eva Tináková, PhD.
Právny stav od:1. 9. 2011

tt_panacik-zdravotnik (1)

Podľa § 141 ods. 1 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce zamestnávateľ ospravedlní neprítomnosť zamestnanca v práci za čas karantény, rovnako tak za čas starostlivosti o dieťa mladšie ako desať rokov, ktoré nemôže byť z vážnych dôvodov v starostlivosti detského výchovného zariadenia alebo školy (napr. z dôvodu vyhlásenie karantény), v ktorých starostlivosti dieťa inak je, alebo ak osoba, ktorá sa inak stará o dieťa, ochorela alebo sa jej nariadila karanténa (karanténne opatrenie). Za tento čas nepatrí zamestnancovi náhrada mzdy, ale má nárok na nemocenské, resp. ošetrované podľa zákona o sociálnom poistení.

V zmysle § 33 ods. 1 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení zamestnanec, ktorému bolo nariadené karanténne opatrenie podľa osobitného predpisu (zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia), má nárok na nemocenské.

V zmysle § 39 ods. 1 písm. b) zákona o sociálnom poistení poistenec má nárok na ošetrovné, ak sa osobne a celodenne stará o dieťa do desiatich rokov veku, ak dieťaťu bolo nariadené karanténne opatrenie podľa osobitného predpisu, predškolské zariadenie alebo zariadenie sociálnych služieb, v ktorých sa poskytuje dieťaťu starostlivosť, alebo škola, ktorú dieťa navštevuje, boli rozhodnutím príslušných orgánov uzavreté alebo v nich bolo nariadené karanténne opatrenie podľa osobitného predpisu, t. j. podľa zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia.

Opatrenia na predchádzanie ochoreniam nariaďujú úrad verejného zdravotníctva a regionálne úrady verejného zdravotníctva, ak v tomto zákone nie je ustanovené inak.

 

Pozn. redakcie:
§ 141 ods. 1 zákona č. 311/2001 Z. z.
§ 33 a § 39 zákona č. 461/2003 Z. z.

Poznámky pod čiarou:


Autor: JUDr. Eva Tináková, PhD.

Súvisiace odborné články

Súvisiace príklady z praxe

Súvisiace tlačivá a formuláre

Súvisiace dôvodové správy

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

Funkcie

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.