Priemerná dĺžka zmeny a nárok na dovolenku pri nerovnomerne rozvrhnutom pracovnom čase

Recepcia počas roka robí rôzne - podľa počtu klientov. Najbežnejšie sú to 12 hodinové zmeny denná/nočná aj cez víkendy. Keď je menej klientov, napr. mimosezónne, pracujú denná 12 alebo 8 hodín bez nočných. Akú pracovnú dobu im má zamestnávateľ nastaviť? Ako počítať nárok na dovolenku a čerpanie dovolenky?

Dátum publikácie:7. 4. 2021
Autor:Ing. Jana Repáčová

tt_kalendar-dovolenka (1)

Z otázky vyplýva, že zamestnanec má nerovnomerne rozvrhnutý pracovný čas. Ak povaha práce alebo podmienky prevádzky nedovoľujú, aby sa pracovný čas rozvrhol rovnomerne na jednotlivé týždne, zamestnávateľ môže po dohode so zástupcami zamestnancov alebo po dohode so zamestnancom, rozvrhnúť pracovný čas nerovnomerne na jednotlivé týždne. Priemerný týždenný pracovný čas nesmie pritom presiahnuť v období najviac štyroch mesiacov ustanovený týždenný pracovný čas.

Zamestnávateľ môže v kolektívnej zmluve alebo po dohode so zástupcami zamestnancov rozvrhnúť pracovný čas nerovnomerne na jednotlivé týždne na obdobie dlhšie ako štyri mesiace, najviac na obdobie 12 mesiacov, ak ide o činnosti, pri ktorých sa v priebehu roka prejavuje rozdielna potreba práce. Dohodu nemožno nahradiť rozhodnutím zamestnávateľa. Priemerný týždenný pracovný čas počas tohto obdobia nesmie pritom presiahnuť ustanovený týždenný pracovný čas. Rovnako môže byť rozvrhnutý pracovný čas pre určité organizačné útvary alebo druhy prác.

Zamestnancovi so zdravotným postihnutím, tehotnej žene, žene alebo mužovi, ktorý sa trvale stará o dieťa mladšie ako tri roky, osamelému zamestnancovi, ktorý sa trvale stará o dieťa mladšie ako 15 rokov, možno rozvrhnúť pracovný čas nerovnomerne len po dohode s ním.

Pracovný čas v priebehu 24 hodín nesmie presiahnuť 12 hodín.

Začiatok a koniec pracovného času a rozvrh pracovných zmien určí zamestnávateľ po dohode so zástupcami zamestnancov a oznámi to písomne na mieste u zamestnávateľa, ktoré je zamestnancovi prístupné. Rozvrhnutie pracovného času je zamestnávateľ povinný oznámiť zamestnancovi najmenej týždeň vopred a s platnosťou najmenej na týždeň.

Podľa § 104 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce ak dovolenku čerpá zamestnanec s nerovnomerne rozvrhnutým pracovným časom na jednotlivé týždne alebo na obdobie celého kalendárneho roka, patrí mu toľko pracovných dní dovolenky, koľko ich na jeho dovolenku pripadá v celoročnom priemere. Ak má zamestnanec pracovné zmeny s rozdielnym počtom hodín, zamestnávateľ musí pri výpočte dovolenky počítať priemernú dĺžky zmeny. Priemerná dĺžka sa vypočíta zo súčtu zmien. Ak má zamestnanec zmeny 8 hodinové a 12 hodinové, tak priemerná dĺžka pracovného času je 10 hod./zmena. Zamestnávateľ za deň čerpania dovolenky poskytne náhradu mzdy za dovolenku za 10 hodín. Rozdiel, ktorý vznikne čerpaním dovolenky, musí zamestnávateľ vyrovnať v rámci mesačného fondu pracovného času zamestnanca.

Výpočet nároku na dovolenku:

X : Y = Z Z . V = N

X = počet pracovných zmien, ktoré podľa harmonogramu pripadajú na zamestnanca v kalendárnom roku (261 zmien x 7,5 hodín je priemerná zmena pri 37,5 hodinovom týždennom pracovnom čase = 1 957,50 hodiny : 10 hodín = 195,75 zmien/rok)
Y = počet týždňov v kalendárnom roku (52,1786 týždňov)
Z = výsledok, ktorý určuje, koľko pracovných dní pripadá priemerne na 1 týždeň
V = výmera dovolenky (4 alebo 5 týždňov)
N = počet dní dovolenky, na ktorú má zamestnanec nárok

195,75 zmien/rok : 52,1786 týždňov = 3,7515 pracovného dňa pripadajúceho priemerne na 1 týždeň

Nárok na dovolenku:

3,7515 dňa x 4 týždne = 15,006; 15 dní dovolenky

3,7515 dňa x 5 týždňov = 18,7575; 19 dní dovolenky

Zamestnanec s nárokom na 4 týždne dovolenky má nárok na dovolenku za kalendárny rok v dĺžke 15 dní.

Zamestnanec s nárokom na 5 týždňov dovolenky má nárok na dovolenku za kalendárny rok v dĺžke 19 dní.

 

Prečítajte si tiež: 

Dovolenka za kalendárny rok (Komentár k § 101 až § 105 zákona č. 311/2001 Z. z.)

Poznámky pod čiarou:


Autor: Ing. Jana Repáčová

Súvisiace odborné články

Súvisiace príklady z praxe

Súvisiace interné firemné predpisy

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

Funkcie

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.