Výška materského k 31. 12. 2016 a k 1. 1. 2017

Aký vymeriavací základ musí mať zamestnankyňa, aby jej bola vypočítaná dávka materské v maximálnej výške? Ak zamestnávateľ skončí pracovný pomer s tehotnou zamestnankyňou dohodou dva mesiace predtým, ako jej vznikne nárok na materské, bude sa jej počítať materské z príjmu, ktorý zarobila u zamestnávateľa, ak mala u zamestnávateľa 90 dní povinného nemocenského poistenia?

Dátum publikácie:16. 11. 2016
Autor:Viera Kubanková

Image17379

Vybraný príklad z praxe

Otázka:

Aký vymeriavací základ musí mať zamestnankyňa, aby jej bola vypočítaná dávka materské v maximálnej výške? Ak zamestnávateľ skončí pracovný pomer s tehotnou zamestnankyňou dohodou dva mesiace predtým, ako jej vznikne nárok na materské, bude sa jej počítať materské z príjmu, ktorý zarobila u zamestnávateľa, ak mala u zamestnávateľa 90 dní povinného nemocenského poistenia?

Odpoveď:

Stav k 31. 12. 2016

Nárok na materské sa posudzuje v zmysle § 48 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení, podľa ktorého musí byť zamestnankyňa v posledných dvoch rokoch pred pôrodom nemocensky poistená najmenej 270 dní (§ 48 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení). Ak zamestnankyňa spĺňa uvedenú podmienku, vzniká jej nárok na materské od začiatku šiesteho týždňa pred očakávaným dňom pôrodu určeným lekárom, najskôr od začiatku ôsmeho týždňa pred týmto dňom a ak porodila skôr, tak odo dňa pôrodu. Výška materského je 70 % denného vymeriavacieho základu vypočítaného podľa § 55 zákona o sociálnom poistení alebo pravdepodobného denného vymeriavacieho základu podľa § 57 zákona o sociálnom poistení. Rozhodujúce obdobie na zistenie denného vymeriavacieho základu je upravené v § 54 zákona o sociálnom poistení.

Z otázky nie je zrejmé, kedy presne vzniklo zamestnankyni nemocenské poistenie, ale budeme predpokladať, že poistenie vzniklo v priebehu roka 2016. Ak teda zamestnankyni vzniklo nemocenské poistenie v priebehu roka 2016 a spĺňa podmienku nároku na materské a obdobie nemocenského poistenia, za ktoré sa platí poistné na nemocenské poistenie, je najmenej 90 dní predo dňom, v ktorom jej vznikne nárok na poskytnutie materského, tak rozhodujúce obdobie bude obdobie od vzniku nemocenského poistenia v roku 2016 do konca kalendárneho mesiaca predchádzajúceho kalendárnemu mesiacu, v ktorom jej vznikne dôvod na poskytnutie nemocenskej dávky, prípadne do dňa zániku nemocenského poistenia, ak by zamestnankyňa skončila pracovný pomer a poberala by materské v ochrannej lehote. Ak by uvedenej zamestnankyni vznikol nárok na materské v roku 2016, prípadne v roku 2017, tak materské by sa počítalo z vymeriavacieho základu, ktorý dosiahla u terajšieho zamestnávateľa.

Materské sa počíta z denného vymeriavacieho základu, ktorý nesmie byť vyšší ako denný vymeriavací základ určený z 1,5 násobku všeobecného vymeriavacieho základu platného v kalendárnom roku, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom vznikol dôvod na poskytnutie nemocenskej dávky. Pre rok 2016 je maximálny denný vymeriavací základ 42,3124 €. Ak by chcela zamestnankyňa poberať maximálnu výšku materského, tak jej mesačný vymeriavací základ by mal byť vo výške 1,5 násobku všeobecného vymeriavacieho základu, čo predstavuje pre rok 2016 sumu 1 287 € za mesiac (1,5 x 10 296/12). Pre rok 2017 je to suma 1 324,50 € za mesiac (1,5 x 10 596/12). Maximálna výška materského v roku 2016 tak predstavuje pri tridsaťdňovom kalendárnom mesiaci sumu 888,60 € za mesiac (42,3124 € x 30 dní x 70 %).

 

Príklad z praxe je uvedený v skrátenom znení. Celý príklad (záver + stav k 1. 1. 2017) nájdete tu:

Poznámky pod čiarou:


Autor: Viera Kubanková

Súvisiace odborné články

Súvisiace príklady z praxe

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

Funkcie

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.