Nárok na dovolenku

Zamestnávateľ má so zamestnankyňou uzatvorenú pracovnú zmluvu na dobu určitú od 4. 1. 2016 do 31. 12. 2016. Zamestnankyňa je tehotná a na materskú dovolenku by mala nastúpiť od 20. 8. 2016. Má zamestnankyňa nárok na celú výmeru dovolenky? Môže zamestnávateľ so zamestnankyňou ukončiť pracovný pomer 31. 12. 2016?

Dátum publikácie:20. 6. 2016
Autor:Viera Kubanková
Právny stav od:1. 4. 2002

Image17379

Nárok na dovolenku upravuje § 100 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce. Zamestnankyni vzniká nárok na pomernú časť dovolenky za kalendárny rok, pretože splnila podmienku výkonu práce aspoň 60 dní v kalendárnom roku. Keďže zamestnankyňa nepracovala celý kalendárny rok, vznikol jej nárok na pomernú časť dovolenky, ktorá je za každý celý kalendárny mesiac nepretržitého trvania pracovného pomeru jedna dvanástina dovolenky za kalendárny rok. Aj keď zamestnankyňa nastúpi od 20. 8. 2016 na materskú dovolenku, dovolenka sa jej v zmysle § 109 ods. 2 Zákonníka práce nekráti. V prípade, že u zamestnankyne nevzniknú dôvody pre krátenie dovolenky, vzniká jej nárok na pomernú časť 11/12 dovolenky za kalendárny rok. Ak má zamestnankyňa základnú výmeru dovolenky 20 dní, tak jej nárok na dovolenku bude 20 : 12 x 11 = 18,33 = 18,5 dňa dovolenky. Ak by mala zamestnankyňa základnú výmeru dovolenky 25 dní, tak jej nárok na pomernú časť dovolenky bude 25 : 12 x 11 = 22,91 = 23 dní. Pracovný pomer dohodnutý so zamestnankyňou na dobu určitú sa skončí uplynutím dohodnutej doby (§ 59 ods. 2 Zákonníka práce), bez ohľadu na to, že zamestnankyňa bude čerpať materskú dovolenku.

Záver

Zamestnankyňa má nárok na pomernú časť dovolenky v dĺžke 11/12 dovolenky za kalendárny rok v prípade, ak nevzniknú dôvody na jej krátenie podľa § 109 ods. 1 Zákonníka práce. Keďže je pracovný pomer dohodnutý na dobu určitú, tak pracovný pomer skončí dňom dohodnutým v pracovnej zmluve, a to 31. 12. 2016.

 

Poznámka redakcie:
§ 100 zákona č. 311/2001 Z. z.

Poznámky pod čiarou:


Autor: Viera Kubanková

Súvisiace odborné články

Súvisiace príklady z praxe

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

Funkcie

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.