Koľkokrát je možné dočasné pridelenie?

Agentúra dočasného zamestnávania zamestnala zamestnanca:
- pracovný pomer vznikol dňa 1. 5. 2014,
- prvýkrát ho pridelila k užívateľskému zamestnávateľovi do 31. 10. 2014,
- druhýkrát ho pridelila k užívateľskému zamestnávateľovi do 31. 10. 2015,
- tretíkrát ho pridelila k užívateľskému zamestnávateľovi do 30. 4. 2016.

Ako rozumieť ustanoveniam § 252k ods. 2 a ods. 3 Zákonníka práce?

1. Je potrebné so zamestnancom ukončiť PP dňa 30. 4. 2016, pretože ďalšie jeho zamestnávanie by trvalo dlhšie ako 24 mesiacov (štvrté pridelenie do počtu by bolo možné, ale prekročilo by počet 24 mesiacov)?

Prechodné ustanovenia účinné od 1. marca 2015

§ 252k
(1) Ustanovenie § 58 ods. 1 druhej vety sa nevzťahuje na dočasné pridelenie dohodnuté pred 1. marcom 2015.
(2) Dočasné pridelenie dohodnuté pred 1. marcom 2015 sa skončí najneskôr 28. februára 2017.
(3) Opätovne dohodnuté dočasné pridelenie agentúrou dočasného zamestnávania od 1. mája 2013 do 28. februára 2015 sa na účely § 58 ods. 6 účinného od 1. marca 2015 započíta do počtu opätovne dohodnutých dočasných pridelení; to sa nevzťahuje na opätovne dohodnuté dočasné pridelenie z dôvodu uvedeného v § 48 ods. 4.

Tento § hovorí o tom, že dočasné pridelenie možno dohodnúť najdlhšie na 24 mesiacov. Dočasné pridelenie zamestnanca k tomu istému užívateľskému zamestnávateľovi možno predĺžiť alebo opätovne dohodnúť v rámci 24 mesiacov najviac štyrikrát; to platí aj v prípade dočasného pridelenia zamestnanca iným zamestnávateľom alebo inou agentúrou dočasného zamestnávania k tomu istému užívateľskému zamestnávateľovi. Opätovne dohodnuté dočasné pridelenie je pridelenie, ktorým má byť zamestnanec dočasne pridelený k tomu istému užívateľskému zamestnávateľovi

alebo

2. Je možné štvrtýkrát predĺžiť PP do 28. 2. 2017 (ide o pridelenie dohodnuté pred 1. marcom 2015 a dĺžka pridelenia sa tu nesleduje)?
(Dočasné pridelenie dohodnuté pred 1. marcom 2015 sa skončí najneskôr 28. februára 2017.)

Dátum publikácie:3. 8. 2016
Autor:JUDr.et Mgr. Jozef Toman, PhD.
Právny stav od:1. 3. 2015

 

 

Vážený návštevník,
prístup do tejto sekcie majú len registrovaní užívatelia portálu
s predplateným prístupom.

Prihlásiť

 

 

Nemáte prihlasovancie údaje?

Ročný prístup si môžete objednať v našom e-shope:

Cena: 291,00 € s DPH

Výhody predplateného prístupu nájdete v časti O PORTÁLI

 

Chcete mať pravidelné informácie o novinkách a aktuálnej ponuke?

Prihláste sa na odber noviniek e-mailom!

Poznámky pod čiarou:

Súvisiace odborné články

Súvisiace príklady z praxe

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

Funkcie

Partner