Mzdové veličiny v roku 2020

Prehľad veličín dôležitých v mzdovom účtovníctve v roku 2020.

Dátum publikácie:13. 1. 2020
Autor:Bc. Katarína Danajovičová

mince

Minimálna mzda a minimálne mzdové nároky na rok 2020

Nariadením vlády SR zo dňa 2. októbra 2019 č. 324/2019 Z. z. sa s účinnosťou od 1. januára 2020 zvyšuje minimálna mzda na:

 • 580 € za mesiac pre zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou
 • 3,333 € za každú hodinu odpracovanú zamestnancom

Pri porovnaní posledných 10 rokov ide o najväčšie zvýšenie minimálnej mzdy.

Zamestnávateľ je povinný svojim zamestnancom za odpracovanú prácu poskytnúť mzdu v sume minimálneho mzdového nároku určeného pre stupeň náročnosti príslušného pracovného miesta.

Stupeň náročnosti je povinný každému pracovnému miestu priradiť zamestnávateľ, a to porovnaním najnáročnejšej pracovnej činnosti, ktorá je dohodnutá v pracovnej zmluve, s charakteristikami stupňov náročnosti pracovných miest, ktoré nájdeme v Prílohe č. 1 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákonník práce“).

Aj v roku 2020 ostáva naďalej v platnosti šesť stupňov náročnosti práce, pre ktoré sú stanovené sadzby minimálnych nárokov. Tie sú vypočítané ako násobok sumy minimálnej mzdy a koeficientu minimálnej mzdy pre príslušný stupeň náročnosti.

§ 120 ods. 4 Zákonníka práce

Stupeň náročnosti

Koeficient minimálnej mzdy

1

1,0

2

1,2

3

1,4

4

1,6

5

1,8

6

2,0

 

Minimálne mzdové nároky od 1. 1. 2020

Stupeň náročnosti

Koeficient min. mzdy

Minimálna mesačná mzda

Minimálna hodinová mzda

1

1,0

580 € (580 x 1,0)

3,333 € (3,333 x 1,0)

2

1,2

696 € (580 x 1,2)

3,9996 € (3,333 x 1,2)

3

1,4

812 € (580 x 1,4)

4,6662 € (3,333 x 1,4)

4

1,6

928 € (580 x 1,6)

5,3328 € (3,333 x 1,6)

5

1,8

1 044 € (580 x 1,8)

5,9994 € (3,333 x 1,8)

6

2,0

1 160 € (580 x 2,0)

6,666 € (3,333 x 2,0)

 

Porovnanie minimálnych mzdových nárokov za rok 2019 a 2020

Stupeň
náročnosti

Koeficient
minimálnej mzdy

Minimálna mesačná mzda platná v roku 2019

Minimálna mesačná mzda platná na rok 2020

Zvýšenie v €

1

1,0

520 €

580 €

60 €

2

1,2

624 €

696 €

72 €

3

1,4

728 €

812 €

84 €

4

1,6

832 €

928 €

96 €

5

1,8

936 €

1 044 €

108 €

6

2,0

1 040 €

1 160 €

120 €

Vývoj minimálnej mzdy na Slovensku:

Obdobie

Suma

Zvýšenie %

Rok 2011

317,00 €

3,02 %

Rok 2012

327,20 €

3,22 %

Rok 2013

337,70 €

3,21 %

Rok 2014

352,00 €

4,23 %

Rok 2015

380,00 €

7,95 %

Rok 2016

405,00 €

6,58 %

Rok 2017

435,00 €

7,41 %

Rok 2018

480,00 €

10,34 %

Rok 2019

520,00 €

8,33 %

Rok 2020

580,00 €

11,54 %

Vývoj minimálnej mzdy na Slovensku

Pri týždennom pracovnom čase menej ako 40 hodín v súlade s § 85 Zákonníka práce je minimálna hodinová mzda/minimálny mzdový nárok nasledovný:

38,75 hodiny – ak má zamestnanec rozvrhnutý pracovný čas tak, že pravidelne vykonáva prácu striedavo v oboch zmenách v dvojzmennej prevádzke

Minimálne mzdové nároky od 1. 1. 2020
38,75-hodinový týždenný pracovný čas

Stupeň náročnosti

Koeficient min. mzdy

Minimálna hodinová mzda

1

1,0

3,4405 €

2

1,2

4,1286 €

3

1,4

4,8167 €

4

1,6

5,5048 €

5

1,8

6,1929 €

6

2,0

6,8810 €

 • 37,5 hodiny – ak má zamestnanec rozvrhnutý pracovný čas tak, že pravidelne vykonáva prácu vo všetkých zmenách v trojzmennej prevádzke alebo v nepretržitej prevádzke

Minimálne mzdové nároky od 1. 1. 2020
37,5-hodinový týždenný pracovný čas

Stupeň náročnosti

Koeficient min. mzdy

Minimálna hodinová mzda

1

1,0

3,5552 €

2

1,2

4,2662 €

3

1,4

4,9773 €

4

1,6

5,6883 €

5

1,8

6,3994 €

6

2,0

7,1104 €

Príplatky – mzdové zvýhodnenia na rok 2020

 • za prácu v sobotu
  1. kolektívnej zmluve,
  2. pracovnej zmluve, ak ide o zamestnávateľa, u ktorého nepôsobí odborová organizácia a ktorý k 31. decembru predchádzajúceho kalendárneho roka zamestnával menej ako 20 zamestnancov;
  3. najmenej 50 % minimálnej mzdy v eurách za hodinu (§ 122a ods. 1 Zákonníka práce) = 1,6665 €,
  4. u zamestnávateľa, u ktorého sa vzhľa­dom na povahu práce alebo podmienky prevádzky vyžaduje, aby sa práca pravidelne vykonávala v sobotu, možno dohodnúť nižšiu sumu mzdového zvýhodnenia, najmenej však 45 % minimálnej mzdy v eurách za hodinu (§ 122a ods. 2 Zákonníka práce) = 1,4999 €,
 • za prácu v nedeľu
  1. kolektívnej zmluve,
  2. pracovnej zmluve, ak ide o zamestnávateľa, u ktorého nepôsobí odborová organizácia a ktorý k 31. decembru predchádzajúceho kalendárneho roka zamestnával menej ako 20 zamestnancov;
  3. najmenej 100 % minimálnej mzdy v eurách za hodinu (§ 122b ods. 1 Zákonníka práce) = 3,333 €,
  4. u zamestnávateľa, u ktorého sa vzhľadom na povahu práce alebo podmienky prevádzky vyžaduje, aby sa práca pravidelne vykonávala v sobotu, možno dohodnúť nižšiu sumu mzdového zvýhodnenia, najmenej však 90 % minimálnej mzdy v eurách za hodinu (§ 122b ods. 2 Zákonníka práce) = 2,9997 €;
 • za nočnú prácu (práca vykonávaná v čase medzi 22. hodinou a 6. hodinou)
  1. kolektívnej zmluve,
  2. pracovnej zmluve, ak ide o zamestnávateľa, u ktorého nepôsobí odborová organizácia a ktorý k 31. decembru predchádzajúceho kalendárneho roka zamestnával menej ako 20 zamestnancov.
  3. najmenej 40 % minimálnej mzdy v eurách za hodinu = 1,3332 €,
  4. ak ide o zamestnanca vykonávajúceho rizikovú prácu, najmenej 50 % minimálnej mzdy v eurách za hodinu = 1,6665 €,
  5. u zamestnávateľa, u ktorého sa vzhľadom na povahu práce alebo podmienky prevádzky vyžaduje, aby sa prevažná časť práce vykonávala ako nočná práca, možno dohodnúť, ak nejde o zamestnanca vykonávajúceho rizikovú prácu, nižšiu sumu mzdového zvýhodnenia, najmenej však 35 % minimálnej mzdy v eurách za hodinu = 1,1666 €....

Článok je skrátený. Všetky veličiny, ako napr. životné minimum od 1. 1. 2020, základ dane/sadzba dane z príjmov fyzických osôb na rok 2020,  nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka na rok 2020, daňový bonus na dieťa na rok 2020,  daňový bonus na zaplatené úroky na rok 2020, príspevok na športovú činnosť dieťaťa od roku 2020...

si prečítate tu:

Mzdové veličiny v roku 2020.

Poznámky pod čiarou:

Súvisiace príklady z praxe

Súvisiace interné firemné predpisy

Súvisiace dokumenty

Súvisiace odborné články

Súvisiace videoškolenia

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

Funkcie

Partner